Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅDGJEVARSEMINARET 2005 INNLEGG VED GUTTORM ULLA NHO MØRE OG ROMSDAL 14.12.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅDGJEVARSEMINARET 2005 INNLEGG VED GUTTORM ULLA NHO MØRE OG ROMSDAL 14.12.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅDGJEVARSEMINARET 2005 INNLEGG VED GUTTORM ULLA NHO MØRE OG ROMSDAL 14.12.05

2 Trenger vi industri i Møre og Romsdal? •For å beholde (og øke) folketallet i fylket og for å opprettholde en rimelig distriktsmessig spredning, må M&R opprettholde et sterkt og utviklingsorientert næringsliv som har vesentlig større sysselsetting i konkurranseutsatt, eksportbasert virksomhet enn landsgjennomsnittet (minst 10 – 12 %) høyere. SINTEF/MRB nov 05

3 BEREBJELKAR •Teknologi-, olje/gass- og eksportbasert industri samt turisme vil være spissen i et slikt næringsliv •Næringsliv som er innrettet på å betjene et lokalt marked, og voksende offentlig tjenesteproduksjon (helse og velferd) er viktig for lokal sysselsetting – men skaper begrenset utvikling •Oppdrett og bioteknologi kan vokse. Utdrag SINTEF MRB

4 UTVIKLINGSBEHOV •Utvikle og utnytte lokale komparative fortrinn •Skape gjennomgående teknologimiljø på tvers av bransjer •Utvikle teknologi og kompetanse fra tradisjonelle bransjer til nyskaping i nye sektorer •Utvikle lokale utdannings- og kunnskapsmiljø •Stimulere ”spin off” etableringer Utdrag SINTEF MRB

5 UTFORDRINGAR I SKULEN •Ungdom sine val og tilgang på læreplassar •Samsvar mellom skuletilbod (ungdom sine val) og behov i samfunnet •Ungdom med høg utdanning ( særleg teknisk / økonomisk) flyttar i for liten grad tilbake til fylket •Fråfall og feilval •Rekruttering •Livslang læring og nyskaping •Yrkesrettleiing •Samhandling skule og arbeidsliv

6 RÅDGJEVINGSTENESTA •(OECD 2002) Norge har ei rådgjevingsteneste som er fragmentert, mangelfull, med svak profesjonalitet og stor vekt på informasjon •Stortingsmelding 30 peika på behovet for å styrke rådgjevingstenesta •Forsøk med karrieresentra i Nordland, Telemark og Akershus •Nasjonal struktur på dette (Skottland og Danmark)

7 PROGRAMFAG TIL VAL •Det vert stort behov for rettleiing (rådgjeving) •Elevane skal lære å gjere val, og dei skal ha rettleiing når dei skal vurdere det dei har gjennomført •Kva vert rådgjevar si rolle? •Kva vert lærar / kontaktlærar si rolle? •Faget vert ”heile skulen” sitt ansvar

8 VIDAREGÅANDE SKULE •Meir samanheng i 13 årig løp •Rolle i programfag til val •Vidaregåande skular er på ein marknad – treng elevar •Korleis kan vgs sitt bidrag i Programfag til val gjere at elevane vel ”rett” utdanningsprogram? •Viktig val frå VG1 til VG2 •Val av fordjuping/interessefelt i Prosjekt til fordyping •Planlegging mot lærekontrakt

9 St.meld. Nr.30 - om TIP (s.73) •Omfatter lærefag innen mekaniske fag og kjemi-prosessfag •Yrkene har behov for en bred teknisk grunnlagskompetanse •Det utvikles avanserte produkter som krever tverrfaglig kompetanse. •Bedriftene har behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra ide til ferdig produkt •Bredere kompetanse gjør den enkelte mer fleksibel i f t produksjonsprosesser (Fagråd TIP nov 05)

10 Læretid i bedrift FPF 49% 11 programområder FPF 49% PF 26% FF 34% FF 25% PF 17% 57 (62) kompetanseplattformer mer realfag, grunnleggende ferdigheter, programfag til valg – mer konkrete kompetansemål som skal vurderes vg1 vg2 vg3 1.-10.

11 UTFORDRINGAR •Rekruttering til fag der behovet er •Innhaldet i opplæringa •Rettleiing / rådgjeving •Samspel mellom bedrift og utdanning om dette!

12 TIP rekrutterer bredt •Pr i dag ligger det 57 kompetanseplattformer (fagbrev) i enden av utdanningsprogrammet. •Det ligger flere nye fag blant disse; industrimontør, fagoperatør produksjonsteknikk, produksjons-elektroniker, industriell overflatebehandler •Mange ulike typer arbeidsplasser og -miljøer: Industri, verksteder, skip, oljeinstallasjoner •Spennvidden er stor! Fra tekstil til brønnborer. Fra laborant til anleggsmaskiner. Fra emballasje til bilskade/lakk…Spennvidden er stor Fagråd TIP nov 05

13 Kjennskap til næringslivet •Raske endringar, omstilling og krav til livslang læring •Få kunnskap om kva som foregår i bedriftene •Korleis arbeider dei? •Kva vurderingar vert gjort? •Behov for kompetanse og arbeid med utvikling av kompetanse •Finne vinn vinn situasjonar – felles nytte •Korleis kan bedrift vere læringsressurs / arena? •Utfordring for bedriftene også… •Grunnleggjande kunnskap for rådgjeving

14 UTFORDRINGAR FOR RÅDGJEVINGSTENESTA •Senter for karriererådgjeving kjem •Meir vekt på individuell rettleiing •Delt rådgjevingsteneste •Region og 13 årig skuleløp •Samanheng og heilskap for eleven •Kva skal vere innhaldet i kompetanseheving? •Korleis organisere den?

15 NHO •Samarbeid skule næringsliv –Verdiskaping, teknologi og realfag og entreprenørskap –Bedrifta som læringsressurs og læringsarena –Partnerskapsavtalar og materiell •Nettverk mellom lærarar og lærarar – bedrift –Samlingar på bedrift •Utviklingsprosjekt •Ungt Entreprenørskap •Opplæringskontor er og ein samarbeidspart


Laste ned ppt "RÅDGJEVARSEMINARET 2005 INNLEGG VED GUTTORM ULLA NHO MØRE OG ROMSDAL 14.12.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google