Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektoppgave Modelldrevet utvikling og brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser Marie S. Fuglesang NTNU, høsten 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektoppgave Modelldrevet utvikling og brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser Marie S. Fuglesang NTNU, høsten 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektoppgave Modelldrevet utvikling og brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser Marie S. Fuglesang NTNU, høsten 2004

2 Innhold  Motivasjon og mål  Modelldrevet utvikling Metodikker  Systemeksempel Brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser  Oppsummering

3 Motivasjon og mål  Modellering av teletjenester Se på metodikker for modellering av teletjenester Hovedfokus på modelleringskonsepter i ServiceFrame og ActorFrame  Prøve ut konsepter gjennom et eksempel

4 Modelldrevet utvikling  Modeller i alle ledd av utviklingsprosessen  Fokus på funksjonalitet  Formelle modeller  Utgangspunkt for implementering  Gjenbrukbare moduler  Enkelt å endre

5 Model Driven Architecture  Rammeverk for systemarkitektur  Utvikling over flere faser Computation Indendent Modeling Platform Independent Modeling Platform Specific Modeling  Ulike abstraksjonsnivå  Ulike synsvinkler

6 Metodikker  ROOM Arkitektur med retningslinjer for strukturering av systemkomponenter 2 nivå: høynivå og detaljert

7 Modelleringskonsepter i ROOM  Passive objekter – meldinger  Aktive objekter – aktører  Indre struktur av enklere komponenter  Struktur av aktører  Porter  Protokoller  Arv

8 Metodikker II  UML Real-Time Modeling in UML 2.0  Aktive klasser  Aktive objekter  Asynkron og synkron kommunikasjon  Behaviour State Machines  Protocol State Machines  Profiler: standard designmønstre  ROPES

9 ServiceFrame/ActorFrame  Modelleringskonsepter Agenter Aktører Roller Spill

10 Likhetstrekk - SF/AF og ROOM  Aktørkonseptet  Strukturer/spill  Gjenbruk av strukturer  Kommunikasjon via porter  Protokoll/rolle  Samling grensesnitt definerer type

11 Systemeksempel  Utgangspunkt i scenario fra en sykehusomgivelse  Eksempel å modellere ut fra – ikke et reelt system  Begrensninger Ikke basert på reell brukerinvolvering Ikke mulig å realisere i dagens system

12 Brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser  Unngå unødvendig trafikk ut på brukerens terminal  Profiler for ulike brukergrupper  Tilpasset den enkelte bruker Preferanser Tilgjengelighet

13 Prinsipper ved designløsningen  Forespørsler mellom agenter om ønsket tjenestefunksjonalitet  Sjekk mot data om hvorvidt en forespurt funksjonalitet kan innfris  Ulik funksjonalitet – ulike roller

14 Tjenestemodellering I  Brukeragenten består av en indre struktur av aktører  Indre aktør representerer en tjeneste  Kommunikasjon via inn-og utporter

15 Tjenestemodellering II  Indre aktør har indre roller/funksjonalitet  Rollekall ved aktivering av funksjonalitet  Alternative roller

16 Oppsummering  Innsikt i modelldrevet utvikling og metodikker  Kunnskap om ServiceFrame/ActorFrame  Erfaring fra prosjektarbeidet


Laste ned ppt "Prosjektoppgave Modelldrevet utvikling og brukeragenter for kommunikasjon i sykehusomgivelser Marie S. Fuglesang NTNU, høsten 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google