Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering av grunnutdanning i helseforetakene v/seniorrådgiver Helga Festøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering av grunnutdanning i helseforetakene v/seniorrådgiver Helga Festøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering av grunnutdanning i helseforetakene v/seniorrådgiver Helga Festøy

2 2 Finansiering; grunnutdanning i spesialisthelsetjenesten Praksisundervisning av helsefagstudenter –HOD; basisbevilgning til de regionale helseforetakene –UFD: basisbevilgning til høgskolene praksisveiledning sykepleierstudenter –ca 37 mill kroner Praksisundervisning av medisinerstudenter –HOD; basisbevilgning til de regionale helseforetakene –Eget tilskudd til de regionale helseforetakene 470 mill kroner/860 000 pr student midlene fordeles etter antall studenter

3 3 Finansiering av utdanning i foretakene: Hagen-utvalget (NOU 2003:1): –Aktivitetsavhengig finansiering av undervisning Regjeringen (St.meld. nr. 5 (2003-2004)): –Bedre eierstyring og koordinering mellom sektorene –Styringsdokumentet for 2004 Stortinget (Innst. S. nr. 82 (2003-2004)): –påskynd mer likeartet praksisfinansiering høgskole/universitet Regjeringen (statsbudsjettet for 2005): –Aktivitetsbasert finansiering mindre egnet? –Styrket styring, konkrete styringskrav

4 4 Hvorfor aktivitetsbasert finansiering? Gjøre synlig Gi insentiver, f eks til flere studenter eller økt kvalitet

5 5 Tre hovedspørsmål: Hvilke midler skal fordeles og bevilges? Hvordan fordele midlene? Hvordan bevilge midlene?

6 6 Aktivitetsbasert finansiering? Beløpet som fordeles må fastsettes skjønnsmessig Ta hensyn til variasjon i antall studenter? –Nasjonal styring med opptakskapasitet –Antall studenter vil være ganske stabilt Kostnadsvekter/fordelingsnøkkel –Hvordan måle kostnader? –Nøkler fastsettes skjønnsmessig –Hagen-utvalgets eksempel

7 7 Fordelingsalternativer Dagens undervisningstilskudd –Fordeles ut fra antall medisinerstudenter i grunnutdanning Egen fordelingsnøkkel - aktivitetsbasert –Eksempel: Helsefag- og medisinerstudenter teller 50/50 Som RHFs basisbevilgning for øvrig –50 % fordeles slik som i dag –50 % fordeles etter behovskriterier (Hagen-utvalget)

8 8 Fordelingsalternativer

9 9 Øremerking? Hagen-utvalget: –Finansieringssystemet må støtte opp om helseforetakenes fire hovedformål –Gi regionale helseforetak frihetsgrader til å selv finne de beste løsningene for å oppfylle hovedmålene. Egen post på statsbudsjettet eller del av basisbevilgning? Stille vilkår til bevilgningen Krav om rapportering Staten i bedre styringsposisjon etter 1.1.2002

10 10 Videre oppfølging Statsbudsjettet 2006 Eventuelle innspill sendes til:  bls@hod.dep.no (Bjørg Leinum Seim) med kopi til  me@hod.dep.no (Maiken Engelstad)  Innen 1. februar 2005


Laste ned ppt "Finansiering av grunnutdanning i helseforetakene v/seniorrådgiver Helga Festøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google