Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontroll av vektordata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontroll av vektordata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontroll av vektordata
Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

2 Generell objektkatalog og spesifikasjoner
Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon 4.5 Geometri, objekttyper, egenskaper, kodeverdier, datatyper mv Spesifikasjonene er basert på objektkatalogen, men gir nærmere regler for ulike ”produkter” Spesifikasjonene gir regler for planer som skal saksbehandles og evt. vedtas, og som har juridisk betydning: Del 3.1 Vedtatte kommuneplaner Del 3.2 Vedtatte reguleringsplaner Del 3.3 Reguleringsplanforslag Med riktig syntaks i filhode vil SOSI-kontroll kontrollere kun mot reglene nedfelt i produktspesifikasjonene.

3

4 Hva kontrollerer vi? Originalen til plankartet (pdf-fila og vedtatt plan) er på vektorformat Vektordata – den juridiske delen av plankartet - skal ligge i planregisteret med en kobling fra registerdelen til web-innsyn via GIS-systemet Vektordata med juridisk informasjon Plankart (pdf-fil) Basiskart

5 Hvorfor kontrollerer vi
Kvalitetssikring av originalen til plankartet – vektordataene skal være originalen til plankartet i planens levetid Standardiserte datasett muliggjør produksjon av WMS-tjenester ->>> Vektordata er også originalen til WMS-tjenestene fra kommunen Sikrer homogent innhold i kartdelen av digitalt planregister Standardisering og kvalitetssikring av fremstilling gjør det enklere for alminnelige borgere å forstå og tolke plankart. Forenkler hverdagen for saksbehandlere

6 Hva sjekker vi? Vi kontrollerer at vektorfila vi har fått fra privat planlegger kun inneholder elementer som tillates av spesifikasjonene Elementer som ikke er inkludert i spesifikasjonene, men som inngår i plankartet kan leveres separat hvis kommunen ber om det FKB/basiskart, kulturminner, artsdata, hensynssoner som ikke er inkludert i planen (gjelder hovedsakelig Kp) -> fremstilles med gråtone på plankartet Vi kontrollerer at innholdet i vektordataene og plankartet er likt mhp juridisk innhold. Når vektordataene blir vist med tegnereglene skal vektordataene og plankartet ha identisk informasjon Sjekke at tekst er identisk – elementnavnet (feltnavn, omrnavn, henynsonenavn osv.) skal være tekstbærere til planen Samme formål, hensynssoner og juridiske linjer

7 Lenke til SOSI-vis/SOSI-Kontroll
Ny adresse:

8

9 Installer SOSI-Vis/sosi-kontroll
Følg anvisningen og installer programmet. Bruk standardoppsett. Velg snarvei på skrivebordet og start SOSI-vis Kjør en versjonskontroll fra Hjelp/versjonskontroll etter installasjon for å få installert oppdateringer etter at exe-fila ble publisert

10 Problem/feilmelding ved versjonsoppdatering
Må være systemadministrator, også ved installasjon av programvaren Vista og win 7: 1. Høyre-klikk på programikonet 2. Velg ”Kjør som administrator”

11 Filoppsett i SOSI-vis Start SOSI-vis fra ikon på skrivebordet
Gi menyvalg Fil/Oppsett Arbeid: Gir beskjed om hvor standard arbeidskatalog ligger MKO: Gir beskjed om hvor fontfil og kommandofil med tegneregler ligger i filstrukturen Kan hake av for å slette indeksfiler (tar opp plass) Klikk OK

12 Hvordan ta frem tegnefilen
Må gi SOSI-vis beskjed om hvilken tegnefil vi vil benytte 1. Fil/Kommandofil 2. Let deg frem til mappen med kommandofiler – se i 3. Velg kommandofil for reguleringsplaner Tegn-Rp-45.kom (tilsvarende for kommandofiler Tegn-Kp-45.kom) - Merk at du i denne dialogboksen kan velge en egen tegnefil for datasett du legger i bakgrunnen 4. Klikk OK.

13 Tegneoppsett Må gi innstillinger for hvilken målestokk vi vil bruke ved opptegning med tegnereglene. Gi menyvalg Tegn/Oppsett Skriv inn målestokk fra boksen Ref. målestokk – Framgr Aktivere eller deaktivere kommandofilene/tegnereglene fra knapperaden Hvis du ser på enkeltfil: benytt samme målestokk som plankartet (store målestokker) Hvis du ser på flere planer over større områder, samt kommunedelplan/kommuneplan – bruk små målestokker fra 1:7500 -> eller mindre.

