Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9-kommunesamarbeidet i Vestfold Status og resultater Langesund 10. mars 2005 Torill Lønningdal adm leder 9k.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9-kommunesamarbeidet i Vestfold Status og resultater Langesund 10. mars 2005 Torill Lønningdal adm leder 9k."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 9-kommunesamarbeidet i Vestfold Status og resultater Langesund 10. mars 2005 Torill Lønningdal adm leder 9k

3 I seminarmappen Kort om 9k Prosjektoversikt 1998-2005 Strategisk plan 2004-2007 2

4 Innhold Resultater for perioden 1998-2005 Oppfølging av strategisk plan i 2004 / 2005 Noen utfordringer for 9k 3

5 Antall oppstartede prosjekter 1998-2005 4

6 Måling av resultater 9k arbeids- gruppe / forslag Behandling i 9k rådmannsgruppe / styringsgruppe Behandling i kommunene Implementering / drift Total resultat / effekt 9k resultat 5

7 Gjennomførte og pågående prosjekter 1998-2005 6

8 Måling av resultater 9k arbeids- gruppe Behandling i 9k rådmannsgruppe / styringsgruppe Behandling i kommunene Implementering Total resultat 7

9 Økonomisk resultat (ekskl. strømprosjektet) 8

10 Økonomisk resultat strømprosjektet 9

11 Resultater 10

12 Oppfølging av strategisk plan

13 Strategisk plan - hovedpunkter Prosjektutvelgelse –Skarpt nyttefokus (effektivisere administrasjon og drift) –Utnytte muligheter i nasjonale programmer og tilskuddsordninger –Utvide gode samarbeidstiltak mellom enkeltkommuner til flere kommuner Prosjektgjennomføring –Forenkle beslutningsprosesser: rådmennene større ansvar –Store kommuner / fagmiljøer har særlig utviklingsansvar for fellesskapet –Være åpen i forhold til prosjektdeltakelse fra andre kommuner Nettverk –Legge vekt på erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom nettverk –Videreutvikle samarbeid med Høgskolen Informasjon og forankring –Vektlegge forankring og informasjon i kommunene (politisk og adm) 12

14 Strategisk plan – konkrete prosjektområder Infrastruktur, teknisk sektor og plan –Areal-, bolig- og næringsspørsmål –Felles næringspolitikk i praksis –Drift og vedlikehold av kommunale veier –Videre utbygging av bredbånd Administrasjon –Harmonisering av systemer og løsninger –Fokus på felles adm driftsløsninger Skole –Digital kompetanse i skolen skal utvikles Helse- og sosial –Faglige nettverk –Utvikle samarbeid med Høgskolen (helsefag) –Vurdere muligheter for 1 ½-linjetjeneste 13

15 Hva har vi arbeidet med i 9k i året som har gått?

16 Infrastruktur, teknisk sektor og plan Areal-, bolig- og næringsspørsmål –Utarbeide felles kartverk over næringsarealer – digitaliseres og presenteres på web - pågår –Overvåking / analyse av næringsarealer (leverer rapport i mars) Felles næringspolitikk i praksis –Rapport levert, bearbeiding pågår Drift og vedlikehold av kommunale veier –Rapport / forslag fra arbeidsgruppe leveres 1. juni 2005 Videre utbygging av bredbånd –Følges opp via GigaFib (Re, Hof, Tjøme og Nøtterøy tilknyttes i 2005) Annet –Geodata: felles forvaltning (felles tekn plattform) og KommuneGab –Arealis-prosjekt i samarbeid med fylkesmannen 15

17 Administrasjon –Fokus på felles adm driftsløsninger Felles sak / arkivsystem: forslag til løsning fra arbeidsgruppe skal foreligge 07.06.05 Felles regnskap / lønn: forslag til løsning fra arbeidsgruppe skal foreligge 01.08.05 Felles ISP (internett-tilgang, brannmur med mer)) IP-telefoni: Hvilke nye muligheter kan IP-telefoni gi for 9k? –Fortløpende samordning av løsninger via IKT-nettverket –Nytt prosjekt: Effektiv IKT-drift i 9k (fellesløsninger) 16

18 Skole (digital kompetanse) –Ungdomsfilm! Samarbeid mellom Revetal u-skole og Hof skole (9 klasse) basert på samarbeid og kunnskapsdeling via nettet –Tilpasset opplæring Norsk språkhistorie og språkvitenskap fra 1600 og 1700 tallet: 8 kl ved Borre u-skole, Revetal u-skole. Vikingetid: 5-6 klasse ved Røråstoppen skole (Re), Klokkeråsen (Tønsberg), Granly skole (Horten). HØYKOM-søknad sendt (avslått) 5-dagers kurs i film / videoredigering og nettpublisering gjennomført for begge prosjekter –9k deltar i KS effektiviseringsnettverk innenfor skole –Tett samarbeid med avd for lærerutdanning, HØYVIS, Uninett ABC 17

19 Helse- og sosial –Faglig nettverk 9k-nettverk med pleie- og omsorgsledere etablert 9k deltar i KS effektiviseringsnettverk innenfor pleie- og omsorg –Utvikle samarbeid med Høgskolen (helsefag) Høgskolens faglige leder deltar i nettverket Faglige innlegg fra helsefags personale i nettverksgruppa Studenter har gjennomført intervjuer i brukerundersøkelsen innenfor pleie- og omsorg Planlegger sykehjemsovertakelse av studenter / personalet på helsefag –Vurdere muligheter for 1 ½ - linjetjeneste Samtaler med mulig privat utbygger er innledet 18

20 Oppsummering 9k – samarbeidet har gitt og gir resultater, både økonomiske og falgige Aktivitet innenfor alle prioriterte vedtatte prosjektområder igangsatt Nettverksgruppene (IKT-ledere og pleie og omsorgsledere) arbeider godt –Oppleves som svært nyttige av deltakerne –Gir mange innspill til – Felles kompetanseheving – Utviklingsprosjekter – Lære av hverandre – Samordning 19

21 Noen utfordringer… Bør antall prosjekter begrenses? Antall prosjekter må avveies i forhold til kapasiteten både i kommunene og i 9k sekretariat Mange deltakere i prosjektene i forhold til effektivitet i gjennomføring? I viktige prosjekter vil alle kommunene delta 20

22 Deltakelse i prosjekter 21

23 Noen utfordringer… Bør antall prosjekter begrenses? Antall prosjekter må avveies i forhold til kapasiteten både i kommunene og i 9k sekretariat Mange deltakere i prosjektene i forhold til effektivitet i gjennomføring I viktige prosjekter vil alle kommunene delta Oppstart av flere faglige nettverk? Er 9k’s organisering hensiktsmessig? Mer forpliktende organisering?...eller fortsatt nettverksbasert? Fortsatt nødvendig med fokus på informasjon og forankring 22


Laste ned ppt "9-kommunesamarbeidet i Vestfold Status og resultater Langesund 10. mars 2005 Torill Lønningdal adm leder 9k."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google