Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON UT AV TÅKA 2015 NASJONALT CANNABISNETTVERK NORGE (NCNN)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON UT AV TÅKA 2015 NASJONALT CANNABISNETTVERK NORGE (NCNN)"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON UT AV TÅKA 2015 NASJONALT CANNABISNETTVERK NORGE (NCNN)

2 HVA ER NASJONALT CANNABISNETTVERK? Et landsdekkende kompetansenettverk for fagfolk som: - har interesse for fagfeltet - driver rusforebyggende tiltak - arbeider med behandling av cannabisbrukere etter HAP – metoden. Nettverket består av fagfolk fra kommuner, spesialisthelsetjenesten, statlige tjenester og ideelle organisasjoner.

3 HISTORIKK / DRIFT AV NETTVERKET I 2005 ble det opprettet en «kontaktliste» til personer med interesse for faget. Nettverket ble formelt opprettet i 2014. Driftsmidler fra Helsedirektoratet via Fylkesmannen. Sekretariatet for nettverket er plassert i Kristiansand kommune.

4 HENSIKTEN MED KOMPETANSENETTVERKET Å utveksle praktiske og kliniske erfaringer mellom behandlere/behandlingstjenester som arbeider med cannabisavvenning. Gjennom metode og kompetanseutvikling sikre kvaliteten i behandlingsarbeid. Oppmuntre og påvirke slik at flere program starter i landet. Anordne evaluering og forskning på feltet.

5 MEDLEMSKAP Et krav for medlemskap i nettverket er at man: - har interesse for fagfeltet - arbeider med eller skal starte opp med behandlingsarbeid basert på HAP-modellen - vil ta del i og dele erfaringer med cannabisbehandling. Antall medlemmer: 172 Medlemskap er gratis. Medlemskap innebærer at man får tilsendt aktuell informasjon om hva som skjer i nettverket og innen fagutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

6 AKTIVITETER / TILTAK Årlige samlinger ved Ut av tåka-konferansen. Fokus: kompetanseheving og erfaringsutveksling. Cannabismisbruk – forebygging og behandling, videreutdanning (5 stp.) ved Universitetet i Agder. Første studie 2009, oppstart hvert semester. Nettverket tilbyr opplæring og veiledning i HAP til kommuner.

7 AKTIVITETER / TILTAK Forskning – Nasjonalt forskningsprosjekt HAP 2- studien. Ansvarlig for studien: Avd. rus- og avhengighetsbehandling, SSHF. Nettsiden hasjavvenning.no er opprettet som et verktøy til bruk for kompetansenettverket for utveksling av erfarings- og kunnskapsbasert praksis og forskning. Deling av undervisnings-, informasjons og behandlingsmateriell.


Laste ned ppt "PRESENTASJON UT AV TÅKA 2015 NASJONALT CANNABISNETTVERK NORGE (NCNN)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google