Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LederAkademiet Presentert av Jan Fikke. LederAkademiet2 LederAkademiet.  Visjon: Arbeide for menneskelig vekst, individuelt og i grupper.  Verdier:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LederAkademiet Presentert av Jan Fikke. LederAkademiet2 LederAkademiet.  Visjon: Arbeide for menneskelig vekst, individuelt og i grupper.  Verdier:"— Utskrift av presentasjonen:

1 LederAkademiet Presentert av Jan Fikke

2 LederAkademiet2 LederAkademiet.  Visjon: Arbeide for menneskelig vekst, individuelt og i grupper.  Verdier: Samarbeid, likeverd, personlig vekst, modig og nyskapende.  Løfter: Arbeide i samarbeid på en ærlig, likeverdig og effektiv måte.  Markedsposisjon: Samarbeid gir vekst.  LederAkademiet arbeider for å øke disse verdiene, slik at vi i fellesskap skaper en bedre ledergruppe og resultater for alle.

3 LederAkademiet3 Dokumentasjon for vårt arbeid:  Humankapitalen i nordiske bedrifter er 15 – 20% utnyttet.  80 – 85% av alle nordiske bedrifter kommer aldri lengre enn den kapitalistiske fasen.  LederAkademiet hjelper bedrifter å ta steget inn i samarbeidsfasen, hvor man bygger mennesker og bedre resultater.  Harvard Business School. De 100 mest suksessfulle bedriftene i verden har 4 fellestrekk:  A. Visjonen. B. Verdiene. C. Store mål. D. Gode historier.

4 LederAkademiet4  Verdibasert ledelse.  Verdibasert ledelse er plattformen som samarbeidsorganisasjonen bygges på.  For at en organisasjon / gruppe skal vokse trengs:  1. Riktig planlegging basert på vurdering av nå-situasjonen, med plan mot ønsket-situasjon.  2. Klare ledelsesprinsipper bygget på felles verdier.  For at punkt 1 og 2 skal fungere best mulig må de bygges i samarbeid. Derfor trenger vi også:  3. En visjon/verdigrunnlag som hele organisasjonen er samlet om, og som fokuserer på arbeidsoppgavene.  4. Lære om egen og andres kommunikasjon slik at samarbeid i utførelse av oppgavene er mulig.  Hvis disse 4 pkt. fungerer, vil all annen kompetanse og utvikling også fungere. Og teamet/gruppen vil vokse.

5 LederAkademiet5 Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Endre Sjøvold.  Grupper som kultur og oppgave løsende systemer.  Kohesjon – gruppers forskjellige verdigrunnlag.  Gruppens atferd: Kontroll, omsorg og opposisjon.  Synergi – Balanse mellom kontroll og omsorg.  Kommunikasjon i balanse gir synergi.  Selvledende grupper.  Makt, polarisering og konflikter.  Gruppers vekst og dynamikk.  Vurdering og analyse ved 3 spørreskjema, som danner grunnlag for nå og ønsket situasjon. Handlingsplan.

6 LederAkademiet6 Visjonen. - Visjonsbygging – Lederstjernen som alle skal følge, og som også skal skinne på samfunnet utenfor bedriften. - Vi trenger en visjon som er bygget på de - verdiene som vi vil at vår bedrift skal leve etter. Disse skal også danne grunnlag for de - løfter som vi vil gi våre kunder og omgivelser. Sammen skal vi arbeide oss mot noen - store mål som skal gi oss den drivkraften vi trenger i fellesskapet. Og vi skal lage noen - levende beskrivelser – historier som skal underbygge og utvikle vår - markedsposisjon, som skal være det samme for markedet som visjonen er for bedriftskulturen.

