Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata."— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata

2 Generell objektkatalog og spesifikasjoner • Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon 4.5 • Geometri, objekttyper, egenskaper, kodeverdier, datatyper mv • Spesifikasjonene er basert på objektkatalogen, men gir nærmere regler for ulike ”produkter” • Spesifikasjonene gir regler for planer som skal saksbehandles og evt. vedtas, og som har juridisk betydning: • Del 3.1 Vedtatte kommuneplaner • Del 3.2 Vedtatte reguleringsplaner • Del 3.3 Reguleringsplanforslag • Med riktig syntaks i filhode vil SOSI-kontroll kontrollere kun mot reglene nedfelt i produktspesifikasjonene.

3 www.regjeringen.no/kartforskriften

4 • Originalen til plankartet (pdf-fila og vedtatt plan) er på vektorformat • Vektordata – den juridiske delen av plankartet - skal ligge i planregisteret med en kobling fra registerdelen til web-innsyn via GIS-systemet Hva kontrollerer vi? Basiskart Vektordata med juridisk informasjon Plankart (pdf-fil)

5 Hvorfor kontrollerer vi • Kvalitetssikring av originalen til plankartet – vektordataene skal være originalen til plankartet i planens levetid • Standardiserte datasett muliggjør produksjon av WMS-tjenester ->>> Vektordata er også originalen til WMS-tjenestene fra kommunen • Sikrer homogent innhold i kartdelen av digitalt planregister • Standardisering og kvalitetssikring av fremstilling gjør det enklere for alminnelige borgere å forstå og tolke plankart. • Forenkler hverdagen for saksbehandlere

6 Hva sjekker vi? • Vi kontrollerer at vektorfila vi har fått fra privat planlegger kun inneholder elementer som tillates av spesifikasjonene • Elementer som ikke er inkludert i spesifikasjonene, men som inngår i plankartet kan leveres separat hvis kommunen ber om det • FKB/basiskart, kulturminner, artsdata, hensynssoner som ikke er inkludert i planen (gjelder hovedsakelig Kp) -> fremstilles med gråtone på plankartet • Vi kontrollerer at innholdet i vektordataene og plankartet er likt mhp juridisk innhold. Når vektordataene blir vist med tegnereglene skal vektordataene og plankartet ha identisk informasjon • Sjekke at tekst er identisk – elementnavnet (feltnavn, omrnavn, henynsonenavn osv.) skal være tekstbærere til planen • Samme formål, hensynssoner og juridiske linjer

7 Lenke til SOSI-vis/SOSI-Kontroll Ny adresse: http://www.kartverket.no/Standarder/SOSI/SOSIkontroll-med-SOSIvis/

8

9 Installer SOSI-Vis/sosi-kontroll • Følg anvisningen og installer programmet. • Bruk standardoppsett. • Velg snarvei på skrivebordet og start SOSI-vis • Kjør en versjonskontroll fra Hjelp/versjonskontroll etter installasjon for å få installert oppdateringer etter at exe-fila ble publisert

10 Problem/feilmelding ved versjonsoppdatering • Må være systemadministrator, også ved installasjon av programvaren Vista og win 7: 1. Høyre-klikk på programikonet 2. Velg ”Kjør som administrator”

11 Filoppsett i SOSI-vis 1.Start SOSI-vis fra ikon på skrivebordet 2.Gi menyvalg Fil/Oppsett 3.Arbeid: Gir beskjed om hvor standard arbeidskatalog ligger 4.MKO: Gir beskjed om hvor fontfil og kommandofil med tegneregler ligger i filstrukturen 5.Kan hake av for å slette indeksfiler (tar opp plass) 6.Klikk OK

12 Hvordan ta frem tegnefilen Må gi SOSI-vis beskjed om hvilken tegnefil vi vil benytte 1. Fil/Kommandofil 2. Let deg frem til mappen med kommandofiler – se i 3. Velg kommandofil for reguleringsplaner Tegn-Rp- 45.kom (tilsvarende for kommandofiler Tegn-Kp- 45.kom) - Merk at du i denne dialogboksen kan velge en egen tegnefil for datasett du legger i bakgrunnen 4. Klikk OK.

13 TegneoppsettTegneoppsett • Må gi innstillinger for hvilken målestokk vi vil bruke ved opptegning med tegnereglene. 1.Gi menyvalg Tegn/Oppsett 2.Skriv inn målestokk fra boksen Ref. målestokk – Framgr 3.Aktivere eller deaktivere kommandofilene/tegnereglene fra knapperaden • Hvis du ser på enkeltfil: benytt samme målestokk som plankartet (store målestokker) • Hvis du ser på flere planer over større områder, samt kommunedelplan/kommuneplan – bruk små målestokker fra 1:7500 -> 50 000 eller mindre.

