Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 19. Nasjonalisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 19. Nasjonalisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 19. Nasjonalisme
BOKMÅL Kapittel 19. Nasjonalisme Elevene skal kunne – drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse Påbygging

2 Én nasjon – én stat – Nasjonalismen i Tyskland var et forsøk på å finne fram til et kulturelt fellesskap - språk, skikker, historie - som en gang i framtida kanskje kunne bli grunnlaget for en samlet tysk stat. – I Frankrike ble nasjonen definert som de som bodde innenfor statsgrensene. Det kulturelle fellesskapet var en konsekvens av at alle innenfor de franske grensene tilhørte den samme staten. – Både fransk og tysk nasjonalisme delte den oppfatning at et «folk» burde råde over sin egen skjebne. – Kortversjonen av nasjonalismens program: Én nasjon – én stat! Påbygging

3 Et lappeteppe av nasjonaliteter
– Store deler av Sentral- og Øst-Europa var dominert av store imperier eller dynastistater der ulike nasjonaliteter hørte inn under samme fyrstehus. – Dersom nasjonalismens program, «én nasjon – én stat», ble virkeliggjort, ville stater av denne typen bli sprengt. – I et belte i Sentral- og Sør-Europa var språklig og kulturelt enhetlige befolkninger derimot delt opp i flere stater. – Skulle disse statene samles til større nasjonalstater, ville det føre med seg en fullstendig omkalfatring av det sentrale Europa. Påbygging

4 Italias og Tysklands samling
Likhetstrekk i samlingsprosessene - Både i de italienske og de tyske statene hadde innbyggerne et felles språk. - Både italienere og tyskere dyrket historien om en gloriøs storhetstid. I begge områder var det sterk vekst i industri og handel. - Både i det tyske og det italienske området var det sterke nasjonale bevegelser, og begge hadde lidd bitre nederlag i 1848. - Både de italienske og de tyske statene ble samlet til enhetlige nasjonalstater basert på autoritært lederskap og på militærmakt. - Både det nye Tyskland og det nye Italia vokste fram gjennom kriger. Påbygging

5 Den amerikanske borgerkrigen
Et historisk vannskille - En moderne og sterk nasjonalstat ble skapt med våpenmakt. - Nasjonen endret karakter fra å være en løs samling av stater til å bli en mer sentralstyrt enhet. - Politisk makt ble samlet i Washington. - Demokratiet ble styrket. - I navnet fikk den fargede befolkningen samme rettigheter som andre innbyggere. Påbygging


Laste ned ppt "Kapittel 19. Nasjonalisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google