Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den 1. Barnevernlederkongress Gardermoen 28. og 29. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den 1. Barnevernlederkongress Gardermoen 28. og 29. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den 1. Barnevernlederkongress Gardermoen 28. og 29. april

2 Presentasjon Programkomiteen Programkomiteen Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS Anne Jensen, KS Anne Jensen, KS Anne Louise Riis, Hamar Anne Louise Riis, Hamar Gunnar Toresen, Stavanger Gunnar Toresen, Stavanger Petter W Andersen, Tønsberg Petter W Andersen, Tønsberg Børge Tomter, Nøtterøy Børge Tomter, Nøtterøy

3 Barnevernlederforum i Vestfold Kommunene som tilhører fagteam Tønsberg Kommunene som tilhører fagteam Tønsberg Fungert gjennom flere år uavhengig av personer Fungert gjennom flere år uavhengig av personer Jevnlige møtepunkter, flere funksjoner: Jevnlige møtepunkter, flere funksjoner: Drøftingsfora Drøftingsfora Informasjonsutveksling Informasjonsutveksling Erfaringsoverføring Erfaringsoverføring Samordning av praksis Samordning av praksis

4 2004 Forvaltningsreformen med opprettelsen av SBF, senere Bufetat Forvaltningsreformen med opprettelsen av SBF, senere Bufetat Styrking og satsing på barnevernet Styrking og satsing på barnevernet Bedre styring med tiltaksbruk og økonomi Bedre styring med tiltaksbruk og økonomi Opprettelsen av fagteam Opprettelsen av fagteam Ideologiske strømninger Ideologiske strømninger Evidensbaserte tiltak Evidensbaserte tiltak Familiebaserte tiltak Familiebaserte tiltak

5 Barnas beste Sterkt statlig barnevern for å kunne ha god kvalitet i andrelinjetjenesten Sterkt statlig barnevern for å kunne ha god kvalitet i andrelinjetjenesten Viktig å ha en sterk aktør i forhold til å drive tiltaksutvikling Viktig å ha en sterk aktør i forhold til å drive tiltaksutvikling Bufetat: medspiller, ikke motstander Bufetat: medspiller, ikke motstander

6 Nasjonale trender Bufetat har fått det sentrale fokus Bufetat har fått det sentrale fokus Økende gap mellom oppgaver og ressurser i kommunene Økende gap mellom oppgaver og ressurser i kommunene Kompetanseløft i Bufetat på bekostning av det kommunale barnevernet Kompetanseløft i Bufetat på bekostning av det kommunale barnevernet Utilstrekkelig fokus på de kommunale utfordringer Utilstrekkelig fokus på de kommunale utfordringer Ingen overordnet strategi for det kommunale barnevernet Ingen overordnet strategi for det kommunale barnevernet

7 Møte med en ny tung aktør Styring gjennom tildelingsbrev Styring gjennom tildelingsbrev Ideologiske valg uten pragmatiske løsninger Ideologiske valg uten pragmatiske løsninger Hull i tiltakskjeden Hull i tiltakskjeden ”Utvikling” uten rådspørring ”Utvikling” uten rådspørring Polariserte posisjoner Polariserte posisjoner Forskyving av makt, men ikke av ansvar Forskyving av makt, men ikke av ansvar

8 Grasrotopprøret Alle barnevernledere = Alle barnevernklienter Alle barnevernledere = Alle barnevernklienter Alle barnevernledere = Alle utfordringer Alle barnevernledere = Alle utfordringer Sammen kan vi sette dagsorden Sammen kan vi sette dagsorden Vi må selv gjøre oss relevante Vi må selv gjøre oss relevante

9 De første små steg Tok kontakt med KS for å lodde interessen Tok kontakt med KS for å lodde interessen Oppstartsmøte med avklaringer og fremdrift Oppstartsmøte med avklaringer og fremdrift Etablering av programkomiteen Etablering av programkomiteen Gardermoen 28. og 29. april, her er vi Gardermoen 28. og 29. april, her er vi

10 Et eksempel Startet med misnøye med fremskaffelse av tiltak Startet med misnøye med fremskaffelse av tiltak Rev det gamle før det nye var på plass Rev det gamle før det nye var på plass Avvikling av velfungerende tiltak Avvikling av velfungerende tiltak Akuttilbudet til barna, fra institusjon til beredskapshjem Akuttilbudet til barna, fra institusjon til beredskapshjem Beredskapshjem i egen kommune dukket opp uten at det ble gitt informasjon Beredskapshjem i egen kommune dukket opp uten at det ble gitt informasjon

11 Hodet i veggen Flere møter: informasjon uten dialog Flere møter: informasjon uten dialog Kommunene opplevde i liten grad å bli imøtekommet Kommunene opplevde i liten grad å bli imøtekommet ”Top down” ”Top down”

12 Endringen Fagteamleder og en barnevernleder fikk i oppdrag å se på samarbeidet Fagteamleder og en barnevernleder fikk i oppdrag å se på samarbeidet Inviterte med fylkesmannen i gruppen Inviterte med fylkesmannen i gruppen Gruppen lagde en plan over møter og innhold i disse Gruppen lagde en plan over møter og innhold i disse Etablerte et årlig møte der hensikten er å se på felles utfordringer Etablerte et årlig møte der hensikten er å se på felles utfordringer

13 Starten på det nye To-dagers konferanse To-dagers konferanse Felles visjon: ”Barna i Vestfold skal møte et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng” Felles visjon: ”Barna i Vestfold skal møte et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng” Etablerte en gruppe som skal utarbeide mandat for et tre-årig samarbeidsprosjekt Etablerte en gruppe som skal utarbeide mandat for et tre-årig samarbeidsprosjekt

14 Vi ønsker oss en statsråd som Sørger for et helhetlig barnevern med likeverdige aktører. Det betyr å: Sørger for et helhetlig barnevern med likeverdige aktører. Det betyr å: Sørge for at kommunene blir brukt som premissleverandør i utviklingen av barnevernet Sørge for at kommunene blir brukt som premissleverandør i utviklingen av barnevernet Sørge for tilstrekkelig kompetanse og ressurser nærmest brukerne Sørge for tilstrekkelig kompetanse og ressurser nærmest brukerne Sørge for en norm for det kommunale barnevernet Sørge for en norm for det kommunale barnevernet Sørge for tiltak som tilpasser seg brukerne, og ikke omvendt Sørge for tiltak som tilpasser seg brukerne, og ikke omvendt

15 Det er nå vi har sjansen Bruk kongressen og vær aktive


Laste ned ppt "Den 1. Barnevernlederkongress Gardermoen 28. og 29. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google