14 Riktig syntaks i filhode Versjon 4.5 av objektkatalogen, versjon 20120416 av spesifikasjon • For del 3.1, vedtatt kommuneplan skal følgende inn i sosifilhode;..OBJEKTKATALOG Kommuneplan 20120416 * Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” • For del 3.2, vedtatt reguleringsplan;..OBJEKTKATALOG Regplan 20120416 * Arealplan Reguleringsplan • For del 3.3, reguleringsplanforslag;..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20120416 * Arealplan Reguleringsplanforslag • SOSI-versjon må være 4.5 (eller nyere) • Filhodeinformasjon i versjon 20120416 for reguleringsplanforslag blir da :.HODE..TEGNSETT ISO8859-10..TRANSPAR...KOORDSYS 22...ORIGO-NØ 0 0...ENHET 0.01..OMRÅDE...MIN-NØ 6624069 590290...MAX-NØ 6624276 590517..SOSI-VERSJON 4.5..SOSI-NIVÅ 4..OBJEKTKATALOG Regplanforslag 20120416 * Arealplan Reguleringsplanforslag

15 Riktig syntaks i filhode Versjon 4.3 av objektkatalog, og versjon 4.31 av spesifikasjon • For del 3.1, vedtatt kommuneplan skal følgende inn i sosifilhode;..INNHOLD...PRODUKTSPEK PRS_Kommuneplan_431 4.31 * PBL_Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” • For del 3.2, vedtatt reguleringsplan;..INNHOLD...PRODUKTSPEK PRS_Regplan_431 4.31 * PBL_Arealplan Reguleringsplaner • For del 3.3, reguleringsplanforslag;..INNHOLD...PRODUKTSPEK PRS_Regplanforslag_431 4.31 * PBL_Arealplan Reguleringsplanforslag • SOSI-versjon 4.0

16 Oppsett i SOSI-kontroll (Se forklaring til lysarket i notatfeltet)

17 Før Kontroll 1.Åpne filen i SOSI-vis (kan den åpnes?) 2.Legg på tegnefil (kommandofil, *.kom) 3.Ser filen bra ut? Hvite flekker i planen kan tyde på feil. Har ikke hensikt å kjøre SOSI-kontroll hvis det er mangler geometri i fila 4.Sjekk hodet til filen (ih) Objekttype Egenskapsnavn Kodeverdi og datatype heltall (H1) Kodeverdi og datatype dato (DATE) Kodeverdi og datatype tekst (T120) Flatens referanse til avgrensningslinjene

18 Enkel kontroll - Filhode • Åpner sosifila i SOSIvis – Info/Hode – Koordsys 22 (UTM sone 32) • Er ofte satt til 99, 3, 4 ol. (gammel NGO ) • Feilplassert geometri og/eller feil info i filhode? – Enhet 0,01 (ofte satt til 0,001 – må transformeres) – SOSI-versjon – peker til siste versjon av generell del av SOSI-standard –..OBJEKTKATALOG med underegenskaper benyttes i versjon 4.5 – (..INNHOLD med underegenskaper benyttes i versjon 4.2 og 4.3 • Siste etter gml PBL - sosiversjon -> 4.0 – oppgraderes til 4.5)

19 PlanområdePlanområde – Planflaten gir viktig informasjon om planen og er informasjonsbærer i digitalt planregister • PLANSTAT 3 (vedtatt plan) og – 2 (planforslag) • PLANID • PLANTYPE 34 (områderegulering) • IKRAFT • LOVREFERANSE – Sjekk at det er dannet flate av RpOmråde/RpGrense – Sjekk egenskapene på flaten – Sjekk at linjer som skal være parallelle med RpGrense er det

20 Planflaten er dannet riktig

21 SOSI-kontrollSOSI-kontroll

22

23 Representasjonspunkt utenfor flate

24 Dobbel (trippel) geometri

25 Nasjonalarealaplanid (NAPID) mangler •..RpJuridiskLinje/RpJuridiskPunkt og..RpPåskrift skal ha NAPID

26 Nasjonalarealaplanid (NAPID) er ulovlig element for objektet

27 Vertniv er et ulovlig element for objektet

28 Flateavgrensningsfeil. Avgrensningstype som ikke er referert i noen flate

29 Feil: PINFO på mellomliggende punkter ikke lovlig for geometritype.KURVE • PINFO ikke tillatt i FKB fra versjoner 4.0 (2006)

30

31 Feilmelding egenskaper •..VERTNIV mangler •..NASJONALAREALPLANID mangler • Egenskap mangler • Kodeverdi mangler • Temakoder (..LTEMA,..FTEMA,..PTEMA,..TTEMA) er ut! Feilmelding geometri • Doble linjer – parallelle kurver/buep med samme objekttype • Linjer som ikke er benyttet i flatedanning – sjekker mot objekttyper som skal benyttes ved flatedanning • Knutepunktsfeil – flater dannes ikke • Representasjonspunkt utenfor flaten • Feil geometrityper (bue/sirkel/linje)


Laste ned ppt "Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google