Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsvalg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsvalg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsvalg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Utdanningsvalg (UTV) på Haugalandet

2 Programfag Til Valg på Haugalandet Om det Webbaserte logistikksystemet - Et hjelpemiddel

3 Logistikk - tall •Nærmere 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet •7 kommuner (2 fylker) •21 ungdomsskoler •12 videregående skoler (offentlige og private) •12 utdanningsprogram –3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) –9 yrkesfaglige •4200 elevvalg av fordypningsområde •5600 vgs-dager •8400 jobbdager

4 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk •Nytt web-system er tatt i bruk –Håndtere logistikk på Haugalandet, –Brukergrensesnitt for •ungdomsskole –rådgiver, lærer og elever •videregående skole •bedrift •Opplæringskontor •Enkelt og brukervennlig. •Pålogging via www.skoleogarbeidsliv.com

5 www.skoleogarbeidsliv.com Logg på her

6 Logistikk Webbasert logistikksystem Elever i grunnskolen HSA (admin) Rådgiver og Lærer i PTV i grunnskolen Kontaktperson i VGS Opplærings- kontorene Bedrifter

7 Funksjonalitet i systemet •Elevene registrerer 3 ønsker for utdanningsprogram i prioritert rekkefølge –Vgs-dager: Systemet fordeler elevene på VGS etter visse regler •Geografi •Flest mulig skal få sitt førstevalg •Kan sette opp prioritet vgs-rekkefølge pr. ungdomsskole •”Random” utvelgelse av hvem som fordeles først

8 Når eleven logger på for første gang - foreløpig

9 Nå er eleven i ferd med å velge sine utdanningsprogram via drop-down-meny - foreløpig

10 Eleven velger ”Min Profil” for å legge inn email og mobilnr - foreløpig

11 Etter at elevene har gjort sine valg om utdanningsprogram for fordypning: •Når elevene har valgt vil de fordeles til ulike vgs av administrator •Rådgivere og lærere med brukernavn og passord får oversikt over elevenes valg og når elevene skal være de ulike stedene •Elev får oversikt over hvor og når han/hun skal være i vgs •Elev får tilgang til beskrivelser av opplegg for sine vgs-dager •Elev får tilgang til kontaktinformasjon - i vgs, vgs-elever og lærlinger der det er aktuelt. •Elev får oversikt over aktuelle jobber som ligger i systemet og anledning til å søke disse •Grensesnittet mot ’bedrifter’ er planlagt klart i jan. 08

12 Elevbilde etter at fordeling er ferdig (Eleven logger seg på igjen med samme brukernavn og passord)

13 Elevbilde under”jobber”

14 Elevbilde - Søke jobber

15 Elevbilde ”Søknader”

16 Elevbilde under ”opprinnelige ønsker”

17 Rådgiverbilde pålogging

18 Rapportbilde Utdanningsvalg - Rådgiver

19 Rapport: Elever som ikke har registrert utdanningsprogram – (hvem har ikke valgt?)

20 Velge utdanningsprogram for eleven

21 Etter at fordeling er ferdig – Her kan du flytte elev til annet utdanningsprogram

22 Rådgiver ser på detaljer for eleven – ”jobber”

23 Rådgiver ser på detaljer for eleven – ”Grupper” (vgs-dager)

24 Finne frem til Forespørsler om egne jobber Velg ”Detaljer” for riktig UTV-prosjekt i hovedbildet – step 1

25 Forespørsler om egne jobber

26 Behandle forespørsel om egne jobber

27 Sjekke status for elever og jobbsøknader

28 Evaluering •Kontaktperson VGS evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar •Elevene evaluerer VGS –Spørreskjema •Bedriftene evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar •Elevene evaluerer bedriftene –Spørreskjema

29 END

30 Jobbdager •”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet –Av bedrifter –Av opplæringkontor –Via HSA –Av skolene •Elevene kan søke på utlyste elevstillinger gjennom systemet –Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet •Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv –Bedriftene kan registrere sin kontaktinformasjon •lettere for elevene å finne frem til bedriften Høsten 08: •Ukene 46, 48, 49, 50, 51- jobb-perioder

31 Oversikt over registrerte stillinger

32 Registrere elevstillinger - generelt

33 Registrere elevstilling – datoer og klokke

34 Registrere elevstilling – knytte utdanningsprogram til stillingen

35 Registrere elevstilling – beskrivelse av stillingen

36 Elevbilde - Søke jobber

37 Elevstillinger - Søknadsbehandling

38 Behandle søknader - bedrift

39 Suksessfaktorer - Utdanningsvalg (UTV) Med bedrifter som læringsarena •Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene •Nok og relevante yrker og bedrifter til interessestyrte bedriftsbesøk •Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter •Innhold vgs-dager og jobb-dager –Elevene får reelle smakebiter av fagområde/yrke –Læringsoppdrag og Aktive elever •Se mulighetene!

