Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1.4 Modul I Kvalitetsledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1.4 Modul I Kvalitetsledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1.4 Modul I Kvalitetsledelse
Ledelse og lederskap Kapittel 1.4 Modul I Kvalitetsledelse

2 Ledelse og lederskap - 1.4. Introduksjon
Kvalitet: Kunde og Samfunnskommunikasjon Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) Kvalitet Leve- ranse HMS Kostnad Produksjonsledelse Organisasjonskultur Kun ledere med spesielle kvaliteter er i stand til å fremskaffe fremragende resultater.

3 Hvordan skape en kultur som mestrer forandring?
“It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survives, but the one that is most adaptable to change” -Charles Darwin- I vår verden er det ikke nok å være god eller fremragende, men god over tid. Lederen må kombinere kompromissløs å fastholde målet samtidig som han eller hun skaper en ydmykhet for læring.

4 Ledelse og lederskap Bygge en sterk kultur Ledelse Lederskap
Sette klare mål og strategier Være visjonær og sette langsiktige mål foran alt Bygge en sterk kultur Organisere og strukturere ressurser Demonstrere og kommunisere verdier Etablere og lede prosesser og team Være en rollemodell og inspirator Evaluere og systematisk forbedre og fornye prosesser Fokus på sak fremfor ego

5 I en klasse for seg I en klasse for seg Markedsleder Midt i feltet
Toyota-kulturen har vært preget av “kaizen” – som betyr at alt kan forbedres. Og ledelsen har i mange år skapt en tilstand av kontinuerlig forbedring – kontinuerlig læring.

6 Denso Group Denso: 0 som mål, gjenskape økosystemet rundt fabrikkene. Her bilde av kloakkvannet som gjennomstrømmer akvarie i resepsjonen.

7 Generasjoner av ledere
Et utvalg av personer med lederskapsevner: Ford, Ohno, Hauge, Eyde, Holthe

8 Hva er lederens dominante behov?
Livs- oppgave Behov for mening Behov for å forstå Rødt område: De som i egen utvikling befinner seg her, har egne oppmerksomhet rettet innover Behov for å overleve Etter at angsten er borte gjør neste behov seg gjeldene Behov for sikkerhet Etter at han føler seg sikker kommer behovet for andre anerkjennelse Behov for bekreftelse og tilhørlighet Etter at han føler seg som en del av en gruppe kommer behovet for å forstå sammenhenger Gult område: De som befinner seg her, har egen oppmerksomhet rettet utover Behov for å forstå Etter at han har forstått de vesentlige sammenhengene i livet sitt, søker han mening Behov for mening Hvem er jeg og hva bruker jeg livet mitt til? Bekreftelse og tilhørlighet Behov for sikkerhet og trygghet Behov for å overleve

9 Vanlige ledere og ledertalenter
Etablere bedre strukturer Lage nye rutiner og verktøy Inngå andre avtaler eller kontrakter Betale bedre Gi fordeler Klarere ordre Ansette andre 1. prioritet: sørge for å bli forstått Ledertalenter Vinne ansattes tillit og respekt Utvikle sterke resultatønsker hos de ansatte Appellere til de beste egenskapene i de ansatte Få ansatte til å støtte hverandre Gjøre ansatte pro aktive 1. prioritet: sørge for å forstå Kunnskap Vilje Evne X X

10 De fire prinsippene for ledelse
Ingenting kan erstatte direkte observasjon 2. Alle endringer er eksperimenter (PDSA) 3. Gjør endringer så ofte som mulig 4. Ledelse er coaching De fire prinsippene for ledelse.

11 1. Ingenting kan erstatte direkte observasjon
Gå til GEMBA – arbeidsplassen Observere Kommunisere Lære Ledelsen må være ærlig og søke fakta gjennom kontakt med virkeligheten.

12 1. Go to Gemba Gå til GEMBA – arbeidsplassen Observere
Objektive fakta vs. tolkning Lære å observere Kommunisere Stille åpne spørsmål Lytte aktivt Involvere Lære Nysjærrighet og ydmykhet Kontinuerlig forbedring av egne lederferdigheter Gemba = Virkeligheten

13 2. Endringer er forsøk (ekspeimenter)
Handling i forhold til virkning Planlagt virkning: Mål Studere Virkelig virkning S Analyse: Finne riktig metode Gjennomføre som planlagt Sett mål, test hypoteser, studèr virkningen og lær! Tiltak: Hypotese

14 3. Eksperimenter så ofte som mulig
Mange små forbedringer Høy lærehastighet Mange små forbedringer skaper større læringshastighet og læringskultur.

15 Faste forbedringsmøter
10-15 min med fast agenda PUKK: Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med Faste oppfølgingsmøter i teamet.

16 Visualisering av problemer og løsninger
Visualiser all viktig informasjon.

17 4. Lederen som coach Coaching skal utvikle personlige ferdigheter og nye vaner Coaching er å lede ved å bygge på personens egne ressurser 3. Synliggjøre og forsterke de sterke sidene hos en person eller et team Gi konstruktiv tilbakemelding og finne løsninger gjennom dialog Coaching er å lede ved å stille de gode spørsmålene.

18 Formelen for kompetanse
tap Kunnskap Vilje Kompetanse = evne til å nå krevende mål. Evne Kunnskap Vilje Evne X X

19 Kontinuerlig forbedring
”Buddha har tre øyne..” Framtid Breakthrough Gjennombrudd Nåtid Kontinuerlig forbedring Fortid Standardisering Lederen må ha tre øyne: -Ett øye på fortid, ett på nåtid og ett på fremtid.


Laste ned ppt "Kapittel 1.4 Modul I Kvalitetsledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google