Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Ett minutt er ikke nok!» «Helsesøstre jobber med, og bidrar til å definere fremtida di» - Jostein. 600 elever foran Stortinget våren 2014 Fakkeltog i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Ett minutt er ikke nok!» «Helsesøstre jobber med, og bidrar til å definere fremtida di» - Jostein. 600 elever foran Stortinget våren 2014 Fakkeltog i."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Ett minutt er ikke nok!» «Helsesøstre jobber med, og bidrar til å definere fremtida di» - Jostein. 600 elever foran Stortinget våren 2014 Fakkeltog i november 2014 Sanner 2015

2 «Forbundsstyret bevilger kroner 400 000 til LaHNSF for 2015 som med-finansiering av en prøveordning med frikjøp av et medlem av faggruppen for å ivareta driftsoppgaver som kasserer, kommersiell kontakt og nettansvarlig i tillegg til andre løpende oppgaver som rigging av konferanser. Sanner 2015

3

4 Daglig Høringer, høringer, høringer Sanner 2015

5 Ukentlig/daglig Sanner 2015

6 Politikk og påvirkning Sanner 2015

7 HØYRE - Helse- og omsorgskomiteen Sanner 2015

8 AP 1. Minimumsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2. Mulighet for at helsesøstre kan henvise ungdom til BUP 3. Stortinget ber regjeringen sørge for at fylkesmennene følger tettere opp kommuner som ikke gir et forsvarlig helsestasjons- og skolehelsetilbud. / Sanner 2015

9 KRF «Eg jobbar for tida med eit programutkast for Oslo KrF. I utkastet slit eg med å konkretisere punktet om auka helsesøsterdekning. Veit de kvar eg kan finne eit talmateriale som viser korleis dekninga er i Oslo samanlikna med dei andre kommunane (særleg storbyane)? Har de kanskje eit innspel til korleis eg kan konkretisere dette målet?» Sanner 2015

10 Hvordan blir LaHs meninger til? Sanner 2015

11

12 Kilde: VG 21.04.14 Sanner 2015

13

14 Helse – og omsorgstjenesteloven «§ 3-2. «Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende a. helsetjeneste i skoler og b. helsestasjonstjeneste Sanner 2015

15 Eksempel på lovbrudd Sanner 2015

16 Det nytter! Sanner 2015

17 Informasjon til medlemmer https://www.nsf.no/faggrupper/helsesostre Sanner 2015

18 Facebook Sanner 2015

19 Nyhetsbrev https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=2274941 Sanner 2015

20 3 ganger i året Sanner 2015

21 Omfang Må revideres jevnlig 4 håndbøker Brosjyrer x flere 3 veiledere Sanner 2015

22 Til en hver tid x 3 Sanner 2015

23 LaH Lederkonferanser hvert 2. år?? Sanner 2015

24 Lokalgrupper Delta på lokale fagdager Lokalgruppeldersamlinger x 2 pr år Kasserersamling v behov Sanner 2015

25 Utdanning Utdanningspolitisk dag med alle utdanningene Forelese på alle utdanningene. LaHs utdanningsutvalg Sanner 2015

26 Nordisk samarbeid 1 gang i året Sanner 2015

27 Prosjekter Rapport om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Følge opp spesialistgodkjenning og pilothelsestasjon og skolehelsetj. Sanner 2015

28 Foredrag, panel mm Mange forespørsler – Europride, tolkebruk, kultursensitiv helsetjeneste etc. Sanner 2015

29 Arbeidsgrupper og forum Forum for barnekonvensjonen + Arbeidsgruppe for fagdag om barnekonvensjonen Foreldreveiledningsprogrammet Retningslinjer for skolehelsetjenesten Sanner 2015

30 Samfunnsaktør Sanner 2015

31 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNINGLOV OG RAMMEVERK Sanner 2015

32 LOVVERK Sanner 2015

33

34 Folkehelseloven Sanner 2015

35 Folkehelseprofiler http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehe lseprofiler/finn-profil Sanner 2015

36 Tilsyn Sanner 2015

37 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNINGLOV OG RAMMEVERK Sanner 2015

38 Jan Fredrik Andresen Direktør Statens helsetilsyn Sanner 2015

39 ROS -analyser Sanner 2015

40 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNINGLOV OG RAMMEVERK Sanner 2015

41 Ordfører eller rådmann Sanner 2015

42 Status Tverrpolitisk enighet om å styrke tjenesten Sanner 2015

43 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS 1798 Sanner 2015

44 Øremerking Normtall Helsestasjon 65 fødsler Barneskole 300 elever Ungdomsskolen 550 Videregående 800 Sanner 2015

45

46

47

48

49 Helsesøster som samfunnsaktør POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEMER KVALITET OG INTERNKONTROLL KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNINGLOV OG RAMMEVERK Sanner 2015

50

51 Fra klage og syte til….. «Mange unge jenter opplever at de ikke mestrer alt de føler de bør mestre og konsekvensen av det er rett og slett at de blir veldig triste, sier hun». Sanner 2015

52 MEDIA Sanner 2015

53 Spalte i avisa Sanner 2015

54 Bruk av sosiale medier Sanner 2015

55

56 Lykke til! Sanner 2015


Laste ned ppt "«Ett minutt er ikke nok!» «Helsesøstre jobber med, og bidrar til å definere fremtida di» - Jostein. 600 elever foran Stortinget våren 2014 Fakkeltog i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google