Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Målsetning Heve informasjonsnivået om arbeidslivet og yrkesmessige valgmuligheter. Flere elever finne ”sitt” fag. Mer ”rettferdig” informasjonsfordeling. Senke frafallet i videregående skole. Senke omvalg i videregående skole Bedre rekruttering i industri og næringsliv.

3 Organisering Styringsgruppe: Hordaland fylkeskommune: Fagopplæring
Kompetansefylke NAV Hordaland NHO LO KS Fylkesmannen Rådgiverlaget Ansatte: Åse Fretheim, prosjektleder Tore Muren Anne-Kathrin Thomassen

4 Hva gjør vi? Hvorfor gjør vi det sånn?
Systemrettet arbeid Skole – næringsliv NAV Rådgiverkonferanser Individrettet arbeid Nettside Samtaler

5 Skole - næringsliv Ungdomsskoletrinnet.
Bergen kommune, Fjell, Sund og Øygarden Informasjonskanal bedrift – skole 1. fase: Skolene arbeider med hele ”menyen.” 2. fase: Elevene plukker ut tre programfag En informant fra hvert programfagsområde på alle skolene.

6 Hvem besøker skolene? Et informantkorps fra hvert av de ni programområdene. Bedrifter Opplæringskontor Bransjeorganisasjoner Fagforbund Videregående skoler. Formøter: Hva er viktig å legge vekt på i møtet med 15 åringer. Felles budskap, ikke bare om eget fag.

7 Ønsket bedriftene å være med. Ønsket skolene å bruke tilbudet
Ønsket bedriftene å være med? Ønsket skolene å bruke tilbudet? Et logistisk mareritt?

8

9 Og slik ble det: 60-70 bedrifter er med.
Ungdomskolene i Bergen, Fjell, Sund og Øygarden har fått tilgang til informasjon fra bedrifter som rekrutterer fra yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. I overkant av 200 møter skoleåret Fornøyde skoler. Fornøyde bedrifter/ informanter.

10 Senterets funksjon: Åpner en informasjonskanal arbeidsliv – skole.
Tar seg av logistikken og sparer bedriftene og skolene for svært mye arbeid. Lager et helhetlig og etterprøvbart system. Gir alle elever sjansen til å få litt mer informasjon om ”sitt” fag.

11

12

13 Fagplan Programfag til valg ungdomsskoler i Nordhordland
Tidsrom 9.trinn (om lag 64 t) Ansvarleg Opplegg Vurdering Haust 15 t Individuelt arbeid og klassesamtale om dei 12 utdanningsprogramma. Kontaktlærar/ Rådgjevar t.d. Samle info mappe Alle elevar får tilbod om info om minst 3 av dei 9 yrkesretta utdannings-programma.(okt.) Rådgjevar og Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Rådgjevar og informantar som kjem til skulane. Ev. elevsamtalar 4 t Utdanningsmessa med føreburing- og etterarbeid. Rådgjevar/kontakt -lærar/foreldre. Arbeidshefte til elevane. Vår 45 t Val og førebuing til utprøving av inntil 3 utdanningsprogram. Utprøving i eit av utdannings-programma eleven har arbeidd med.(2 dagar vg.skule og 3 dagar yrkespraksis) Refleksjon og etterarbeid. Kontaktlærar / rådgjevar Elevar samlar info om valte programområdet Lærar frå ungdsk, rådgjevar, vgs, næringsliv o.a. Sjå eigen fagplan for utdanningsprogramma. Kontaktlærar Eigenvurdering - skjema Mappe

14 Individrettet arbeid Mittyrke.no Nettbasert spørsmål - svar tjeneste
Individuelle samtaler

15 Fra utdanning til arbeid - et prosjekt i prosjektet
Mål: Bidra til bedre veiledning om yrkesfagene i den videregående skole i Hordaland Metode: Lage en database hvor informasjon gjøres tilgjengelig på en enkel og oversiktelig måte

16 Møter mellom bedrifter og Yrkesveiledning ungdomsskole- i NAV. elever.
Individrettet. Møter mellom bedrifter og ungdomsskole- elever. Yrkesveiledning i NAV. Systemrettet Rådgiver- konferanser Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland mittyrke.no Fag/arbeids- markedsinfo. Individuelle samtaler Spørsmål/ svartjeneste

17 Begrensede ressurser – gode resultater!
Etablert et system for kobling av næringsliv – skole Breddeinformasjon til samtlige elever Database Tretrinnsrakett

18 Fra prosjekt til ordinær drift etter 2008?
Eksportere metodikk Utvidelse til hele regionen Aktører lokalt Finansiering Kjerneoppgaver


Laste ned ppt "Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google