Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring – når alle vil ha et ord med i laget Byrådsavdeling for oppvekst, lederutviklingsprogram 11. april 2007 Anne Kverneland Bogsnes Senior rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring – når alle vil ha et ord med i laget Byrådsavdeling for oppvekst, lederutviklingsprogram 11. april 2007 Anne Kverneland Bogsnes Senior rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring – når alle vil ha et ord med i laget Byrådsavdeling for oppvekst, lederutviklingsprogram 11. april 2007 Anne Kverneland Bogsnes Senior rådgiver

2 Tema Helseforetakene – utfordringsbildet Eksempel: et helseforetak i endring Teamarbeid som virkemiddel Fokus på ledelse

3 Tema Helseforetakene – utfordringsbildet Eksempel: et helseforetak i endring Teamarbeid som virkemiddel Fokus på ledelse

4 Hva er det egentlig som skjer? vi har aldri brukt mer penger enn nå det har aldri vært flere ansatte i sykehusene vi har aldri behandlet flere pasienter

5 Helseforetakene Pasientbehandling Forskning Undervisning Pasienter og pårørende opplæring Helseforetakene Pasientbehandling Forskning Undervisning Pasienter og pårørende opplæring Lover og forskrifter Konkurranse Etikk Nye behandlingsmetoder Ressurser Personell Utstyr Systemer Givere Frivillige Oppdragsgiver/ kunder Pasienter Pårørende Forskere Studenter Resultater Krav og forventninger Ferdigbehandlede pasienter Omdømme Forskningsresultater Kvalitet Tilgjengelig kompetanse Direktiv Mål og strategi

6 Hva er så spesielt? kompleksitet – ”alt henger sammen med alt” mange målsetninger – flere retninger… sterkt politisert ekstremt høy medieinteresse pasienter med begrenset ”kjøpskompetanse” sterkt skiftende rammebetingelser – som bare i begrenset grad lar seg påvirke

7 ... og 24 fagforeninger Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Norges Juristforbund Norsk Forskerforbund Norsk Psykologforening Norske Sivilingeniørers Forening Norske Siviløkonomers Forening Samfunnsviternes Fagforening Samfunnsøkonomenes Fagforening NITO Den Norske Jordmorforening Det Norske Diakonforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Utdanningsforbundet Fagforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Skolenes landsforbund KFO Flerfaglig fellesorganisasjon Norsk Radiografforbund Det Norske Maskinistforbund Sosialtjenestemennenes Landsforbund Men svært mange motiverte og engasjerte medarbeidere!

8 Kraftig kritikk av kreftavdelingen Heisene stopper flere ganger i uken. Pleiere er blitt stående fast med døende pasient. Gulvet på toalettet er så skeivt at rullestolen triller ut igjen, hvis pasienten slipper taket. Overfylte og trange lokaler skaper stor snublefare, og hindrer pleiere i å gjøre jobben sin. IKKE MYE PRIVATLIV: To kvinner deler dette rommet. Nå er den ene sengen plassert helt inntil veggen. Dersom pasienten som ligger i den er pleietrengende, må den flyttes ut fra veggen for å få plass til en pleier på hver side.

9 Stor interesse angår alle er til for omgivelsene finansiert av det offentlige omfattes av offentlighetsloven Konklusjon: MÅ tåle offentlighetens søkelys

10 … men også noen fallgruver hensynet til pasientene/taushetsplikten hensynet til ny styringsstruktur/hvem skal egentlig bestemme? hensynet til at beslutningene ikke blir flyttet fra styrerommet til mindre kontrollerte fora Konklusjon: MÅ bruke hodet også

11 Tema Helseforetakene – utfordringsbildet Eksempel: et helseforetak i endring Teamarbeid som virkemiddel Fokus på ledelse

12 Selvstendige enheter før 01.01.2002 Haukeland sykehus, Bergen Voss sjukehus, Voss Kysthospitalet Hagevik, Hagavik Sandviken Sykehus, Bergen Nordåstunet, Rådal Habiliteringstenesta for vaksne funksjonshemma, Nyborg Åstveit distriktspsykiatriske senter, Tertnes Askviknes voksenpsykiatriske senter, Hagavik Fjell og Årstad distriktspsykiatriske senter, Straumsgrend Radøy sjukeheim, Manger Osheim behandlingsheim for barn, Os Helse Bergen

13 Mine største utfordringer kompleksiteten - kulturen organisering tilpasset oppdraget lese det helsepolitiske bildet foretaket som samfunnsinstitusjon økonomi...og åpenhet

14 Hva ble gjort? ny organisasjonsmodell innført 2003 ny foretaksledelse etablert nytt styringssystem innført med lederkontrakter og årshjul etablert strategiplan frem til 2008