40

41 Valg av Utdanningsprogram – fordelt mellom Studiespesialiserende og Yrkesfaglig

42 Studieforberedende utdanningsprogram

43 Yrkesfaglig Utdanningsprogram

44 Oppsummering evaluering jobb-dager elever (629 elever hadde jobb-dager i vår) •61 % av elevene hadde relevante jobber under vårens jobb- dager •74% av elevene hatt hjelp av jobb-dagene i forhold til å føle seg sikrere på valg. •90% av elevene er fornøyd eller svært fornøyd med jobb- dagene sett under ett •89% av elevene opplevde å få stille spørsmål og snakke om ting som de lurte på under jobb-dagene •82% av elevene fikk delta i relevante aktiviteter for sitt utdanningsprogram/yrke

45 Eksempel Skjema beskrive innhold stilling del 1

46 Eksempel Skjema beskrive innhold stilling del 2

47 Aktuelle web-sider •www.skoleogarbeidsliv.com •www.haugesundregionen.nowww.haugesundregionen.no •www.nav.nowww.nav.no •www.skoletesten.nowww.skoletesten.no •www.ptv-pakken.nowww.ptv-pakken.no •www.nav.nowww.nav.no •www.udir.nowww.udir.no •www.ue.nowww.ue.no •www.utdanning.nowww.utdanning.no •www.hninfo.nowww.hninfo.no •www.ikkeforalle.nowww.ikkeforalle.no •www.mekkbil.nowww.mekkbil.no •www.vilbli.nowww.vilbli.no •www.opplaeringskontorene.nowww.opplaeringskontorene.no •www.jobbfeber.nowww.jobbfeber.no •www.vigo.nowww.vigo.no •Bedriftenes egne web-sider •Organisasjoner •Utdanningsinstitusjonenes egen web-sider •Etc – etc - Etc

48 Utdanningsvalg (Programfag til valg) på Haugalandet Om det Webbaserte logistikksystemet - Et hjelpemiddel

49 Logistikk - tall •Nærmere 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet •7 kommuner (2 fylker) •21 ungdomsskoler •12 videregående skoler (offentlige og private) •12 utdanningsprogram –3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) –9 yrkesfaglige •4200 elevvalg av fordypningsområde •5600 vgs-dager •8400 jobbdager

50 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk •Det er utviklet og tatt i bruk et nytt web-system –hjelpemiddel - logistikk på Haugalandet, –ungdomsskole - både mot videregående skole og mot bedrift. –bygd rundt logistikk som er skissert i prosjektrapporten. –enkelt og brukervennlig •Forutsetning for å delta i felles opplegg –Ungdomsskolene benytter web-system –forholde seg til frister gitt av koordinator. •Ungdomsskolene, vgs og opplæringskontor/bedrifter må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til.

51 Utdanningsvalg (PTV) på Haugalandet •Alle elevene i grunnskolen skal –2 dager våren i 9. og 2 dager høsten i 10. på VGS og ha vgs- dager –3 dager våren i 9. og 3 dager høsten i 10. - ha jobb-dager

52 www.skoleogarbeidsliv.com Logg på her

53 Logistikk Webbasert logistikksystem Elever i grunnskolen HSA (admin) Rådgiver og Lærer i PTV i grunnskolen Kontaktperson i VGS Opplærings- kontorene Bedrifter

54 Pålogget som Rådgiver (Røvær)

55 Rapporter som Rådgiver kan hente ut av systemet (Flere kommer senere)

56 Resultater etter fordeling for Røvær

57 Grensesnitt for Interessestyrte bedriftsbesøk •Samme brukernavn og passord som øvrig •Oversikt over datoer og klokkeslett som er satt opp for besøk •Elevlister for elever som skal besøke din bedrift •Evaluering

58 Jobbdager •”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet –Av bedrifter –Av opplæringkontor –Via HSA –Av skolene •Elevene kan søke på utlyste elevstillinger gjennom systemet –Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet •Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv –Bedriftene kan registrere sin kontaktinformasjon •lettere for elevene å finne frem til bedriften Høsten 08: •Ukene 46, 48, 49, 50, 51- jobb-perioder

59 Oversikt over registrerte stillinger

60 Registrere elevstillinger - generelt

61 Registrere elevstilling – datoer og klokke

62 Registrere elevstilling – knytte utdanningsprogram til stillingen

63 Registrere elevstilling – beskrivelse av stillingen

64 Elevstillinger - Søknadsbehandling

65 Behandle søknader - bedrift

66 Videregående skole – vgs-dager

67

68 Evaluering •Kontaktperson VGS evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar •Elevene evaluerer VGS –Spørreskjema •Bedriftene evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar •Elevene evaluerer bedriftene –Spørreskjema

69 Rapportering •Her er det uendelige muligheter – nevner noen: –Kontaktperson VGS får tilgang til klasselister –Rådgiver grunnskolen får tilgang til fordelinger –Rapporter som gir oversikt over transportbehov –Lister over hvilke elever som jobber hvor, når og kontaktperson ved bedrift –Historikk: hvor var eleven i 9.? –Med mer…

70 Fordeler samarbeid •Profesjonalisere •Kvalitet •Se helhet •Effektiv bruk av ressurser •Unngå ”Å finne opp hjulet flere ganger” •Hjelp og avlastning til rådgiver •Utarbeide felles opplegg •Avtale rammer •Koordinert kontakt mot bedrifter - Ett kontaktpunkt •Tilby kompetanseutvikling innen yrkes- og utdanningsveiledning •Utviklingsfunksjon •Fokus •Står sterkere samlet ved søknad om prosjektmidler •Kommunene får mye igjen for pengene

71 Der er stort behov for møteplasser mellom skole- og arbeidsliv! I forbindelse med Kunnskapsløftet øker dette behovet! Besøk oss på: www.skoleogarbeidsliv.com


Laste ned ppt "Utdanningsvalg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google