Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K ASTELL - ERFARINGER H ØR HVA JEG KAN ! 2- ÅRIG F O U- PROSJEKT STØTTET AV F REMMEDSPRÅKSENTERET 2007-2009 1 Anita Nyberg, Kastellet skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K ASTELL - ERFARINGER H ØR HVA JEG KAN ! 2- ÅRIG F O U- PROSJEKT STØTTET AV F REMMEDSPRÅKSENTERET 2007-2009 1 Anita Nyberg, Kastellet skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 K ASTELL - ERFARINGER H ØR HVA JEG KAN ! 2- ÅRIG F O U- PROSJEKT STØTTET AV F REMMEDSPRÅKSENTERET 2007-2009 1 Anita Nyberg, Kastellet skole

2 D ISPOSISJON Bakgrunnen Erfaring fra prøvemuntlig over en 2-års periode Ulike oppgavetyper Vurderingskriterier 2 Anita Nyberg, Kastellet skole

3 B AKGRUNN FOR PROSJEKTET  Ny muntlig eksamen fra 2009  Utvikle og prøve ut metoder for muntlig i klasserommet  Utvikle oppgaver til prøvemuntlig  Avholde prøvemuntlig på alle trinn  Prøve ut vurderingskriterier  Finne fram til en modell for muntlig eksamen  Rapport på www.fremmedspraksenteret.nowww.fremmedspraksenteret.no 3 Anita Nyberg, Kastellet skole

4 K LASSEROMSRUTINER 4 Anita Nyberg, Kastellet skole

5 N OEN AKTIVITETER  Økt fokus på muntlig i undervisningen  Bevisst trening på strategier  Lytteoppgaver  Både autentiske og tilrettelagte tekster  Eks. lærer forteller, tegneoppgaver hvor lærer / elev beskriver, diverse klipp fra youtube, video...  Muntlig produksjon  Beskrive (eks. bilder), fortelle, presentere muntlig (evt. m/hverandrevurdering), slangespill, nyheter, værmeldinger, stollek o.l....  Muntlig interaksjon  ulike spontanrollespill i par eller grupper (rollekort) 5 Anita Nyberg, Kastellet skole

6 P RØVEMUNTLIG 2008 OG 2009 6 Anita Nyberg, Kastellet skole

7 P RØVEMUNTLIG 2008  3 muntlige ferdigheter til prøvemuntlig  Lytteforståelse (læreboktekster / CD)  Muntlig presentasjon med forberedt rollespill som en integrert del (spesielt egnet til de som går opp i grupper)  Muntlig interaksjon (samtale med eksaminator)  Tidsaspekt tilpasset trinnene til prøvemuntlig 7 Anita Nyberg, Kastellet skole

8  Prøvemuntlig på alle trinn og i alle grupper  Som eksamen med 48 timers forberedelse:  8. trinn: 10 min. pr. elev  9. trinn: 15/20 min. pr. elev  10. trinn: 20/30 min. pr. elev  Til eksamen: inntil 30 min. eksaminering pr. elev  Kjennetegn på måloppnåelse  Eksterne sensorer fra Ski kommune 8 Anita Nyberg, Kastellet skole

9 P RØVEMUNTLIG 10. TRINN  Muntlig presentasjon  Presentasjon kalt ”Landet mitt” m/forberedt rollespill. Oppgaven var felles for alle språkene  Målgruppen: turister fra målspråklandet  Lyttetekst  To gjennomlyttinger, eleven tok notater og fikk redegjøre for forståelse på norsk  Interaksjon  2 forberedte tekster, 1 ble trukket til diskusjon m/eksaminator 9 Anita Nyberg, Kastellet skole

10 P RØVEMUNTLIG 2009  Fremmedspråk integrert i generell prøvemuntlig på skolen  Åpen oppgave til presentasjon:  8. trinn: ”Meg”  9. trinn: ”Min verden”  10. trinn: ”Landet mitt”  Lesetekstene til samtale med eksaminator fjernet  Muntlig interaksjon: rollekort  Nye vurderingskriterier / kjennetegn  Eksterne sensorer fra Hamar kommune 10 Anita Nyberg, Kastellet skole

11 E RFARINGER MUNTLIG PRODUKSJON  Mye høytlesing; bruk av manus måtte begrenses: ”klipp og lim” og dårlig uttale  Forbedringer:  Tydeliggjøre målgruppen ytterligere  Hele presentasjonen omgjort til forberedt rollespill for parene; språket mer naturlig  >Presentasjon på 8.trinn 2010: kun bilder på presentasjonen: stor forbedring 11 Anita Nyberg, Kastellet skole

12 L YTTEPRØVEN  Lyttetekster til eksamen fra Udir www.nsilyd.nowww.nsilyd.no  Gjennomlytting 2 ganger  Eleven tok notater for egen del  >Eleven trenger ingress til forforståelse + spørsmål / oppgaver til lytteprøven  NB! Viktig at elevene blir hørt individuelt!  Viktig at elevene får svare på norsk 12 Anita Nyberg, Kastellet skole

13 M UNTLIG INTERAKSJON  2-delt  Samtale etter presentasjonen  Spontanrollespill  Fagsamtalen etter presentasjonen  Ofte tematisk litt på siden; skal utdype presentasjonen  Elevene bidrar ulikt; vanskelig å vurdere individuelt når elevene er inne sammen  Rollespill  Fare for at lærer tar over samtalen  Fare for at lærerens rolle ikke klarer å holde samtalen i gang 13 Anita Nyberg, Kastellet skole

14 V URDERINGSKRITERIER  Et sett med kriterier ble laget i 2008 til daværende oppgave  Nye kriterier i 2009 på 10. trinn basert på kriterier fra muntlig nivå II + kriterier fra 2008 slått sammen  >Disse ble ikke godt nok tilpasset nivået  ILS / UDE sine kriterier er nå tatt i bruk  Kjennetegne er stadig gjenstand for revisjon 14 Anita Nyberg, Kastellet skole

15 V URDERINGSKRITERIER  Elevene må kjenne seg igjen i nivåene  Beskrivelsene bør tydeliggjøre hva som kreves på de ulike nivåene  Elevene må forstå hva som ligger i kriteriene  Det bør være enkelt å vurdere ut fra kriteriene 15 Anita Nyberg, Kastellet skole

16 L ENKER  www.fremmedspraksenteret.no Forskning og Utvikling for rapport for prosjektet www.fremmedspraksenteret.no  www.fremmedsprak.no for gode ideer til språkundervisning www.fremmedsprak.no 16 Anita Nyberg, Kastellet skole


Laste ned ppt "K ASTELL - ERFARINGER H ØR HVA JEG KAN ! 2- ÅRIG F O U- PROSJEKT STØTTET AV F REMMEDSPRÅKSENTERET 2007-2009 1 Anita Nyberg, Kastellet skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google