Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk 1. Muntlig eksamen  Hva er muntlig kompetanse?  Hvilke kompetansemål kan knyttes opp mot muntlig?  Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk 1. Muntlig eksamen  Hva er muntlig kompetanse?  Hvilke kompetansemål kan knyttes opp mot muntlig?  Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk 1

2 Muntlig eksamen  Hva er muntlig kompetanse?  Hvilke kompetansemål kan knyttes opp mot muntlig?  Hvordan kan elevene trene muntlig kompetanse fra første skoledag til og med eksamen? Tydelige delmål Tydelige kjennetegn  Eksempler på oppgaver/øvelser  Eksempler på eksamensoppgaver Grete Sevje2

3 Muntlig kompetanse  Lytteforståelse  Muntlig produksjon  Muntlig samhandling Grete Sevje3

4 Muntlig kompetanse (forts.) Muntlig kompetanse er definert i  Læreplanen  Den europeiske språkpermen 4

5 Læreplanen Muntlig som grunnleggende ferdighet: Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. 5Grete Sevje

6 Læreplanen Å kunne lytte Eks. kompetansemål:  finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i (….) muntlig tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre  bruke lyttestrategier (….) tilpasset formålet  forstå (….) et ordforråd som dekker daglige situasjoner 6Grete Sevje

7 Læreplanen Å kunne tale Eks. kompetansemål:  delta i enkle, spontane samtalesituasjoner  presentere ulike emner muntlig  kommunisere med forståelig uttale  bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner  samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge  samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet 7Grete Sevje

8 Læreplanen Språklæring Eks. kompetansemål  bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler  beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket I tillegg kan det være aktuelt å ta med noe fra hovedområdet Språklæring 8Grete Sevje

9 Den europeiske språkpermen  Kan hjelpe oss til å finne delmål og oppgaver  Kan hjelpe oss til å definere elevenes faglige nivå (A2) når vi lager kjennetegn på måloppnåelse Se utdelt materiell 9

10 Hvordan kan vi tilrettelegge for gode læringssituasjoner fra første dag?  Lytteforståelse  Muntlig produksjon  Muntlig samhandling Språkopplæring frem mot eksamen 10Grete Sevje

11 Mål og kjennetegn Et undervisningsforløp knyttes til  Hovedområde  Kompetansemål  Delmål  Kjennetegn på måloppnåelse: Grete Sevje Kan littKan ganske godtKan veldig godt 11

12 Grete Sevje Kjennetegn Kjennetegn på måloppnåelse  sier noe om hvordan elevene mestrer kompetanse- målene i læreplanen.  sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til kompetansemålene.  skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til kompetansemålene. Kjennetegn på måloppnåelse er ikke en erstatning for kompetansemål. Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. 12

13 Kjennetegn (forts.) Hjelper elevene til å  arbeide mot målet  vurdere eget arbeid Hjelper læreren til å  veilede elevene  vurdere elevenes arbeid  gi en rettferdig vurdering  dokumentere vurderingen 13Grete Sevje

14 Eksempel 1 De første språktimene Kompetansemål  Presentere ulike emner muntlig Delmål Kunne fortelle om seg selv muntlig Grete Sevje14

15 Grete Sevje Eksempel 1 (forts.) Delmål: Fortelle om meg selv LavMiddelsHøy Du kan fortelle muntlig: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Valg av ord: De fleste ordene du bruker blir forstått av mottakeren Uttale: De fleste ordene du bruker blir forstått av mottakeren Du kan fortelle muntlig: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Du kan fortelle hva foreldre og søsken heter Du kan fortelle hvor gamle foreldre og søsken er Valg av ord: Ordene du bruker, blir forstått av mottakeren Uttale: Det du sier blir forstått av mottakeren Du kan fortelle muntlig: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Om interessene dine Du kan fortelle det samme om vennene dine Du kan fortelle hva foreldre og søsken heter Du kan fortelle hvor gamle foreldre og søsken er Valg av ord: Ordene du bruker blir forstått av mottakeren Uttale: Det du sier blir forstått av mottakeren Kjennetegn på måloppnåelse: 15