14 Riktig syntaks i filhode Versjon 4
Riktig syntaks i filhode Versjon 4.5 av objektkatalogen, versjon av spesifikasjon For del 3.1, vedtatt kommuneplan skal følgende inn i sosifilhode; ..OBJEKTKATALOG Kommuneplan * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” For del 3.2, vedtatt reguleringsplan; ..OBJEKTKATALOG Regplan * Arealplan Reguleringsplan For del 3.3, reguleringsplanforslag; ..OBJEKTKATALOG Regplanforslag * Arealplan Reguleringsplanforslag SOSI-versjon må være 4.5 (eller nyere) Filhodeinformasjon i versjon for reguleringsplanforslag blir da: .HODE ..TEGNSETT ISO TRANSPAR ...KOORDSYS ORIGO-NØ ENHET OMRÅDE ...MIN-NØ MAX-NØ SOSI-VERSJON SOSI-NIVÅ 4 ..OBJEKTKATALOG Regplanforslag * Arealplan Reguleringsplanforslag

15 Riktig syntaks i filhode Versjon 4. 3 av objektkatalog, og versjon 4
Riktig syntaks i filhode Versjon 4.3 av objektkatalog, og versjon 4.31 av spesifikasjon For del 3.1, vedtatt kommuneplan skal følgende inn i sosifilhode; ..INNHOLD ...PRODUKTSPEK PRS_Kommuneplan_ * PBL_Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” For del 3.2, vedtatt reguleringsplan; ...PRODUKTSPEK PRS_Regplan_ * PBL_Arealplan Reguleringsplaner For del 3.3, reguleringsplanforslag; ...PRODUKTSPEK PRS_Regplanforslag_ * PBL_Arealplan Reguleringsplanforslag SOSI-versjon 4.0

16 Oppsett i SOSI-kontroll (Se forklaring til lysarket i notatfeltet)
Når filhode har egenskapen ..OBJEKTKATALOG vil SOSI-kontroll selv velge riktig versjon av definisjonsfiler som kontrollen skal benytte. Andre valg i dialogboksene vil være umulig å velg. Hvis man har mulighet for å velge kontroll under boksen ’Produkt’ er det en skrivefeil i syntax i filhode, eller man har glemt å legge inn ..OBJEKTKATALOG. Det skal ikke være mulig å velge hvis alt er utført riktig i filhode. Plandata inneholder ikke høyder annet enn på gruppenivå. Man kan derfor slå av høyde ved kontroll av flater. Se markering av kontroll 4.2 i boksen ’Opsjoner’ til høyre i bildet med blått I plandata kan det forekomme dobbel geometri, men denne skal da ha forskjellig objekttype. For juridiske linjer vil kontrollen skje mot egenskap. Markering av kontroll 5.4 i boksen ’Opsjoner’ i blått.

17 Før Kontroll Åpne filen i SOSI-vis (kan den åpnes?)
Legg på tegnefil (kommandofil, *.kom) Ser filen bra ut? Hvite flekker i planen kan tyde på feil. Har ikke hensikt å kjøre SOSI-kontroll hvis det er mangler geometri i fila Sjekk hodet til filen (ih) Objekttype Kodeverdi og datatype heltall (H1) Egenskapsnavn Kodeverdi og datatype tekst (T120) Kodeverdi og datatype dato (DATE) Flatens referanse til avgrensningslinjene

18 Enkel kontroll - Filhode
Åpner sosifila i SOSIvis – Info/Hode Koordsys 22 (UTM sone 32) Er ofte satt til 99, 3, 4 ol. (gammel NGO ) Feilplassert geometri og/eller feil info i filhode? Enhet 0,01 (ofte satt til 0,001 – må transformeres) SOSI-versjon – peker til siste versjon av generell del av SOSI-standard ..OBJEKTKATALOG med underegenskaper benyttes i versjon 4.5 (..INNHOLD med underegenskaper benyttes i versjon 4.2 og 4.3 Siste etter gml PBL - sosiversjon -> 4.0 – oppgraderes til 4.5)

19 Planområde Planflaten gir viktig informasjon om planen og er informasjonsbærer i digitalt planregister PLANSTAT 3 (vedtatt plan) og 2 (planforslag) PLANID PLANTYPE 34 (områderegulering) IKRAFT LOVREFERANSE Sjekk at det er dannet flate av RpOmråde/RpGrense Sjekk egenskapene på flaten Sjekk at linjer som skal være parallelle med RpGrense er det

20 Planflaten er dannet riktig

21 SOSI-kontroll

22

23 Representasjonspunkt utenfor flate

24 Dobbel (trippel) geometri

25 Nasjonalarealaplanid (NAPID) mangler
..RpJuridiskLinje/RpJuridiskPunkt og ..RpPåskrift skal ha NAPID

26 Nasjonalarealaplanid (NAPID) er ulovlig element for objektet

27 Vertniv er et ulovlig element for objektet

28 Flateavgrensningsfeil
Flateavgrensningsfeil. Avgrensningstype som ikke er referert i noen flate

29 Feil: PINFO på mellomliggende punkter ikke lovlig for geometritype
Feil: PINFO på mellomliggende punkter ikke lovlig for geometritype .KURVE PINFO ikke tillatt i FKB fra versjoner 4.0 (2006)

30

31 Feilmelding egenskaper
..VERTNIV mangler ..NASJONALAREALPLANID mangler Egenskap mangler Kodeverdi mangler Temakoder (..LTEMA, ..FTEMA, ..PTEMA, ..TTEMA) er ut! Feilmelding geometri Doble linjer – parallelle kurver/buep med samme objekttype Linjer som ikke er benyttet i flatedanning – sjekker mot objekttyper som skal benyttes ved flatedanning Knutepunktsfeil – flater dannes ikke Representasjonspunkt utenfor flaten Feil geometrityper (bue/sirkel/linje)


Laste ned ppt "Kontroll av vektordata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google