Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer endret inntaksforskrift - oppfølging Finsås 30. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer endret inntaksforskrift - oppfølging Finsås 30. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer endret inntaksforskrift - oppfølging Finsås 30. september 2014

2 Positive endringer Et klarere skille mellom ansvar for kommune og fylkeskommune. 1. oktober-frist gir rom for bedre planlegging av tiltak for elevgrupper med store tilretteleggingsbehov. Spredning av PPT sitt sakkyndighetsarbeid over store deler av året. Sakkyndige vurderinger mer konkrete og presise direkte rettet mot den enkeltes tilbud. På sikt større likeverdighet i inntak av søkere innafor eget fylke og fra fylke til fylke.

3 Utfordringer Endret inntaksforskrift kunngjort alt for seint for kommende års søking og inntak. Tidkrevende å utarbeide nye prosedyrer/retningslinjer, maler etc Informasjon ut til kommuner og skoler ble ikke presis nok.

4 Utfordringer forts. Mange paragrafer – hvem skulle søke 1. februar og hvem 1. mars? Stort rom for tolkning. Vanskelig for søkere og hjelpere å finne riktig paragraf. «Rundskrivet» som aldri kom en hemsko for arbeidet. Skapte usikkerhet om tolkning av forskriftsendringene (og ulikheter fra fylke til fylke).

5 Utfordringer forts Endring av PPT sitt sakkyndighetsarbeid. Mye merarbeid for fylkeskommunal PPT. Hvilke søkere trenger tidsbegrensa vedtak? 1. marssøkere og vurdering av retten til spesialundervisning. Når greier PPT og skole få på plass sakkyndige vurderinger og vedtak?

6 Utfordringer forts. Mye nytt i Vigo Web. Lite og sein informasjon til fylkene om søker- og vedtakskoder i systemet. Rom for mange avkrysningsfeil.

7 Prosentvis fordeling 1. februar- inntak OVERSIKT NT INNTAK 1. FEBRUARSØKERE FYLKEANTALL% 1. feb.§ 6-15§ 6-17§ 6-22§ 6-25 Vg1 NT21984,54,173,53,119,4 NT har beregnet prosent av søkerne på §§ 6-15, 6-17, 6-22 og 6-25 (ikke §§ 6-18, 6-19 og 6-23) Tallene blir derfor ikke sammenlignbare

8 1. februarsøkere og vedtak Hvem har søkt om spesialundervisning? Når vedtak? Hvem skal ha vedtak og hvem avslag? Tidsbegrensa vedtak?

9 1. marssøkere Skolene skal vurdere behov ut i fra møter, dokumentasjoner og egne kartlegginger etter skolestart. Disse har ikke søkt om spesialundervisning Avklares i møte med elev og foresatte Henvisning til ny PPT ordnes i møtet Vedtak gjøres fortløpende


Laste ned ppt "Erfaringer endret inntaksforskrift - oppfølging Finsås 30. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google