7 LederAkademiet7 Ledelsesprinsippene. VVed utvikling av disse begynner vi med: SStyringsstrukturen – rapporteringssystemene, organisasjonskart. RResultatkravene - bygges på styringsstrukturen. GGrunnleggende verdier - hva som er viktig for virksomheten. Verdigrunnlaget – kohesjonen. SSpilleregler for ledelsesutøvelse - hvilken atferd lederne skal ha. Verdigrunnlaget – kommunikasjon. OOppfølgingssystemet - vurdering av de faktiske resultater mot de oppsatte resultatkravene. Person / saksresultater. AArbeidet med ledelsesprinsippene er en kontinuerlig prosess, som må være en fast del av toppledelses funksjoner.

8 8 De 4 elementer.  Kommunikasjons- og atferdsmodell.  God kommunikasjon skaper bedre samarbeid. En viktig del av personforutsetningene i vår utvidede X – modell hvor synergi er målet.  De 4 elementer.  - Luft - Det mentale. Det talte og skrevne ord.  - Vann - Følelser. Intuisjon og magefølelse.  - Jord - Struktur, oppfølging, rapportering, ro i seg selv.  - Ild - Handling, å få ting til å skje, sette planer ut i livet.  Vi flyter fra det ene til det andre elementet, men vi er sterkest preget i noen. Vår utfordring ligger i å oppnå balanse og kunne møte andre i deres element.

9 LederAkademiet9 X- modellen.  Norsk planleggingsmodell som er brukt av bedrifter som: Gjensidige Nor, Veidekke, Sparebanken Vest m. fl.  Vi arbeider med en utvidet modell hvor personforutsetningene er den viktigste ressursen til bedre resultater for alle.  X-modellen er:  Person- og saksforutsetninger.  Arbeidsmåten.  Person- og saksresultater.  Hvis du ønsker bedre resultater må du forandre på arbeidsmåten, som kan føre til at person- og saksforutsetningene må forandres.

10 LederAkademiet10 Teambygging mot synergi. LederAkademiet’s arbeidsmal.  1. Teamet. Hvor er vi ? Hvor ønsker vi å gå ?  2. Hvilke verdier skal gruppen arbeidet etter ? Visjonsbygging – felles verdigrunnlag - kohesjon.  3. Hvor hører vi til i den strukturerte organisasjonen og hvordan og til hvem skal vi motta og rapportere. Ledelsesprinsippene bygget på visjon og samarbeid.  4. Kommunikasjonslære: De 4 elementer som fører mot modenhet og gruppesynergi.  5. X – modell nå og ønsket hvor teamkunnskap, felles verdigrunnlag, ledelsesprinsipper bygget på samarbeid og kommunikasjonsforståelse er viktig. Handlingsplan.

11 LederAkademiet11 Hvorfor velge LederAkademiet som din samarbeidspartner ?  Vi har lang praktisk erfaring innefor leder- og organisasjonsutvikling.  Vi er nyskapende i den forstand at kommunikasjonsforståelse er et viktig verktøy. Det er her årsakene til gode gjennomføringer og løsninger ligger.  Vi bygger samarbeid, som øker kreativiteten, gleden, tryggheten og samholdet i bedriften.  Vi skaper grunnlag for bedre resultater gjennom personlig vekst som fører til bedre økonomiske resultater.  Vi utfører arbeidet i din bedrift på en likeverdig og effektiv måte, med fokus på endringer som fører mot ønsket mål.

12 LederAkademiet12 LederAkademiet.  LA’s verdibaserte ledelse gir deg: En kreativ, selvstendig og verdi skapende ledergruppe, som bygger en organisasjon hvor alle drar lasset sammen. Du får en fleksibel, konkurranse- og tilpassningsdyktig bedrift.  Vårt arbeid er bygget på bøkene:  Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper av Endre Sjøvold.  Praktisk styrearbeid av Ove Strand.  Ona Fyr av Ingebrigt Steen Jensen.  Ledelse på norsk av Andersen, Baustad og Sørsveen.  Fra healing til helhet – gjennombrudd til nytt liv av Audhild Karlsen.  Samarbeid gir vekst.


Laste ned ppt "LederAkademiet Presentert av Jan Fikke. LederAkademiet2 LederAkademiet.  Visjon: Arbeide for menneskelig vekst, individuelt og i grupper.  Verdier:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google