Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forurensningskonferansen. Hvilken reaksjon på hvilke lovbrudd? Administrative sanksjoner eller Straff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forurensningskonferansen. Hvilken reaksjon på hvilke lovbrudd? Administrative sanksjoner eller Straff."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forurensningskonferansen

2 Hvilken reaksjon på hvilke lovbrudd? Administrative sanksjoner eller Straff

3 Hva vil vi oppnå med reaksjonen? Stoppe pågående forurensning Oppnå lovlig tilstand Pålegg Tvangsmulkt Engangs og/eller løpende Straffe i etterkant av en straffbar handling Er det likhet for loven?

4 Politiet Politijurister med ansvar for miljøsaker Miljøkoordinator Miljøkontakt på hver driftsenhet Agder PD har flest miljøsaker De fleste miljøsakene produserer politiet selv Få anmeldelser fra forvaltningen

5 Hva skjer med saken hos politiet? Er saken godt nok opplyst? Objektive vilkår Subjektive vilkår – skyld- (viten og vilje- burde ha forstått) Formaliteter – for eksempel påtalebegjæring «bevist ut over enhver rimelig tvil» «rimelig sannsynlighetsovervekt» Forelegg = full runde i retten

6 Hva gjør politiet med saken forts Reelle bevis Foto, dokumenter, prøveresultater etc Forklaringer Vitneansvar Et spørsmål om troverdighet

7 Påtale Påtalebegjæring er å kreve at et straffbart forhold påtales av det offentlige. Hovedregel- Offentlig påtale Privat påtale – almene hensyn Forurensningsloven §78, 3 ledd: Har overtredelsen bare ført til ubetydelig forurensning eller til ubetydelig fare for forurensning, skjer offentlig påtale bare etter begjæring fra forurensningsmyndigheten. Forurensningsloven §79, 3 ledd Har overtredelsen av første ledd bare ført til ubetydelig skade eller ulempe, skjer offentlig påtale bare etter begjæring av forurensningsmyndigheten

8 Eksempler

9 Henleggelse!!!! Er det ingen vits i å anmelde? Kan det være grunner til at det er riktig å henlegge? Er saken alltid så åpenbar som man tror når anmeldelsen skrives? Hvor mange år bør man sutre over en henleggelse man ikke er enig i? Dialog og samarbeid


Laste ned ppt "Forurensningskonferansen. Hvilken reaksjon på hvilke lovbrudd? Administrative sanksjoner eller Straff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google