Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 8.- 10.trinn

2 Plan for møtet Kl : Felles informasjon ved avd.leder og rektor Kl : Trinnvise møter 8.trinn: 9.trinn: 10.trinn:

3 Eidsvåg skole 2011-12 441 elever SFO – 150 barn Personale: 59
Antall elever på trinn: 8.trinn: 40 9.trinn: 49 10.trinn: 47 Totalt: 136

4 Rektor: Linda Stub Nilsen
SFO-leder: Aslak Raknes Avdelingsleder tr: Unni Wefring Avdelingsleder tr: Randi Eide Avdelingsleder tr: Martin Aas Rådgivere: Torhild Sletten Korsnes (b.tr), Hege Augestad (ung.tr) Konsulent: Nina Fonnes Helsesøster: Hildegunn Kvåle (tirsdager og fredager)

5 Lærere på 8.- 10.trinn 8.trinn:
Kontaktlærere: Sigrid From Bøthun, Marte Hegg Hellebø 9.trinn: Kontaktlærere: Ole Marius Jakobsen, Anne Synnøve Nilsen

6 10.trinn: Kontaktlærere: Elin Brakestad Øyri, Vera Kunnikoff Fag-/timelærere trinn: Toril Tertnes, Bodil Stene Strømsnes, Marie Brækkan, Åge Skjeldestad, Ledvin Uglane, Lars Ivar Papp, Martin Aas, Helge M Olsen, Egil Vikdal, Eirik Augestad, Hege Augestad, Ingvild Syversen,

7 Skolens - og kommunens satsingsområder 2011-12:
Lesing Leseutviklingsplan for trinn ”LeseLos” Digital kompetanse Plan for digital læring fra trinn Realfag NORM- pakke 3 Sosial kompetanse Ulike tiltak klassevis/trinnvis * Tidspunkt for kartlegging og nasjonale prøver

8 Skolens hjemmeside www.bergensskolen.no/eidsvag
Mye generell informasjon: epost-adr til alle ansatte Arb.planer Tiltaksplaner Arb/satsingsfelt Skolerute Ordensreglement Handlingsplan mot mobbing mm

9 Skolens ordensreglement:
En forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen Ett avsnitt som gjelder lokalt for Eidsvåg skole På skolens hjemmeside

10 Handlingsplan mot mobbing
Alle skoler er pålagt å ha en handlingsplan Til bruk i aktuelle situasjoner Som forebyggende tiltak

11 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og epost
Utover 3 dager: Søke digitalt på (tjenester og skjema)

12 Fravær Opplæringsloven §3-41
Viser til informasjon på skolens hjemmeside

13 Språkfagene Tysk Fransk Spansk Engelsk fordypning

14 Skoleturer Retten til gratis grunnskoleopplæring
Ny § 2-15 i opplæringsloven har følgende ordlyd: "§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa."

15 Stortingsmelding 22; Motivasjon- Mestring- Muligheter
Meldingen gir en bred gjennomgang av ung.trinnet Mål: Økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultat Områder: - Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet - God læring og godt læringsmiljø gjennom fokus ¨på klasseledelse - Bedre opplæring i regning og lesing

16 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at skolens ansvar er dette: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

17 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at foresattes ansvar er dette: Foresatte har hovedansvaret for sine barns opplæring De foresatte har ansvar for daglig omsorg De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning De foresatte skal se til at barna gjør leksene sine De foresatte skal holde seg orientert om sine barns skolesituasjon De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette

18 Diverse informasjon: ”Kjentmann”; Marte H Hellebø; informasjonsskriv til foresatte Kantinen Terminer: Høst Vår

19 Tentamen: 07.12: Norsk hovedmål 09.12: Norsk sidemål 13.12: Matematikk 15.12: Engelsk Eksamen: Skriftlig eksamen 2012: mai Muntlig eksamen 2012: 6./13./15.juni

20 K-06; Generell del; ”Det arbeidende menneske”
”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.”


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google