16 Lytteforståelse Ta utgangspunkt i kompetansemålene:  finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i (….) muntlig tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre  bruke lyttestrategier (….) tilpasset formålet  forstå (….) et ordforråd som dekker daglige situasjoner Grete Sevje16 Grete Sevje

17 Lytteforståelse (forts.)  Lærer (og elever) bruke målspråket mest mulig i klassen  Lytte til lærebokas tekster på CD  Lytte til CD fra gamle læreverk  Lytte til radio  Se film og tv  Bruke internett (for eksempel You Tube) 17Grete Sevje

18 Lytteforståelse Lyttestrategier  Gjette  Bruke transparente ord  Lytte etter navn på personer eller steder  Legge merke til tall  Forsøke å forstå hovedinnholdet  Forsøke å forstå enkelte elementer  Lytte etter stemmeleie, stemning  Fokusere på det man forstår 18Grete Sevje

19 Lytteforståelse Ideer til innhold  Ulike hverdagssituasjoner  Beskjeder (fra telefon-svarer)  Diskusjon om et kjent tema, aktuell hendelse  Nyheter  Værmeldinger  Informasjon om steder, tradisjoner og skikker i målspråklandet  Informasjon fra guide: måltider, overnatting, kjente steder… 19Grete Sevje

20 Lytteforståelse Kjennetegn LavMiddelsHøy Du kan  gjenkjenne enkelte ord og uttrykk  si hva tema og / eller kommuni- kasjonssituasjon dreier seg om  fortelle hvorfor du forstår dette Du kan  gjenfortelle deler av hovedinnholdet i teksten  si noe mer om f eks •hvem teksten handler om •hvor personene er •når hendelsen finner sted •hvor hendelsen finner sted  fortelle om hvilken eller hvilke lyttestrategier du bruker for å forstå Du kan  gjenfortelle hovedinnholdet i teksten  si noe om detaljer i teksten  si noe om hensikten med/budskapet som kommer frem i teksten og begrunne dette  tolke teksten, dvs bruke egne erfaringer og kunnskaper til å utdype teksten og trekke slutninger som ikke kommer direkte frem i det du hører, evt. sammenligne med andre tekster du har lyttet til.  fortelle om hvilke lyttestrategier du bruker og begrunne hvorfor du valgte nettopp disse strategiene 20 Grete Sevje

21 Lyttforståelse Eksempel på øvingsoppgave Grupper på 3-4  Spill/vis den valgte lytteteksten en gang  Elevene snakker om innholdet i teksten  Spill/vis teksten en gang til  Elevene blir enige om et muntlig sammendrag av teksten  Sammendraget presenteres for de andre gruppene  Alle gruppene samtaler i fellesskap om hvilke lyttestrategier de brukte og hvordan de kom fram til sitt resultat 21Grete Sevje

22 Lytteforståelse Eksempel på øvingsoppgave (forts.)  Lag spørsmål på norsk  Elevene leser spørsmålene før de lytter  Lytteteksten spilles/vises en gang  Elevene noterer  Lytteteksten spilles/vises en gang til  Elevene gjør ferdig svarene sine  Lærer samtaler med elevene på norsk om svarene 22Grete Sevje

23 Muntlig produksjon Kompetansemål:  presentere ulike emner muntlig  gi uttrykk for egne meninger og følelser  kommunisere med forståelig uttale  forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding  bruke talestrategier 23 Grete Sevje

24 Muntlig produksjon (forts.) Dette innebærer å kunne produsere og fremføre en tekst 24Grete Sevje

25 Muntlig produksjon Strategier Under produksjonen  Utnytte hjelpemidler  Utnytte egne forkunnskaper  Finn andre ord  Kombiner et ord med et annet 25Grete Sevje25Grete Sevje

