Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Mette Smedstad KS, Innovasjon og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Mette Smedstad KS, Innovasjon og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Mette Smedstad KS, Innovasjon og utvikling

2 Velferdsutfordringer Forebygging Tidlig innsats Samhandling

3 Noen data Barn og unge med tiltak fra bv tj har økt med 50%, siste 10 år 8 % behandlingstrengende, 20 % med behov for støtte 85 % av tiltakene er i kommunal regi.

4 2008

5 Kommunen – unik arena for helhet og sammenheng Å verne barn er alles ansvar – ikke vent å se! Forebyggende og kunnskapsbaserte tiltak tett på foreldre og barn Gode modeller for samordning og samarbeid Gode eksemplers makt!

6 Suksesskriterier ”Samordnings- ombud” Brukermedvirkning Forankring Tvisteløsning Rolleavklaring Formalisering Samhandlings- kompetanse Samhandlings- arenaer Internkontroll

7 Samhandling - samordning Modell = Forenklet bilde av virkeligheten Oppgaver, rutiner og metoder, atferd satt i system = Samhandlingskultur. Tilkjennegir en holdning gjennom praksis

8 Modeller Helhetlig samordningsmodell – metodebok for helhetlig tiltakskjede Strategisk oppvekstpl Gjerne beskrevet som kommunenes tverrfaglig samarbeidsmodell Ulike formaliserte samarbeidsarenaer- og møter, gjennom avtaleverk og strukturer Felles metodikk – tverrfaglig, for eksempel PMTO, ICDP, KoR, Kvello Beskrevne rutiner for internkontroll og forankring Etablert tverrfaglig kompetanseplan Utviklet verktøy, for møteinnkallelser, referat, gangen i bekymringssak, evaluering etc

9 En dør inn modell – Samlokalisering Familiesenter Familiens hus Familiehjelpa Virkemiddel - tiltak Som del av helhetlig modell i kommunen

10 Tjenestemedvirkningsmodellen Fra brukermedvirkning til tjenestemedvirkning. Når strukturer og metodikk blir til ut fra sak Tjenestemedvirkning i brukers liv. Ikke brukermedvirkning i tjenestene.

11 Tiltak Roller/ansvar – må avklares! Tidlig innsats – LEON prinsippet Større fleksibilitet mht ressurstilgang - særlig hjembaserte tiltak. Kompetanseheving Samhandling - Komplementære

12 Taushetsplikt og samhandling

13 Fra bekymring til handling

14 Det må ei bygd til for å oppdra et barn!


Laste ned ppt "Tidlig innsats og samordning av tjenester til utsatte barn og unge Mette Smedstad KS, Innovasjon og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google