Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hensyn og verdier bak utformingen av statlig tilsyn med kommunesektoren: Rettssikkerhet for enkeltmennesket Bærekraftig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hensyn og verdier bak utformingen av statlig tilsyn med kommunesektoren: Rettssikkerhet for enkeltmennesket Bærekraftig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hensyn og verdier bak utformingen av statlig tilsyn med kommunesektoren: Rettssikkerhet for enkeltmennesket Bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet Kommunalt folkestyre Formålseffektiv offentlig ressursbruk

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Omfang av tilsyn Bare der andre kontroll og påvirkningsmuligheter ikke er tilstrekkelige På de fleste områder vil kommunenes egenkontroll være tilstrekkelig

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Definisjon av tilsyn Tilsyn defineres som en kontrollmekanisme: er virksomheta i kommunen i samsvar med lover og forskrifter? (lovlighetstilsyn) Rettleiing er ikke en del av tilsyn

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Lovgivningsmetodikken: Tilsynsområdene utpekes i særlov Hjemmel for tilsyn gis i særlovene Kommuneloven gir strukturene for tilsyn

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannens tilsynsroller overfor kommunene 1. Fylkesmannen som tilsynsmyndighet 2. Fylkesmannen som samordner av tilsyn

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1. Fylkesmannen som tilsynsmyndighet Barnevernloven Barnehageloven Forurensingsloven Lov om kommunal beredskapsplikt Opplæringsloven Sosialtjenesteloven Vergemålsloven

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som tilsynsmyndighet Valg av tilsynsområde bør skje ut fra risiko- og sårbarhetsanalyse hvor sannsynlig er det at loven blir brutt, og hvilke konsekvenser vil dette få?

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som samordner Arbeidstilsynet, Kystdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkeslegen Egne avdelinger.

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som samordner Kommuneloven kapittel 10 A Gir felles regler for tilsyn med kommunene De gjelder ved siden av og i tillegg til særlovgivningen Gjelder i utgangspunktet tilsyn med kommuneplikter (kommunale oppgaver) Samordningskrav gjelder også aktørplikter

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som tilsynsetat § 60 d Pålegg: Fylkesmannen kan gi kommunen pålegg om å rette lovstridige forhold Først: Frist for retting Vurdere virkningen for annen kommunal virksomhet Pålegg kan påklages

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som samordner § 60e samordning av tilsynsvirksomheten Fylkesmannen samordner tilsyn både med kommuneplikter og aktørplikter Gjelder praktiske sider og reaksjoner (prosessuell samordning av reaksjoner)

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen som samordner §60 e: Alle tilsynsetater underretter fylkesmannen om: Tilsynsplaner Varsel om pålegg eller sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen (etter dialog med kommunen)

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning i praksis Prosjekt mellom Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning i praksis 1.Vurdering - Legge til rette for vurdering av gitte pålegg - Tilsynsetatene vurderer konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunene.

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning i praksis 2 varsling i forkant av bruk av pålegg - alle statlige tilsynsetater varsler fylkesmannen før bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlig virkning for kommunen

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning i praksis 3 dialog –Fylkesmannen og andre tilsynsetater skal føre dialog med kommunen før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rutiner for samordning av reaksjoner 1 Vurdering –Vesentlig virkning for kommunens øvrige virksomhet –Overstiger kommunens økonomiske rammer Bakgrunn for vurderingen: - egen kunnskap og skjønn - påleggets art og omfang - informasjon om kommunen på fm hjemmes - tilbakemeling fra kommunen

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rutiner for samordning av reaksjoner 2. Varsling – tilsynsetaten vurderer om pålegget kan få vesentlige virkninger for kommunen –Og varsler fylkesmannen før vedtak om pålegg –Kommunen varsler fylkesmannen når den vurderer at pålegget får vesentlige virkninger

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rutiner for samordning av reaksjoner 3. Dialog –Fylkesmannen kontakter kommunen for vurdering av vesentlighet »Fylkesmannen innkaller kommunen og tilsynsetaten til dialog der kommunen er enig i at virkningen av pålegget er vesentlig »Fylkesmannen melder til tilsynsetaten at kommunen ikke er enig i vesentlighetsvurderingen og etaten treffer vedtak om pålegg »Dialog skal om mulig alltid føres før vedtak om pålegg med vesentlig virkning

20 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning i praksis Tilsynsetatene holder fylkesmannen informert om: –Tilsynsplaner for etaten –Koordinerte tilsynsplaner fra tilsynsetat utpekt som koordinerende myndighet


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hensyn og verdier bak utformingen av statlig tilsyn med kommunesektoren: Rettssikkerhet for enkeltmennesket Bærekraftig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google