26 Muntlig produksjon Strategier (forts.) Under fremføring  Stemmebruk – artikulasjon  Tempo – variasjoner – pauser  Kroppsspråk: holdning, bevegelser, gester, mimikk, blikkontakt  Bruk av manus/nøkkelsetninger/ord Tenk gjennom: Hva betyr framføringen for lytteforståelsen, virkningen? 26Grete Sevje

27 Muntlig produksjon Ideer til innhold Presentere seg selv:  Fortelle om meg selv  Familien  En venn  Rommet mitt  Huset mitt  Skoledagen min  Hverdagen min  Fritiden min  Hjemstedet mitt Presentere en faktatekst om  en person  et dyr  en hobby  en sportsaktivitet  noe i naturen  et yrke  en aktuell hendelse  en reise  en nyhet  en film /bok 27Grete Sevje27Grete Sevje

28 Muntlig produksjon Ideer til innhold (forts.) Fortelle om Norge:  Kjente komponister  Kjente popgrupper for tiden  Kjente malere  Kjente sportsutøvere  Kjente skuespillere  Klimaet  Ulike måter å hilse på (til kjente/ukjente, ung/gammel) 28 o Spesielle bordskikker  Forskjellige måltider o Typiske norske retter o Viktige turiskattrak- sjoner o „Spennende“ dyr i Norge o Skolesystemet o Politisk system o Kongehuset o Feiring av nyttår, påske, nasjonaldagen, midtsommer, jul 28Grete Sevje

29 Meg selv Familien min Kjeledyret mitt Vennene mine Huset mitt Rommet mitt Skoledagen min Fritiden min Muntlig produksjon Eksempel på delmål Eksempler på momenter: Eleven skal kunne: fortelle om seg selv 29Grete Sevje

30 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn LavMiddelsHøy Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Hvilken skole du går på  Hva du gjør i fritiden Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Hvilken skole du går på  Hvordan en vanlig skoledag er  Litt om karaktersystemet  Hva du gjør i fritiden Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Hvilken skole du går på  Hvordan en vanlig skoledag er  (antall timer, pauser, fag...)  Litt om karaktersystemet  Hva du gjør i fritiden (hobbyer, interesser…)  Om hjemstedet ditt (navn på stedet, størrelse, beliggenhet, turistattraksjoner, av spesiell interesse for ungdom)  Om viktige hendelser i livet ditt  Om hvordan du tenker deg fremtiden din 30 Grete Sevje

31 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn (forts.) LavMiddelsHøy Bredde i ordforråd og strukturer - kan Snakke om deg selv ved hjelp av nøkkelord og nøkkelsetninger Bruke noen helsetninger Snakke i nåtid Korrekthet - kan Velge ord som ofte blir forstått av mottakeren Uttale en del ord riktig Tekstbinding - kan Binde sammen setninger med ”og” Lengde - kan Snakke om emnet i ca 4 minutter Bredde i ordforråd og struktur - kan Snakke om deg selv ved hjelp av nøkkelord som støtte Bruke helsetninger Snakker i nåtid Korrekthet - kan Velge ord og strukturer som i hovedsakblir forstått av mottakeren Uttaler de fleste ord riktig Tekstbinding - kan Klare å binde sammen setninger med ”og” og ”men” Lengde - kan Snakker om emnet i ca 6 minutter Bredde i ordforråd og struktur - kan Snakke om de fleste momentene som er foreslått som innhold Vise at du har et stort og variert ordforråd Snakke uten skriftlig støtte Snakke i nåtid (og evt. fortid og fremtid) Presentere stoffet på en strukturert måte Korrekthet - kan Velge ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakke med meget god uttale og intonasjon Uttrykke deg med få formelle feil Tekstbinding – kan Variere mellom helsetninger og leddsetninger Lengde - kan Snakke om emnet i ca 8 minutter 31 Grete Sevje

