Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivstrender Hvordan møter Hydro Polymers disse utfordringene Torsdag 4. november 2004 Leif Hellebø, Hydro Polymers AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivstrender Hvordan møter Hydro Polymers disse utfordringene Torsdag 4. november 2004 Leif Hellebø, Hydro Polymers AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivstrender Hvordan møter Hydro Polymers disse utfordringene Torsdag 4. november 2004 Leif Hellebø, Hydro Polymers AS

2 Fra produksjonsarbeider til kunnskapsarbeider Prosessindustrien stiller store krav til medarbeidernes kompetanse Dagens industriarbeider = kunnskapsarbeider Organisasjonsutvikling – teambasert organisasjon Prosessindustriens utfordringer: Global konkurranse – press på kostnader Rekruttering – i en bransje der antall arbeidsplasser reduseres – Skiftarbeid – døgnkontinuerlig produksjon

3 Data-bruker ServerPHD Shadow Server PHD Collector RMPCT VCM-konsoll Klor/EDC-konsollHjelpeanlegg-konsoll UCN 1 UCN 2 UCN 3 Antall punkter i Honeywell: 10743 Antall pumper/vifter: 407 Antall trip-systemer: 280 Struktur Honeywell styringssystem

4 Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et annet. VisjonVerdier Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding Endring Strategi = Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding Forvirring Visjon = Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Korrupsjon Verdier Ressurser Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Flere retninger VerdierStrategi Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Frustrasjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Kompe- tanse Kompe- tanse Motiva- sjon Handling Motiva- sjon Motiva- sjon Handling Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tretthet Treghet Ingen resultater Tvil = Ressurser Endringsledelse

5 Å skape en bedriftskultur Å etablere et ledelsessystem Å skape felles verdier Å endre atferd Å endre holdninger Å endre normer vil si: Å endre kulturen i organisasjonen VBM/Business Plan Policy Verdier

6 Kommunikasjon som et verktøy for å endre atferd og holdning Prosedyrer og standarder er ”skjelettet” i en organisasjon, mens kommunikasjonen er ”blodomløpet” som får alt til å gå rundt Dette er ikke mulig hvis folk alltid blir fortalt hva de skal gjøre Hvis kommunikasjonen skjer gjennom diskusjon, ender en gjerne opp med en vinn-tap-situasjon I en dialog er både leder og medarbeider villige til å lære, og kan ende opp men et annet synspunkt enn de begynte med

7 Fra individuell atferd til kollektive normer Hvis du vil at organisasjonen skal endre atferd, må du forstå hvordan normer oppstår og hvordan de kan påvirkes Normer utvikles alltid kollektivt  Selv om folk er enige seg i mellom, betyr ikke dette at de samme normene gjelder når de kommer sammen i et team eller lag  For å endre normene i et team eller en avdeling, må de inviteres til å delta i diskusjoner om normer og sikkerhet

8 Anbefalinger – på lang sikt For å oppnå ”verdensklasse”, må vi: Endre fra kontrollerende ledelse til verdibasert ledelse Ha tro på at folk tar ansvar og er interessert i læring og utvikling Bygge dette inn i prosedyrer, opplæring, organisasjonsstrukturer og belønningssystemer

9 Hva må bedriftene selv gjøre? Øke kompetansen ytterligere på alle nivåer Samarbeide i næringsklynger for å ta ut synergieffekter Miljø og sikkerhet i verdensklasse Godt samarbeidsklima fagforeninger – industri Vise vilje til endring For å kunne drive virksomhet i et globalt marked fra Norge, må bedriftene: Vise vilje og evne til å gjennomføre endringer i virksomheten i tråd med de endringer som skjer i Norges globale posisjon Satse på forskning/verdiskaping (VS 2010) Vise vilje til nytenkning og innovasjon Sørge for markedsadgang

10 Hva gjør det om konkurranseutsatt industri forvitrer? Er det så farlig om den konkurranseutsatte industri forvitrer? Kan ikke oljeinntektene finansiere det importbehovet vi måtte ha i mange år framover? En økonomi der ikke en vesentlig del av virksomheten daglig må hevde seg i den internasjonale konkurransen, vil fort lide under fravær av nyskaping, svak produktivitetsutvikling og mindre effektiv utnyttelse av de tilgjengelige ressurser også i de skjermede deler av økonomien. På lengre sikt vil det derfor en fortsatt konkurransedyktig sektor være av avgjørende betydning for å sikre en positiv utvikling i landets samlede velferdsnivå.


Laste ned ppt "Arbeidslivstrender Hvordan møter Hydro Polymers disse utfordringene Torsdag 4. november 2004 Leif Hellebø, Hydro Polymers AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google