Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities EUs Likestilling og diskrimineringspolitikk 30/09/2010 Anne Galand Nasjonal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities EUs Likestilling og diskrimineringspolitikk 30/09/2010 Anne Galand Nasjonal."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities EUs Likestilling og diskrimineringspolitikk 30/09/2010 Anne Galand Nasjonal ekspert EU kommisjon DG Employment, Social affairs and equal opportunities

2 2 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Grunnprinsipper  Roma traktatet (1957) som forbyr lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  EU-traktatet (artikel 8): “I alle sine aktiviteter tilstreber Unionen å fjerne ulikheter og fremme likestilling mellom kvinner og menn”.  Flere direktiver mot diskriminering pga kjønn p å folgende omr å der: - arbeid og utdanning - trygd og pensjoner - adgang til varer og tjenester - arbeids-, privat- og familieliv - gjennomføring av EU-lovgivning

3 3 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Meningsmåling medlemslandene  62% av mener at kjønnsdiskriminering er utbredt i deres land  66% sier at situasjonen er blitt bedre de siste ti årene  82% av Europeere mener at hastetiltak burde settes i verk for å takle lønnsgapet mellom kvinner og menn  87% mener at EU bør engasjere seg i bekjempelse av vold mot kvinner

4 4 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Eurobarometer Survey

5 5 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likestilling i EU-parlementet

6 6 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likestilling i EUs nasjonale forsamlinger

7 7 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likestilling i EUs regionale forsamlinger

8 8 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities  Formanskapets prioriteringer  ”Kvinne-charter”  EUs strategi for likestilling mellom kvinner og menn Likestillingspolitikk 2010

9 9 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Formannskapets prioriteter Erklæring fra formannskapstrio Spania-Belgia-Ungarn (januar 2010 – juni 2011)  Integrere likestillingsperspektivet, spesielt i Europa 2020  Bekjempe kjønnsstereotyper  Forbedre kvinners stilling på arbeidsmarkedet  Fremme likelønn  Få en balanse mellom arbeid, privat og familieliv  Sikre lik tilgang til og deltagelse i maktposisjoner  Utrydde vold mot kvinner  Utvide EUs juridiske rammeverk (gravide arbeidere, selvstendige næringsdrivende,...)

10 10 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Formannskapets prioriteter BELGIA (juli –desember 2010)  Likelønn Ministerkonferanse og Rådets konklusjoner  Vold mot kvinner Konferanse og kvinneministermøte  Ny strategi for likestilling mellom kvinner og menn Uformell ministermøte

11 11 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities  Presentert av President Barroso and Vise-President Reding, 5.mars 2010  Markering av Beijing +15 og CEDAW  Styrket satsning fra kommisjonen for å fremme likestilling  5 prioriterte områder EUs kvinnecharter Lik økonomisk uavhengighet Lik lønn for likt arbeid og for arbeid av lik verdi Likestilling i (ledende) beslutnings- prosesser Verdighet, integritet og slutt på kjønnsbasert vold Likestilling utenfor EUs grenser Prioriterte områder for “Kvinne-charteret”

12 12 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Strategi for likestilling mellom kvinner og menn (2010-2015) Ble vedtatt av kommisjonen 21. september Samme prioriterte områder som charteret Tiltak paa tvers av kommisjonens avdelinger

13 13 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Lik økonomisk uavhengighet Integrere kjønnsperspektivet i Europa 2020 strategien Rapport om barnehagedekning i medlemslandene Vurdere rettigheter mht foreldrepermisjoner

14 14 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Innf ø re en likelønnsdag Oppfordre til utradisjonnelle valg Lik lønn for likt arbeid og for arbeid av lik verdi Støtte likelønnsinitiative r på arbeidsplasser

15 15 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likestilling i (ledende) beslutnings- prosesser Tiltak for å f å flere kvinner i toppstillinger St ø tte programmer som bidrar til å få flere kvinner i parlementet

16 16 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likestilling utenfor EUs grenser Likestilling i EUs bistandsprogrammer St ø tte kandidatlandene til å integrere EUs lovverk

17 17 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Likelønnskampanje: bevisstgjøring og informasjon 2009 og 2010

18 18 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Europeiske Instituttet for Likestilling (Vilnius)  Offisiell åpning: 20 juni 2010  Instituttet vil gi teknisk støtte til EU institusjonene, blant annet Kommisjonen

19 19 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Lenker • Strategy for likestilling mellom kvinner og menn (2010- 2015) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=en • Årlig likestillingsrapport http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en&pubI d=447&type=2&furtherPubs=yes • Database om « Decision-making » http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en

20 20 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Website gender equality: http://ec.europa.eu/social/ Anne Galand Equality between women and men DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities


Laste ned ppt "1 European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities EUs Likestilling og diskrimineringspolitikk 30/09/2010 Anne Galand Nasjonal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google