32 Muntlig samhandling Kompetansemål:  Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner  Gi uttrykk for egne meninger og følelser  Kommunisere med forståelig uttale  Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding  Bruke talestrategier 32 Grete Sevje

33 Muntlig samhandling (forts.) Innebærer både å kunne lytte og å kunne snakke:  samtale om noe  stille spørsmål  be om mer utfyllende svar  svare på spørsmål  uttrykke at jeg er enig eller uenig  reagere  diskutere 33Grete Sevje

34 Muntlig samhandling Strategier  Non-verbalt språk  Finn andre ord  Kombiner et ord med et annet  Gjør om norske ord  Begynn på nytt  Be samtalepartneren om hjelp 34Grete Sevje34Grete Sevje

35 Muntlig samhandling Eksempel på delmål Eleven skal kunne o snakke om en reise i målspråklandet o snakke om likheter og ulikheter mellom målspråklandet og Norge 35Grete Sevje35Grete Sevje

36 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn LavMiddelsHøy Innhold Du kan snakke om:  Hvor du vil reise  Når du vil reise  Hvordan du vil reise  Hvorfor du vil reise  Hvem du vil reise sammen med Innhold Du kan snakke om:  Hvor du vil reise  Når du vil reise  Hvordan du vil reise  Hvorfor du vil reise  Hvem du vil reise sammen med  Hva du ønsker å se - hvorfor  Hva du ønsker å oppleve - hvorfor Innhold Du kan snakke om:  Hvor du reiste  Når du reiste  Hvordan du reiste  Hvorfor du reiste  Hvem du reiste sammen med  Hva du så  Mennesker du møtte  Spesielle opplevelser du hadde  Meninger og følelser knyttet til det du så og opplevde  Sammenlike det du så og opplevde med det du kan se og oppleve i hjemlandet 36 Grete Sevje

37 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn (forts.) LavMiddelsHøy Bredde i ordforråd og struktur - kan Bruke enkeltord og noen få helsetninger Snakke i nåtid/infinitiv Korrekthet - kan Velge ord som av og til blir forstått av mottakeren Uttale en del riktig Samhandling - kan Benytte noen høflighetsuttrykk Tekstbinding - kan Binde sammen noen setninger med ”og” Lengde - kan Snakke om emnet i ca 4 minutter Bredde i ordforråd og struktur - kan For det meste bruke helsetninger Snakke i nåtid Korrekthet - kan Velge ord og strukturer som i hovedsak blir forstått av mottakeren Uttale ordene slik at de ikke hindrer forståelsen Snakke med god intonasjon Tekstbinding - kan Binde sammen setninger med ”og” og ”men” Samhandling – kan Benytte noen høflighetsuttrykk Starte og avslutte en samtale Stille noen spørsmål hvis noe er uklart Bruke noen strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde - kan Snakke om emnet i ca 6 minutter Bredde i ordforråd og struktur - kan Snakke om de fleste momentene som er foreslått som innhold Vise at du har et stort og variert ordforråd Snakke i nåtid (og evt.fortid og fremtid) Korrekthet - kan Velge ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakke med meget god uttale og intonasjon Uttrykke deg med få formelle feil Tekstbinding - kan Klare å variere mellom helsetninger og leddsetninger Samhandling - kan Benytte ulike høflighetsuttrykk Starte, holde i gang og avslutte en samtale Gi tilbakemeldinger på om du har forstått det mottakeren sier Stille spørsmål hvis noe er uklart Bruke ulike strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde - kan Snakke om emnet i ca 8 minutter 37 Grete Sevje

38 Muntlig samhandling Eksempel på øvinger Som replikkvekslinger  Hilse og presentere seg  Fortelle når en er født  Sammenlikning  Nærmere beskrivelse av hvor en kommer fra – land og evt. nasjonaliteter  Snakke om interesser 38 Grete Sevje

