Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Messina til Roma Romatraktatene: Euratom og EEC (1955-58).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Messina til Roma Romatraktatene: Euratom og EEC (1955-58)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Messina til Roma Romatraktatene: Euratom og EEC (1955-58).

2 1955 - Relansering av Europa? EDC nederlaget banet veien? Fransk-tyske relasjoner forbedres –Vest-Tyskland i NATO og WEU –Saar spørsmålet: folkeavstemning Monnet og Spaak: atomenergi og transport. –Sektorvis tilnærming Beyen planen: Tollunion  Felles marked. –Helhetlig integrasjon av økonomien –Passet Nederlands interesser Benelux memorandumet, mai 1955 –Kombinerer tre forslag: Atomenergi, transport og felles marked

3 Roma-traktatene blir til (55-57) Messina: felles erklæring sammenfatter motstridene syn –Intensjonserlkæring om europeisk samarbeid –Åpner for tekniske undersøkelser men ikke traktatutkast –Ikke grunnlag for forhandling: Spaak leder arbeidet Tyskland: Adenauer/Hallstein vs. Erhard –Avgrenset marked og politisk samling vs. videst mulig frihandel og øk. liberalisme –Ty. kompromiss: felles marked men åpent mot resten av Europa Frankrike: Proteksjonisme og skepsis –Lite mindretall er for åpning av økonomien: Marjolin. Sentralt plasserte personer presser fram omvurdering –Underskudd på handelbalanse, bedring 1954-55 –Euratom betingelse for felles marked

4 Spaak komiteen: teknisk utredning –Spaak misfornøyd med resultat, oktober 55 –Spaak rapporten, april 1956: Tilnærming frihandel og styring av markeder Bredest mulig økonomisk integrasjon Blir politisk grunnlag for mellomstatlig konferanse Forhandlinger –Frankrikes posisjon sentral Forhandlerne utnyttet hjemlig motstand. Fikk gjennom krav Felles landbrukspolitikk: utvikles på sikt Sosial harmonisering: kravene redusert Oversjøiske områder (ikke anerkjent av de 5) Kobling Euratom-Felles Marked Regjeringen fikk parlamentets aksept for Euratom og Felles marked

5 Hva var Romatraktatene? EURATOM –Forskning, investeringer, informasjonsdeling –Forsyning av spaltbart materiale, felles marked for utstyr og materiell. Egen kommisjon (5 medlemmer) EEC (European Economic Community) –”Ever closer union among the peoples of Europe” –Tollunion i tre etapper over 12 år –Planer om felles politikk: handel, transport, landbruk. Koordinering av monetær politikk –Institusjoner: mellomstatlige og overnasjonale elementer Ministerråd (Enstemmighet eller flertall. Vekting av stemmer) Kommisjon. Forslag til Rådet Forsamling (felles for ECSC og Euratom). Nasjonale parlamenter, men åpnes for direkte valg –Rådet kan enstemmig vedta utdyping av integrasjon

6 Forutsetninger for vellykket prosess Ytre og indre faktorer –Avklaring i forhold til Tyskland, Sikkerhet og Saar. 1954-55 –Storbritannia trekker seg, oktober1955 –Europeisk orientert regjering i Frankrike, 1956 –Franske parlament slutter seg til, 1956 og 1957 –Suez krisen, 1956. Synliggjør begrensninger i fransk innflytelse –USSR intervensjon i Ungarn, 1956. –USA helhjertet støtte til integrasjon

7 Forutsetninger… Aktører –Liten gruppe politikere og embetsmenn utformer traktatene –Spaaks lederskap og forhandlingsevner –Gruppen er overbevist om fordeler integrasjon Metodene –Utsetter beslutning sektorvis eller omfattende integrasjon –Kobling Euratom og Fellesmarkedet –Overføring av suverenitet mulig: funksjonelle behov og aktørenes overbevisning –Øk. problemer og ønske om produktivitet: styrker omfattende integrasjon


Laste ned ppt "Fra Messina til Roma Romatraktatene: Euratom og EEC (1955-58)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google