Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marshallplanen Opprinnelse utforming og konsekvenser (1947-51)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marshallplanen Opprinnelse utforming og konsekvenser (1947-51)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marshallplanen Opprinnelse utforming og konsekvenser (1947-51)

2 Vest-Europa 1945-47 Store materielle ødeleggelser, konsekvenser for produksjon i industri og landbruk (1947: Industri: 88% av førkrigsnivå. Landbruk: 83%) Italia, Nederland og Frankrike : slagmark fra 1943/44 Tyskland: Okkupert, splittet i fire soner. ”Displaced persons”: ca. 12-20 mill. personer Flyktninger fra øst Svikt i produksjon av kull (66 mill. tonn i 1946 mot 159 mill. t. før krigen Nær sammenbrudd i økonomi Store behov for investeringer i infrastruktur, industri. Gjenreisning og modernisering. Tross alt: rask økning i BNP. 1938 nivå nådd i –1946: Belgia, Danmark, Norge –1949: Frankrike, Italia –1951: Tyskland

3 Hvorfor Marshallplan? Den økonomiske situasjonen –Samlet europeisk industriproduksjon: Mot slutten av 1946: 83% av 1938 nivå –Samlet europeisk eksport 1946: 59% av 1938 nivå –Stort behov for import fra USA. Måtte betales i dollar. Store underskudd på Europas handelsbalanse Tappet dollarreservene (allerede svekket av krigen). –Førte til ”Dollar gap”:1946: - 2,356 mrd. $ 1947: - 4,742 mrd. $ –Uvanlig tørre, varme somre og kald vinter 1946-47

4 Den politiske situasjonen: –Ingen løsning på Tysklandsspørsmålet. Fredskonferansen i Paris 1946. Utenriksministermøte Moskva 1947. Polarisering US-USSR –Truman doktrinen: økonomisk og militær hjelp til antikommunistiske bevegelser i andre land (Hellas) –US oppfatning av faren for kommunistisk maktovertakelse i Vest Europeiske land (Italia, Frankrike). W. Clayton: Uten amerikansk hjelp: ”social and political disintegration will overwhelm Europe…awful implications for the future peace and security of the world….the effects on our domestic economy would be disastrous. (Dinan 2004: 20)

5 Mulige løsninger Redusere import og investeringer. Ville føre til: –Lavere tempo i gjenreisning og modernisering –Knapphetspolitikk og rasjonering. Bare det aller nødvendigste tilgjengelig formarkedet. Kosthold og kaloriinntak på et minimum –Politisk misnøye og uro Marshalls forslag (Harvard, 5. juni 1947): Inviterer europeiske land til å utarbeide program og oversikt over behov

6 Planen utformes CEEC, sommeren 1947 Debatt i State Dept. –Planners –Free Traders Europeiske motforestillinger –Frankrike: Tysklandsproblemet, Monnet planen –England: Commonwealth

7 European Recovery Programme Totale overføringer 1948-51: ca. 13 mrd $ Hjelpen gis i form av: Direkte overføringer, utstyr og maskiner, lån. Motverdimidler: inntekt fra salg av am. utstyr i lokal valuta. US regjering skulle godkjenne bruk. OEEC (Organisation for Economic European Cooperation) ECA (Economic Cooperation Administration) EPU (European Payments Union)

8 Betydningen av ERP Milward: begrenset betydning både i forhold til gjenreisning og integrasjon Hogan: ”Crucial margin”, men stor betydning for integrasjon Maier: ”lubricant” Frigjøring av handel og kapitaloverføring: –fra bilateralisme til multilateralisme (EPU) –Fjernet kvantitative restriksjoner og kvoter Ikke felles marked eller integrasjon America made the European way?


Laste ned ppt "Marshallplanen Opprinnelse utforming og konsekvenser (1947-51)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google