Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Fagskolekonferanse, 13. – 15. mai 2009 i Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Fagskolekonferanse, 13. – 15. mai 2009 i Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Fagskolekonferanse, 13. – 15. mai 2009 i Bodø.

2 Tidsplan for fagskoleåret  20. mai: Utsatt frist for innsending av dokumentasjon  26. mai: Svarfrist, 1. opptak  28. mai: Inntakslister til skolene  4. juni: 2. opptak kjøres  6. juni: 2. opptak sendes ut  16. juni: svarfrist, 2. opptak  16. juni: Inntaks- og ventelister til skolene som overtar opptaket

3 Tidsplan for fagskoleåret, forts.  Primo august: ”Fullført” rapportering til opptakskontoret (Lånekassen)  Medio august: Rapportering TIL Lånekassen (for opptakskontoret)  10. oktober: Rapportering pr 1.10.  31. oktober: Rapportering pr 1.10 til SSB (for opptakskontoret)

4 Tall for årets opptak  Antall totalt: 2 447 søkere  Antall ikke kvalifisert, utdanning/ praksis: 117  Antall ikke kvalifisert, manglende dokumentasjon: 643  Antall fått tilbud, første opptak: 1 782  Antall på venteliste, første opptak: 163

5 Antall søkere pr fagretning og fordypning

6 Antall søkere pr fordypning, skole og fylke

7

8 Nettsted: www.fagskoleopptak.no  Beregnet på informasjon for søkerne, ikke primært for fagskolene.  Oppstartskostnader: ca kr 12 000,-. Regnskap 2008.  Driftskostnader: Ingen  Skal normalt oppdateres fortløpende, ikke bli et ”dødt” nettsted.

9 Erfaringer, så langt  Positive tilbakemeldinger fra skolene på det meste  Alle har overholdt fristene, dersom problemer har noen få måttet ta kontakt i forkant – dermed slapp man purring  Det er dog fortsatt noen som ”somler”  Fortsatt noen som ”tviholder” på å sende inn poengberegningsskjema, i stedet for å bruke lister. Listene er å foretrekke.

10 Erfaringer så langt, forts.  Søknader sendt direkte til skolen, bør man tilstrebe å sende inn til opptakskontoret fortløpende, gjerne med poengsum på (noen skoler har gjort dette, veldig bra)  Lister med poeng, ikke sende samme mer enn en gang, unødig tidsbruk for opptakskontoret. (Må slå opp hver enkelt søker.)

11 Veien videre  Utvidelse av mandatet  Rapportering, private fagskoler  Bemanning, opptakskontoret  Ønske fra opptakskontoret at fagskole- konferansen flyttes til høsten (slik som helsefagskolene har). Da kan også opptakskontorets personale delta, og man har mye mer og bedre tallmateriale på plass.


Laste ned ppt "Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Fagskolekonferanse, 13. – 15. mai 2009 i Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google