Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL – akkurat nå Aktuelle saker fra forbundet. Hva skjer? Aktuelle politiske saker for NTL Aktuelle saker i LO Tariffoppgjøret 2012 Arbeidet på forbundskontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL – akkurat nå Aktuelle saker fra forbundet. Hva skjer? Aktuelle politiske saker for NTL Aktuelle saker i LO Tariffoppgjøret 2012 Arbeidet på forbundskontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL – akkurat nå Aktuelle saker fra forbundet

2 Hva skjer? Aktuelle politiske saker for NTL Aktuelle saker i LO Tariffoppgjøret 2012 Arbeidet på forbundskontoret Verving og tilbudet til medlemmene Medlemstall og vekst

3 Aktuelle politiske saker Markedsstyring i staten –Oppfølging av rapport fra NTLs ”NPM-utvalg” –Debatt om målstyring etter 22. juli kommisjonen Medbestemmelse –Revisjon av hovedavtalen i Staten - krav –Forskningsoppdrag– medbestemmelse i staten Ulovlige midlertidige tilsettinger –Regionale konferanser –Veiledningsmateriell for tillitsvalgte –NTL dagen (e) Faste oppaver = faste jobber

4 Aktuelle politiske saker Konferanse om svart økonomi 27. sept –Samarbeid mellom forbundskontoret og NTL Skatt Statsbudsjettet 2013 –Fullt trykk i uke 41 Revisjon av hovedavtalen i Spekter –Forhandlinger i 3. og 4. desember Tjenestepensjoner –Banklov II

5 Hybrider - Nye modeller for tjenestepensjoner Hybrid – blanding av innskudd og ytelse To modeller – standard- og grunnmodell Grunnmodell –som dagens innskudd men med ”dødelighetsarv” –Innskudd opp til 8% + 18,1 % over 7,1 G –0 – garanti på avkastning Standardmodell –Innskudd opp til 7% + 18,1 % over 7,1 G –Regulering av pensjon under opptjening og løpende pensjoner som folketrygden. –Mulighet for ekstra innskudd ved lønnshopp etc.

6 Kritikk mot forslagene Ingen standard satser for innskudd – må avtales si den enkelte virksomhet/avtale Det meste av risiko flyttes til arbeidstakerne –Ser ut til å ta mest hensyn til ”pensjonsinnretningenes behov. Bedrifts- eller bransjevise delingstall Legger til grunn alleårsopptjening med 40 år for å kunne nå 2/3 av tidligere lønn. Hva vil skje med de eksisterende ordningene? –Utredning nr III

7 Aktuelle saker i LO LO Kongressen –3. – 7. mai 2013 Saker: Valg, PHP, egen organisasjon, regnskap mv –Behandling av forslag: Forbundsstyre 27.9 Landsstyret 25.10. Frist til LO 01.11.12 –Lokal aktivitet – NTLere aktive i lokale LO –Forberedelse for NTLs delegasjon

8 Viktige saker i LO Utdanningskonferansen –27. – 28.09.12 – Sørmarka27. – 28.09.12 – Sørmarka LOs forskningspolitiske konferanse –23.10.12 i FAFO23.10.12 i FAFO Del 1 Marint og Fornybar energi Del 2 Den norske og nordiske modellen Del 3 Forskning, - innovasjons og næringspolitiske utfordringer Valgkampen 2013 –Medlemsdebatt – ”si din mening”

9 Tariffoppgjøret 2012 Streiken i Staten –4,1 – Kampen om frontfagsramma –Oppslutning hos medlemmene –Utfordringer for synligheten Oppgjøret i Overenskomstsektoren Deltakelse ved uravstemning – utfordring for medlemsdemokratiet?

10 Arbeidet ved forbundskontoret Informasjonsvirksomheten –Ny stilling som informasjonsrådgiver Saksbehandling –Innføring av sakssystem og elektronisk arkiv Medlemsnettet - selvbetjeningsfunksjoner –Min profil og RMS –Kurs og kurspåmelding –Regional kursadministrasjon

11 Verving og tilbud til medlemmer Lokale verveprosjekter –NRK –Høgskolen i Oslo og Akershus Regionalt prøveprosjekt – Hordaland –Prosjektleder valgt for ett år –Samarbeid mellom ulike NTL orgledd i regionen. Kurs –Kursprogram for 2013 – Forbundsstyret i sept –Stor aktivitet med ”lokale kurs” – utfordringer for HA i Spekter

12 Medlemsstatistikk

13 NTLs medlemsutvikling 1972 - 2011

14 Godt møte!


Laste ned ppt "NTL – akkurat nå Aktuelle saker fra forbundet. Hva skjer? Aktuelle politiske saker for NTL Aktuelle saker i LO Tariffoppgjøret 2012 Arbeidet på forbundskontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google