39 Muntlig samhandling Eksempler på friere øvinger Spontan bruk av språket, f.eks ”leker”  Intervjuoppgaver  Be om personlige opplysninger  Undersøke noe/sammenlikne (Fag, klær, interesser…)  Problemløsningsoppgaver  Rollespill  Situasjonsspill  Dramatisering  Diskusjon 39 Grete Sevje

40 Muntlig eksamen Eksamen tar utgangspunkt i språklæring slik den er definert gjennom  Læreplanen  Den europeiske språkpermen 40Grete Sevje

41 Muntlig eksamen Det skal være samsvar mellom kompetanse- mål og eksamen Å kunne lytte = å lytte og vise at jeg forstår Å kunne tale = å kunne samtale med noen og å presentere noe muntlig 41Grete Sevje

42 Muntlig eksamen (forts.) For å vurdere elevens muntlige kompetanse må vi ha tester som vurderer: o Lytteforståelse o Muntlig produksjon o Muntlig samhandling 42Grete Sevje

43 Muntlig eksamen Gjennomføring Lytteforståelse  Introduksjon?  Lytte en eller flere ganger?  Spørsmål på forhånd/etterpå?  Ta notater?  Svare muntlig/skriftlig?  Sammendrag eller spørsmål? 43 Grete Sevje

44 Muntlig eksamen Gjennomføring (forts.) Lytteforståelse Lytteforståelsen kan testes ved en eller flere tekster i ulike sjangre. Innholdet knyttes opp mot stoff elevene har arbeidet med. Elevene bør oppfordres til å benytte ulike lyttestrategier Teksten(e) må gjøre det mulig å vurdere elevenes kompetanse på ulike nivå. Grete Sevje44 Grete Sevje

45 Muntlig eksamen Gjennomføring (forts.) Muntlig produksjon  Hvilke temaer?  Hvilke sjangre?  Hvordan fremføre?  Oppfølgingssamtale 45 Grete Sevje

46 Muntlig eksamen Gjennomføring (forts.) Muntlig samhandling  Samtale om et tema/flere tema? Hvilke?  En gruppe elever + lærer?  Elev + lærer?  Rollespill?  Bilder? 46 Grete Sevje

47 48 timers forberedelsestid Eksempel på eksamensoppgave Lytteforståelse Teksten er lest inn på en CD. Du skal lytte til teksten og svare på spørsmål på norsk. Du har 10 minutter til disposisjon. Du kan spille CD’en så mange ganger du ønsker. Se vedlagte kjennetegn på lytteforståelse. Lytteoppgaven er individuell. 47Grete Sevje

48 48 timers forberedelsestid Eksempel på eksamensoppgave (forts.) Muntlig produksjon Oppgave: Du/Dere skal presentere dere selv og familiene deres (venner, huset/rommet ditt, fritid, hobbyer, skolen osv). Dere velger selv presentasjonsform. Se vedlagte kjennetegn på måloppnåelse for muntlig produksjon. 48Grete Sevje

49 48 timers forberedelsestid Eksempel på eksamensoppgave (forts.) Muntlig samhandling Oppgave: Du skal samhandle med en medelev og/eller intern sensor i en eller flere språksituasjoner. Sensorene kan stille oppfølgingsspørsmål knyttet til situasjonen(e) Se vedlagte kjennetegn for muntlig samhandling. 49Grete Sevje

50 40 minutter eksaminasjon for par Forslag til gjennomføring Før selve eksaminasjonen:  Elevene sitter i hvert sitt rom, lytter til hver sin tekst og svarer på spørsmål til teksten. Under eksaminasjonen:  Elevene får spørsmål til lyttetekstene.  Elevene og sensorene snakker norsk. (ca 5 minutter)  Elevene presenterer et forberedt tema. (ca 15 minutter)  Elevene får oppfølgingsspørsmål på målspråket til det presenterte temaet (ca 15 minutter)  Elevene får spørsmål i tilknytning til hovedområdet Språklæring. Elevene og sensorer snakker norsk. Her er det også mulig for eleven å vise kompetanse innenfor hovedområdet Språk, samfunn og kultur dersom han har hatt problemer med å snakke om dette tidligere under eksaminasjonen. (ca 5 minutter) 50Grete Sevje

