Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helgeland Krisesenters jubileum 21. mai 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helgeland Krisesenters jubileum 21. mai 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helgeland Krisesenters jubileum 21. mai 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær

2 2 Hva er vold mot kvinner? Det er det mest ekstreme uttrykket for menns makt over og kontroll med kvinner Det er det mest stakkarslige og hjelpesløse uttrykket for mannsrollen

3 3 Hva vet vi om vold i nærerelasjoner NIBR mai 2005: Hver fjerde kvinne vært i et forhold der det forekommer vold eller trusler om vold. En av 12 kvinner har opplevd grov vold fra partner Voldsmålinger i 2004 og 2005 viser de samme tendenser. En tilfeldig uke i 2005 var det rundt 1000 henvendelser til politi og hjelpeapparat fra kvinner som opplevde vold i nære relasjoner

4 4 Menn og utøvelse av vold Æresvold og familievold? Menns holdninger til vold, seksuell trakassering og og voldtekt Ikke alle menns skyld, men alle menns ansvar? Stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling Avventer en evaluering av voldsarbeidet

5 5 Lanserer nye handlingsplaner Vold i nære relasjoner Tvangsekteskap Kjønnslemlestelse Alle tre er forankret i et felles statssekretærutvalg

6 6 Et historisk og ideologisk tilbakeblikk Hadde sitt utspring i kvinnebevegelsen og kvinnebevegelsens opprør mot menns vold mot kvinner Var basert på idealer om kvinnefellesskap og søstersolidaritet Var basert på frivillighet Har etter hvert delt seg i to organisasjoner og er dels offentlige, dels private Har slitt med dårlig økonomi og usikker finansiering Får nå 80% finansiering fra staten Vi ser en økning i antall kvinner med annen bakgrunn enn etnisk norsk

7 7 Helgeland Krisesenter Drive informasjonsarbeid Yte bistand til personer som har bruk for senterets tilbud Dere hadde 36 kvinner (hvorav 12 utenlandsk opprinnelse og 15 barn inne Gått ut av krisentersekretariatet og inn i Norsk krisesenterforbund Opplæringstiltak rettet mot tilbud til barn og unge, om fremmedspråkliges behov og i psykisk stress og krisebearbeidelse Utreder muligheten for å etablere et incest og voldtektsenter for Nordland

8 8 Noen ting som er gjort: Vi kartlegger tilgjengeligheten ved krisesentrene (gjelder geografi, brukere med spesielle behov, og kompetanse - foreløpig rapport ferdig ) Bevilget penger til kompetansehevingsprogrammet ”kvinner med minoritetsbakgrunn” (regi av NKTVS) Gjennomført et prosjekt for å kartlegge kommunens hjelpetiltak til voldsutsatte kvinner med funksjonshemming. Foretatt en kartlegging av kvinner som avvises ved krisesentrene Det etableres nå regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Endringer i barnevernloven som gjør at også private krisesentre får opplysningsplikt til barnevernet Videreført prosjektet ”barn som lever med vold i familien”

9 9 Hva sier Soria Moria: Regjeringen vil lovfeste krisesentertilbudet Regjeringen vil etablere et landsdekkende hjelpe – og behandlingstilbud til voldsutøvere

10 10 Hva betyr det å lovfeste krisesentertilbudet? Hva har vi fått av tilbakemeldinger fra dere? Hva tenker vi selv om dette?

11 11 Hva har vi fått av tilbakemeldinger fra dere? Krisesentersekretariatet: Formalisere økonomisk støtte Tilbudet skal være kjønnet Man må definere hva et krisesenter skal tilby Krisesenterforbundet: Loven må definere tilbudet som et krisesenter Sikres en faglig minimumsstandard som sikrer adekvat kompetanse Noen må ha et faglig, overordnet ansvar for krisesentrene

12 12 Hva tenker vi selv om dette? Vi må sikre at alle kvinner utsatt for vold i nære relasjoner får det tilbudet de har behov for Trygt oppholdssted Hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet Det offentlige må ha et ansvar for at tilbudet finnes Vi må ivareta engasjementet og solidariteten som finnes i krisesentrene Kompetanse på vold, psykiatri, barnevern og særlig utsatte grupper Fysiske forhold? Vi må se på finansieringen

13 13 Gratulerer med dagen og takk for meg


Laste ned ppt "Helgeland Krisesenters jubileum 21. mai 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google