Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg.

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.1.Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. 1. INNLEDNING.

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.1.Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. 1. INNLEDNING.

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.1.Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. 1. INNLEDNING.

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.1.Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff. 1. INNLEDNING.

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.1.Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff. Hensikten med å ilegge straff - å begrense den «uønskede adferd». 1. INNLEDNING.

7 7© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig.

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig. Dersom en idrettsleder begår en straffbar handling mot en utøver, kan det ha skjedd noe som ikke bare vedrører idretten, men samfunnet for øvrig. Man risikerer da straff både fra idrettens disiplinærorganer og våre vanlige straffedomstoler.

9 9© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1.2.Fire hovedvilkår for straff. 1.21. Det må finnes en straffebestemmelse som passer på handlingen. 1.22. Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn. 1.23. Gjerningsmannen må ha utvist skyld. 1.24. Handlingen må være foretatt av en tilregnelig person. Gjelder ikke ved brudd på kamp- og konkurransereglementet. Ved brudd på spillereglene skal alle behandles likt. Doper man seg, spiller det ingen rolle om man er over eller under 15 år.

10 10© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1.Rettskildesituasjonen.

11 11© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1.Rettskildesituasjonen. 2.11.Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.

12 12© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1.Rettskildesituasjonen. 2.11.Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12.Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd.

13 13© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1.Rettskildesituasjonen. 2.11.Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12.Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13.Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd).

14 14© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1.Rettskildesituasjonen. 2.11.Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12.Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13.Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd). 2.14.Alminnelige foreningsrettslige prinsipper (sedvane).

15 15© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.2.De forskjellige typer disiplinærsaker.

16 16© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.2.De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21.Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.

17 17© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.2.De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21.Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22.De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.

18 18© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.2.De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21.Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22.De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23.Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2.

19 19© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2.2.De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21.Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22.De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23.Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2. 2.24.Alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

20 20© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.

21 21© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.:NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).

22 22© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.:NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.

23 23© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.:NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse.

24 24© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.:NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd.

25 25© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1.I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.:NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd. Unntak:Særforbund kan i visse tilfeller ha egne domsorgan (§11-11 andre ledd).

26 26© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.

27 27© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre.

28 28© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid.

29 29© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.

30 30© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte.

31 31© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.

32 32© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak:Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte.

33 33© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak:Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte. Dersom valg av domsorganets medlemmer har skjedd på årsmøtet.

34 34© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

35 35© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre.

36 36© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.

37 37© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles.

38 38© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.:Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.

39 39© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver.

40 40© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak:Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.

41 41© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak:Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet.

42 42© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak:Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet. Anbefaling: Styret bør ta initiativ til at det opprettes disiplinærutvalg i org.leddet.

43 43© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.

44 44© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet.

45 45© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre.

46 46© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer.

47 47© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer. Et styrevedtak om påtale forplikter domsutvalget til å behandle saken.

48 48© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).

49 49© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet.

50 50© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.

51 51© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».

52 52© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav

53 53© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet.

54 54© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd. Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet». Jo mer alvorlig – jo strengere krav Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet. NB:Saken må dreie seg om eg­ne medlemmer eller særforbundets egne organisasjonsledd.

55 55© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.3.Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).

56 56© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.3.Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2). Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».

57 57© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.3.Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2). Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser.

58 58© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.3.Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2). Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser. Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene.

59 59© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.3.Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2). Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet». Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene. «Der og da» - avgjørelser. Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene. Men husk:Alm. disiplinærforføyninger gis bare overfor egne medlemmer og andre som nevnt i NIF’s lov § 11-3 første ledd.

60 60© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.

61 61© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene. -Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.

62 62© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene. -Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. -Rettssikkerheten må ivaretas.

63 63© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene. -Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. -Rettssikkerheten må ivaretas. -Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere.

64 64© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene. -Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. -Rettssikkerheten må ivaretas. -Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere. -Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de involverte.

65 65© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene. -Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte. -Rettssikkerheten må ivaretas. -Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto raskere. -Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de involverte. -Saksomkostningene må stå i forhold til de interesser saken gjelder.

66 66© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5. VALG AV SANKSJON.

67 67© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5. VALG AV SANKSJON. 5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11.

68 68© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5. VALG AV SANKSJON. 5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11. Det kan ikke gis andre sanksjoner en de som er positivt angitt.

69 69© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA. Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1

70 70© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA. Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 a) irettesettelse ja ja ja

71 71© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA. Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 a) irettesettelse ja ja ja b) bot ingen begrensning max 50.000 pers.max 5.000 pers. max 500.000 org.l.max 25.000 org.l. hvis bekjentgjort skriftlig regelverk

72 72© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 c) inndragning av fordel vunnet ved ja neinei straffbar handling

73 73© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 c) inndragning av fordel vunnet ved ja neinei straffbar handling d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte ja neinei tillitsverv (årsmøte/styre)(årsmøte/styre)

74 74© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 e) utelukkelse, helt ja max 3 mnd. eller max 1 mnd. eller delvis et antall kamper/ konkurranser

75 75© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 e) utelukkelse, helt ja max 3 mnd. eller max 1 mnd. eller delvis et antall kamper/ konkurranser f) eksklusjon ja neinei

76 76© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 g) tap av arrangør- ja neinei rettigheter

77 77© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 g) tap av arrangør- ja neinei rettigheter h) tap av premier, ja, hvis handlingenja, plassering/nei mesterskap, poeng, har hatt betydningresultat/poeng plassering

78 78© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 i) tap av hedersbevisning ja neinei

79 79© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité SANKSJONSSKJEMA Sanksjon Straff § 11-7 K/K § 11-2 ADF § 11-1 i) tap av hedersbevisning ja neinei j) bortvisning nei neija

80 80© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon.

81 81© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning.

82 82© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.:Full anledning til kumulasjon.

83 83© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.:Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak:Bøtetilfellene i straffesakene.

84 84© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.:Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak:Bøtetilfellene i straffesakene. Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2.

85 85© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.2.Kumulasjon. Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av hedersbevisning. Utg.pkt.:Full anledning til kumulasjon. Mulig unntak:Bøtetilfellene i straffesakene. Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2. Jo sterkere preg av straff, jo større grunn til å behandle saken som en straffesak.

86 86© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet.

87 87© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet. Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.

88 88© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet. Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.

89 89© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet. Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få:Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet

90 90© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet. Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få:Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb

91 91© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.3.Dobbeltstraff – synspunktet. Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment. Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp. Kan få:Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb Straffesak i sivil domstol etter anmeldelse fra fornærmede


Laste ned ppt "IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google