Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole

2 «Nemi» av Lise Myhre HER ER VI

3 «Pondus» av Frode Øverli HIT VIL VI

4  Mangelfull basiskunnskap  Sliter med grunnleggende begreper  Mangler grunnleggende læringsstrategier  Gir lett opp  De kjeder seg  Lav selvtillit  Innesluttethet eller utagerende adferd 4 Hva kjennetegner eleven?

5 Ny GIV handler om 2 ting: 1)MOTIVASJON 2)MESTRING

6 Hvordan skal vi få det til? • Relasjonsbygging • Klasseledelse

7 7 «Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste.” (Mark Twain)

8 • Selve nøkkelen til læring • Kjente tilbakemeldinger: «Nå må du jobbe!», «Ta deg sammen!» eller «Du prøver jo ikke engang» • Vi må møte dem med klare forventninger, krav • Eleven må oppleve å bli sett og å bli tatt på alvor • Konstruktive tilbakemeldinger • Vi må like ALLE • Den uformelle samtalen 8 Relasjonsbygging

9 - Lærersamarbeid - Forutsigbare regler og rutiner - Rydde plass til diskusjoner og samtaler - ”Tidstyvene” - Vis elevene at vi har tro på dem ved å gi dem ansvarsområder og ved å stille krav - Vær ærlig - Tidlige tiltak og reaksjoner - Trivselskontrakt - Involver de foresatte(?) 9 Klasseledelse

10  Liker opplegget  Liker organiseringen  Engasjerte lærere  Alle vil fortsette til neste år  Får bedre karakterer  Føler seg ikke stigmatisert  Godt å ikke være alene  Økt motivasjon  Liker rommet og stolene  Hva sier elevene om Ny GIV?

11  Forkurs/intensivkurs  Informasjon på foreldremøte  Utvelgelse  Tett oppfølging  Fleksibilitet og velvilje fra ledelsen På Fyllingsdalen

12  Elever fra ulike utdanningsprogram sammen  Velfungerende teamarbeid  Nært knyttet opp til vår utviklingsplan; redusere antall IV og hindre frafall  Vurdering  Karakterutvikling: 3,16 – 3,32

13  Strategier for å tilegne seg kunnskap er nyttig i ALLE fag  De må brukes og internaliseres for at de skal «funke»  Målet er at eleven skal få et bevisst og reflektert forhold til egen læring  Noen (mange) har ingen ide om hvordan de lærer Noen veier inn:

14 BISON:  BILDER OG BILDETEKSTER  INNLEDNING  SISTE AVSNITT  OVERSKRIFTER  NØKKELORD OG ORD SOM SKILLER SEG UT 14

15 Dobbelt refleksjonsnotat: Dato: Dette tror jeg betyr Før lesing Dato: Dette tror jeg betyr Etter lesing 15

16 Kapitteloversikt: Side Finn alle overskrifter Forklar hva du ser på bildene Hva viser tabellene? Skriv ned ord som er forklart 16 Lag egne spørsmål/svar ut fra underoverskriftene

17 1)Navn og dato 2)Mål for dagen 3)Dette skal jeg gjøre i dag 4)Dette har jeg gjort i dag 5)Dette har jeg lært i dag Logg

18 Lesing og skriving:  To grunnleggende ferdigheter  Ikke utelukkende knyttet til norskfaget  Behov for kartlegging  Konkrete arbeidsmål; hva er det de skal lære + strategi  Tilbakemelding, underveisvurdering og framovermelding + samtalen  Varierte undervisningsmetoder er bra 18

19  Veiledet lesing  «Hjertelekse»  Rollekort; strukturerer samtalen om skjønnlitteratur Rollekort  Førlesningsaktivitet; forberede eleven  Rammer for skrivingen og hjelpeord gjør at eleven lettere kommer i gang  Kan brukes på alle type tekster (i alle fag) 19

20 Andre skriveøvinger og igangsettere:  Bussturen; hva ser du, hva hører du, hva lukter du?  SKRIV.NO  Å skape nye dikt av dikt; «kjøleskap-poesi»  Ordslanger (Eks. Hus – hustak – takpapp – papptallerken osv.)  Tøysefortellinger  Skriveinspirasjon ut fra et bilde  Snorkort  Straffekort 20

21  Lage sammensatte ord og skape en fortelling: Hva er et Ny GIV-foster? Fosterfaste? Ny GIV- prest?  Definisjoner på ord  Loop 21 Ny GIVNøkkel PrestFoster PyromanFaste

22  Lesesenteret  Skrivesenteret  udir.no  Håndboka Informasjon

23 «Zofies verden» av Grethe Nestor og Norunn Blichfeldt Schjerven


Laste ned ppt "Nytt liv med Ny GIV? Tanker, erfaringer og et og annet tips Hilde Theresie Gjerstad Fyllingsdalen videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google