51 Klasseromsmodellen Eksempel på eksamensoppgave Til eleven Eksamen består av tre elementer: lytting, muntlig produksjon og muntlig samhandling. Eksamen varer fra 09.00-14.00. Det er felles lunsj 11.30-12.00. Dagen starter med en felles lytteoppgave 09.00. Spørsmålene til lytteoppgaven er skriftlig på norsk og du skal svare skriftlig på norsk. Etter avsluttet lytteoppgave samler sensor inn ditt svarark. Lytteoppgaven er individuell. Se vedlagte kjennetegn på måloppnåelse. Deretter går du til din gruppe. Dere trekker tema for muntlig produksjon og muntlig samhandling. Dere forbereder en muntlig presentasjon i tilknytning til temaet dere har trukket og ber om tid til framføring. Framføringen skal vare i ca 20 minutter. Underveis vil dere samtale med intern sensor (faglærer) og ekstern sensor om det temaet/de temaene dere har trukket. Samtalen vil i hovedsak foregå på målspråket. Du kan også få oppfølgingsspørsmål til lytteoppgaven. Disse spørsmålene er på norsk. Se vedlagte kjennetegn for muntlig produksjon og muntlig samhandling. 51

52 Grete Sevje Klasseromsmodellen Eksempel på eksamensoppgave (forts.) Lytteforståelse Elevene får en felles lytteoppgave med spørsmål på norsk. Lytteoppgaven kan gjennomføres slik:  Elevene får spørsmål til lytteoppgaven.  Elevene har 5 minutter til å lese igjennom spørsmålene  Lytteteksten spilles 1 gang, elevene kan notere underveis  Elevene har 5 minutter til å notere etter at de har hørt teksten  Lytteoppgaven spilles en gang til, elevene kan notere underveis  Elevene har 5 minutter til å notere etter at de har hørt teksten  Sensor samler inn elevenes notater og vurderer elevenes lytteforståelse i forhold til kjennetegn for måloppnåelse Etter lyttingen går elevene til sine grupper 52

53 Grete Sevje Klasseromsmodellen Eksempel på eksamensoppgave (forts.) Muntlig produksjon Elevene trekker oppgave og tidspunkt for framføring. Framføringen foregår i et tilstøtende rom. Hver gruppe har ca. 20 minutter til framføringen. Ekstern sensor kan stille oppfølgingsspørsmål på målspråket 53

54 Grete Sevje Klasseromsmodellen Eksempel på eksamensoppgave (forts.) Muntlig samhandling  Elevene trekker oppgave og tidspunkt for  fremføring.  Elevene snakker med hverandre.  Intern og ekstern sensor kan delta i samtalen.  Elevene kan få tilleggsspørsmål fra intern og ekstern sensor knyttet til hovedområdet Språk, kultur og samfunn.  Samtalen foregår på målspråket.  Hvis eleven har vist lav grad av måloppnåelse, kan samtalen foregå på norsk 54

55 Grete Sevje Eksamen - Vurdering  Lytting teller 20% av karakteren  Muntlig produksjon teller 40% av karakteren  Muntlig samhandling teller 40% av karakteren 55

56 Grete Sevje Muntlig eksamen Diskusjonsoppgave Diskuter:  organisering/ gjennomføring  temaer / momenter i de enkelte delene  kjennetegn på måloppnåelse for hver del  lærerens rolle  hjelpemidler 56


Laste ned ppt "Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk 1. Muntlig eksamen  Hva er muntlig kompetanse?  Hvilke kompetansemål kan knyttes opp mot muntlig?  Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google