Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress 13.04.2011 Effektiviseringsnettverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress 13.04.2011 Effektiviseringsnettverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress Effektiviseringsnettverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune

2 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress EFFEKTIVISERINGSNETTVERK – HISTORIKK En del av Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor 2001: Landsomfattende prosjekt i 2002 i samarbeid med KS. Er fra 2005 blitt en fast oppgave for KS. Over 300 kommuner og bydeler har vært med i ulike nettverk, alle kommunestørrelser Helsestasjons- og skolehelsetjenesten – nytt område Oppstart i Oslo 2006, Vigdis Malt Marøy og Kirsten Berge

3 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress VI DISKUTERER FAG UTFRA TALL

4 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress OSLO KOMMUNE 15 bydeler med selvstendig styre Helse – og velferdsetaten (HEV): Utredninger, implementering, koordinering og oppfølging av overordnede handlingsplaner og vedtak innen helse- og velferdssektoren. Støtte – rådgivende - koordinerende Utviklingsarbeid

5 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress ULIKE EFFEKTIVISERINGSNETTVERK I OSLO Pleie og omsorg Barnevern Helsestasjons –og skolehelsetjeneste

6 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress ORGANISERING AV NETTVERKENE Nettverk 1 5 bydeler Nettverk 2 5 bydeler Nettverk 3 5 bydeler HEV

7 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress MÅL Bedre innsikt i egne tjenester Bedre innsikt i eget forbedringspotensial Gjensidig erfaringsutveksling Bedre samordning av arbeidet Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen.

8 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress Tjenesteledere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i hver bydel deltar 2010: 4 samlinger per nettverk Sammenlikninger, analyser og diskusjoner ut fra tall (KOSTRA og Oslo statistikken) og styringsinformasjon Kvalitetsutvikling av eksisterende tallmateriale Utarbeidelse av egen statistikk og sammenlikninger Deltakelse i ASSS- samlinger (KS) med de 10 største kommunene METODE

9 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SAMLING Hjemmebesøk Byrådets budsjettforslag for 2010 ”Helsestasjonen er et viktig tilbud til småbarn og deres familier. Helsestasjonstjenestene blir brukt av så å si alle småbarnsforeldre. I tillegg til helsetjenester gir helsestasjonen råd og veiledning. Byrådet er opptatt av at helsestasjonene skal prioritere hjemmebesøk etter fødsel for de nybakte foreldrene som ønsker dette”.

10 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress HJEMMEBESØK

11 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress HJEMMEBESØK

12 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress HYPOTESE Når det er så store forskjeller på utførte hjemmebesøk i byen, er situasjonen sikkert slik også når det gjelder resten av helsestasjonsprogrammet…

13 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress VEILEDEREN FOR TJENESTEN Hvilke konsultasjoner gjennomføres? Individuelt/gruppe? Av hvem? Hvor lang tid er satt av pr. konsultasjon? Fast konsultasjon, drop in, ekstrakonsultasjon

14 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SAMLING - KONSULTASJONSOVERSIKT 4 UKER – 4 ÅR HELSESØSTERLEGEBARSELGRUPPE VEILEDER126JA BYDEL 144TJA UTEN FAGPERSON BYDEL 2104JA TIL NORSKTALENDE

15 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SKOLESTARTSUNDERSØKELSEN En bydel hadde skolestartsundersøkelsen på helsestasjonen ved 4,5 år. En bydel hadde skolestartsundersøkelsen i gruppe En bydel hadde skolestartsundersøkelsen i 2. klasse. En bydel hadde såkalt ressursuke i 1. klasse istedenfor. Mange bydeler hadde bare lege ved særskilt behov. Det var satt av mellom 20minutter og en time til undersøkelsen.

16 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SAMLING, DEL 1 Fellessamling for alle 3 nettverk Rapportering i: KOSTRA OSLOSTATISTIKKEN WINMED

17 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress GRUPPEARBEID Alle gruppene la frem problemstillinger Egen arbeidsgruppe nedsatt Resultat

18 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress MED UTGANGSPUNKT I EFFEKTIVISERINGSNETTVERK FOR HELSESTASJONS – OG SKOLEHELSETJENESTEN LOKAL TILLEGGSVEILEDER FOR: ENHETLIG RAPPORTERING I KOSTRA OG WINMED I OSLO

19 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SAMLING, DEL 2 Befolkningstall kontra elevtall i videregående skole Kriteriesystemet i Oslo: antall fødte antall barn (1-5)(6-12)(13-17) andel personer 0-17 med enslig forsørgerpersoner andel med ikke vestlig innvandrerbakgrunn andel kommunalt disponerte utleieboliger andel lavinntektsfamilier med barn under 17 år.

20 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress

21 ELEVTALL PR. ÅRSVERK Bydel elever Bydel elever

22 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress NORMTALL FRA HELSEDIREKTORATET

23 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress SAMLING Avvikshåndtering og internkontroll

24 Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress

25 HVA BRUKER BYDELENE MATERIALET TIL ? Kvalitetsutvikling og prioritering Budsjettprosesser og interne og sentrale prosesser Byrådssak 1/2011 (til behandling i bystyret): Styrker skolehelsetjenesten videregående skole med 4 mill – fordelt hovedsakelig til de mest skjevfordelte bydelene


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kristin Sofie Waldum Helsesøsterkongress 13.04.2011 Effektiviseringsnettverk helsestasjons- og skolehelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google