Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 1. trinn Flatåsen skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 1. trinn Flatåsen skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 1. trinn Flatåsen skole
Skolehelsetjenesten

2 Skolehelsetjenesten ved Flatåsen skole
Helsesøster Siri-Wibeche Larsen Tilstede alle dager. Åpen dør Fysioterapitjenesten v/ Ingrid Halseth og Linda Sund Ergoterapitjenesten v/ Ingunn H. Larsen Rådgivende skolelege Sten Johannesen Fysio og ergo er ikke lokalisert ved skolen, men kommer ved behov. Fysio og ergo har lang tradisjon for å jobbe tverrfaglig med helsesøster rundt enkeltsaker, men jobber nå målrettet mot å jobbe mer helsefremmende opp i mot hele elevgruppen. Vi ønsker å bidra til tiltak som bidrar til at ALLE barn opplever mestring og trivsel på skolen fremfor å få enkeltbarn henvist. Bidro inn i en slags trivselsuke på 1. trinn i fjor, og håper at vi kan få til noe tilsvarende i år også.

3 Voksne skaper vennskap

4 Barn må ha det bra for å kunne motta læring
Fravær av sykdom Kosthold Familie Venner Trivsel Mobbing Trygghet Selvtillit Søvn/hvile Fysisk aktivitet Stress Mestring Læringsmiljø Klasseledelse Klima i klassen Variasjon Utfordringer Alt henger sammen. Når ting fungerer og barnet har det bra så har de mer overskudd til å motta læring. Dersom de har sovet for lite, ikke fått tid til frokost, gruer seg til friminuttet, bruker mye energi på å sitte stille, har det vanskelig hjemme så sier det seg selv at det ikke er optimale læringsforhold. Barn må ha det bra, og foreldre, lærere og skolehelsetjenesten må samarbeide om dette.

5 1. klassingen Oppmerksomhetsspenn på 10-12 min
Stor overgang fra aktiv barnehagehverdag Behov for hyppige pauser/variasjon mtp lekser Har en iboende bevegelsesglede som vi må ta vare på Nysgjerrig og utforskende

6 Hva kan dere foreldre bidra med?
Snakk positivt om skolen og andre barn/familier Være lojal mot det som fellesskapet bestemmer Ta dere tid til å se andres barn La barna gå til skolen – skape gode vaner Sett av tid til frilek Bli kjent med de andre foreldrene - Ta opp evt misnøye med lærerne/andre foreldre, ikke ta det foran barna - Eks bursdagsinvitasjoner. Stor makt i bursdagsinvitasjoner – barna forstår ikke konsekvensene av å sette utenfor. Slå sammen bursdager? Låne lokale? - Barn har ofte nok med seg selv, men vi som voksne må heve blikket og se om det er noen som blir satt utenfor. Ta ansvar når man ser andre barn i skolegården/garderoben som ikke har det bra. - Kampanje høst og vår: Aktiv skolevei. Premiering til skoler som er flinke til å gå/sykle. Mye tilbud om organisert aktivitet på ettermiddagen, men vær tilbakeholden slik at barn også får tid til den uorganiserte leken. Jmfr Arne Næss på spørsmål om når han begynte å interessere seg for klatring. ”Det er ikke jeg som har begynt å klatre, det er dere andre som har sluttet”. Eks hele familier kan møtes i skiløypa i stedet for aldersinndelt trening. Trygghet i å kjenne de andre foreldrene, lav terskel for å ta opp ting som oppstår. Barn mobber ikke foreldres venners barn. Skal gå sammen i minst 7 år. Eks facebookgruppe for trinnet hvor man kan diskutere ulike tema, invitere til foreldrekvelder, spillkvelder, uformelle treff på fotballbanen eller i skiløypa etc.


Laste ned ppt "Foreldremøte 1. trinn Flatåsen skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google