Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEL 3: PRAKTISK PRØVE Vurdering av praktisk forståelse av ART som metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEL 3: PRAKTISK PRØVE Vurdering av praktisk forståelse av ART som metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEL 3: PRAKTISK PRØVE Vurdering av praktisk forståelse av ART som metode

2 Program for dagen Torsdag 19. januar 09:00 – 09:30 Velkommen og mulighet for oppklaring av oppgaver i plenum før praktisk metodisk eksamen 09:45 – 10:30 Trenerpar 1 - 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 10:30 – 10:45Kaffepause 10:45 – 11:30 Trenerpar 2 - 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 11:40 – 12:25Trenerpar 3 - 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 12:30 – 13:30LUNSJ 13:30 – 14:15Trenerpar 4 - 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 14:30 – 15:15Trenerpar 5 - 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 15:15 – 16:00 Utdeling av T-skjorter, bilde, oppsummering og avslutning av kurset 2

3 Praktisk prøve 1.Trekk trenerfunksjon og komponent 2.Valgfri time innenfor komponenten og valgfri hjelpemidler 3.Planlegg treningen i trenerpar 4.Gjennomfør treningen i 25 min 5.Tilbakemelding etter fastlagt skjema 15 min treningen vurderes bestått/ ikke bestått 3

4 Oppgaver for hoved- og medtrener •Hovedtrener –Forberede ART timen –Gjennomføre timen –Demonstrere som hovedaktør –Lede tilbakemeldingsrunden •Medtrener –Forberede ART timen –Støtte hovedtrener –Demonstrere som medaktør –Sitte på en strategisk plass –Hjelpe deltakerne i rollespill –Stille oppklarende spørsmål Fordeling av oppgavene under praktisk prøve bør være nærmest mulig 50-50! 4

5 Tilbakemeldingsrunde 1)Medaktør  hovedaktør 2)Observatørene  hovedaktør (medaktør) 3)Trenere  hovedaktør (medaktør) 4)Hovedaktør  hovedaktør Husk korte atferdsspesifikke tilbakemeldinger og tempo i tilbakemeldingsrunden! 5

6 Viktige moment i treningen! •ART gruppa 75% - trenere 25% •Tempo •Bekreft alle •Overhold reglene •Struktur for timen •Tydelig ansvars og oppgavefordeling mellom ART trenerne 6

7 SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre! 7

8 Hva er viktig fokus i sosial ferdighet? 1.Definere ferdigheten ved å tydeliggjøre trinnene - tanketrinn og handlingstrinn 2.Gi relevante og tydelige demonstrasjoner – helst to ulike demonstrasjoner 3.Observasjonsoppgaver – microferdigheter 4.Realistiske rollespill og hjemmeoppgaver som vil gi forsterkning i naturlige situasjoner 5.Trene på komplementære ferdigheter 8

9 SINNEKONTROLLTRENING Følelseskomponenten Lærer deltagerne alternativer til hva de ikke bør gjøre 9

10 Hva er viktig fokus i sinnekontroll •Få dagens tema fra sinnekontrollsirkelen klart frem og ikke gå lenger enn til dagens tema i treningen •Bygge på tideligere treninger •Observasjonsoppgaver knyttet til temaer i sirkelen frem til dagens tema •Shake hands før og etter rollespill •Ikke kroppskontakt 10

11 MORALSK RESONNERINGSTRENING Tankekomponenten Lærer deltagerne om egne og andres moralske stillingstagende 11

12 Hva er viktig fokus i moralsk resonnering •Bruke standard Gibbs skjema for diskusjonen •Begge trenerne er aktive •Oversikt over hvilket stadium deltakernes argumentasjon representerer •Være bevisst kognitive forvrengninger og å konfrontere utsagnene på en ikke moraliserende måte •Kunsten er å få diskusjonen mellom ungdommene •Trenerne er først og fremst ordstyrer men skal samtidig klargjøre og utfordre •Viktig å vite når en skal spisse dilemmaet slik at engasjementet i gruppa opprettholdes og i hvilken retning en spisser dilemmaet •Strategi for å møte påstand om at ”umodne” standpunkt er mer realistisk 12

13 Stadier i moralsk resonnering Umodne nivåer Nivå 1: Den sterkest rett Nivå 2: Overrenskoster Modne nivåer Nivå 3: Gjensidighet Nivå 4: System - sosialt ansvar 13

14 Tankefeller Selvsentrerte tankefeil/ kognitive forvrengninger Det andre fundamentet som moralsk resonnering bygger på er det som Gibbs og kollegaer kaller for selvsentrerte tenkefeil eller kognitive forvrengninger (Barriga mfl. 2000; Gibbs, Potter og Goldstein 1995). Selvsentrering Kognitiv låsning Skylde på andre Alt eller ingenting (svart – hvitt) Bagatellisere Sette stempel på seg selv og andre Forutsette det verste 14

15 Aggression Replacement Training Fortell meg og jeg glemmer! Vis meg og jeg husker! La meg gjøre det og jeg lærer! 15

16 LYKKE TIL ALLE SAMMEN! 16


Laste ned ppt "DEL 3: PRAKTISK PRØVE Vurdering av praktisk forståelse av ART som metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google