15 Styringshjul

16 Hva ble gjort? etablert kollegagrupper etablert lederforum med faste møter lederevaluering som et utviklingsverktøy tydeliggjort krav og forventninger gjennom innføring av enhetlig ledelse satsing på lederutvikling

17 Hva skjedde i Helse Bergen Forvaltning Tidligere ledergruppe Tidligere toppledelse Divisjonalisert organisasjonsmodell Sentralisert beslutningsmyndighet Styrende stab → Foretak → Ny ledergruppe → Ny toppledelse → ”Flat” organisasjonsmodell → Lokal beslutningsmyndighet → Støttende stab

18 Hva ble oppnådd? ny strategi ny organisasjon mer kompetente ledere styrket intern og ekstern informasjon positiv utvikling når det gjelder kultur og klima økt samspill internt mer motiverte medarbeidere bedre økonomistyring

19 Hva ble oppnådd? gjennomsnittlig liggetid redusert betydelig aktivitetsøkning (flere pasienter behandles) reduserte ventetider/ventelister styrket samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere økt satsing på forskning, og internasjonalt samarbeid

20 Utvikling skjevdelingen Sum driftskostnader (ekskl. avskrivninger) per innbygger, somatikk og psykisk helsevern. Avvik i prosent fra landsgjennomsnittet i perioden 2002 til 2004. Kilde: Sintef Helse/Statistisk sentralbyrå.

21 Utvikling 2003 - 2005

22 Tema Helseforetakene – utfordringsbildet Eksempel: et helseforetak i endring Teamarbeid som virkemiddel Fokus på ledelse

23 Ledergruppen Arbeidsfunksjoner Kvalifikasjoner Erfaring Arbeidspreferanser Teamarbeid

24 Arbeidspreferanser hvordan man forholder seg til andre mennesker hvordan man samler inn og bruker informasjon hvordan man tar beslutninger hvordan man vil organisere seg selv og andre

25 Integrering i team aktiv lytting kommunikasjon problemløsning og rådgiving gruppe/teamutvikling fordeling av oppgaver relasjonsbygging

26 Integrering i team delegering kvalitetskrav målsetting ledelse mot grensesnittene deltakelse i beslutningsprosessen strategisk motiverende

27 Tema Helseforetakene – utfordringsbildet Eksempel: et helseforetak i endring Teamarbeid som virkemiddel Fokus på ledelse

28 Det er alltid noen… foreldre politikere naboer i ”kommunen” journalister ansatte … eller noen der hjemme…

29 Kjenner du deg igjen?

30 Ledelse er å håndtere usikkerhet, paradokser, dilemmaer, tvetydighet og motsetninger (fritt etter Torodd Strand, professor UiB) Pasienter Pårørende Pasient org. Ansatte Media Fagforeninger Leverandører Eier Tilsyn Konkurrenter Standarder Politikere Kommuner F&U instit. Verdier Studenter

31 Ledelse er å utvikle gruppens potensialer ved å mobilisere den enkelte medarbeiders ressurser Ledelse er ikke å diagnostisere medarbeider med fokus på avvik

32 Mine lederegenskaper glad i mennesker sosial og utadvendt misliker arbeid med preg av gjentakelse mulighetene tiltrekker meg liker variasjon impulsiv og utålmodig entusiastisk tenker helhet og langsiktighet mål- og resultatbevisst beslutningsdyktig

33 etabler et nært forhold til medarbeidere - og hold passende avstand gå foran - og hold deg i bakgrunnen. vis tillit - og følg med vær tolerant - og vit hvordan du vil at tingene skal fungere tenk på avdelingens mål - og vær samtidig lojal overfor helheten Nøkkelen til suksess

34 gi uttrykk for hva du mener - og vær diplomatisk planlegg tiden ordentlig - og vær fleksibel vær visjonær - og hold bena på jorden tilstreb enighet - og vær i stand til å skjære igjennom vær dynamisk - og ettertenksom vær selvsikker - og ydmyk Nøkkelen til suksess

35 Handledyktig ledelse Tilstede Lagbygging/team Tydelig Engasjement Samarbeid Kommunikasjon Informasjon

36 En god leder er åpen og ærlig sprer humør og arbeidsglede setter tydelige mål og leverer gjør menneskene rundt seg gode er profesjonell og folkelig

37 Ledelse ledelse handler mye om ”oversetting” mål – mening - engasjement og forpliktelse kryssende forventninger skape tydelighet i det utydelige dialogen blir det viktigste ”arbeidsverktøyet”

38 Ledelseskultur samhold og trygghet utfordre hverandre gjøre hverandre gode måle den enkelte leder også på hvorvidt en bidrar til andre felles ansvar for totaliteten

39 Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Endring – når alle vil ha et ord med i laget Byrådsavdeling for oppvekst, lederutviklingsprogram 11. april 2007 Anne Kverneland Bogsnes Senior rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google