Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte - Nordre Fosen vannområde 02.03.15. Saksliste 1.Prosjekt spredte avløp 2.Regional vannforvaltningsplan – følger for landbruket 3.Erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte - Nordre Fosen vannområde 02.03.15. Saksliste 1.Prosjekt spredte avløp 2.Regional vannforvaltningsplan – følger for landbruket 3.Erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte - Nordre Fosen vannområde 02.03.15

2 Saksliste 1.Prosjekt spredte avløp 2.Regional vannforvaltningsplan – følger for landbruket 3.Erfaringer fra Rissa

3 Målet med vannforskriften er..  God miljøtilstand i alt vann! kystvann, innsjøer, bekker, elver, grunnvann Vannforskriften skal ”sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”

4 Vannregionen Norge er delt inn i 11 vannregioner Trøndelag vannregion består av Sør- og Nord- Trøndelag fylker Sør-Trøndelag fylkeskommune er ”vannregionmyndighet” 12 vannområder

5 Formålet med regional vannforvaltningsplan Fastsette miljømål for alt vann Foreslå tiltak for å nå miljømålet Alle involverte myndigheter er forpliktet til å følge opp miljømålene ved å legge dem til grunn for sin planlegging og virksomhet.

6 Virkninger av planen skal legges til grunn for kommunens planlegging dersom en kommune i sin arealplanlegging fraviker miljømålene som er satt i den regionale vannforvaltningsplanen gir det grunnlag for å fremme innsigelse til de aktuelle arealplanene. vedtak om gjennomføring av de tiltakene som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning sektormyndighetene har adgang til å fatte vedtak om tiltak som ikke er i samsvar med planen

7 Regionalt tiltaksprogram Konkret vurdering av miljømål og ulike tiltak for hver vannforekomst Tiltakene skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt – innen utgangen av 2018! Skal være retningsgivende for revisjoner av vannkraftkonsesjoner, saneringsplan for avløp, miljøplaner for landbruket osv. Er en sammenstilling av tiltaksanalysene fra vannområdene og sektormyndigheter

8 Status

9 Spredte avløp – beskrivelse av problematikken

10 Forurensning fra spredte avløp KommuneAntall slamavskillere Ørland900 Bjugn1953 Rissa1729 Åfjord1268 Roan513 Osen?

11 Prosjekt spredte avløp – prosessen hittil Prosjektleder i VONF søkte om skjønnsmidler til prosjektet i høst. Vi fikk tildelt 200.000. Prosjektgruppa for vannområdet drøftet målene for prosjektet i møte 23.01.15 Prosjektleder i VONF laget utkast til prosjektplan Prosjektplanen er drøftet internt i den enkelte kommune. Jeg har bedt om innspill i forkant av møtet i dag. I dag: utforme endelig prosjektplan før politisk behandling i kommunene

12 Fordeling av egenandel Etter samme fordeling som driftsmidler til VO AndelBeløpCa. timer Osen0,1020.00040 Roan0,1020.00040 Åfjord0,1733.33367 Bjugn0,2046.66780 Ørland0,2040.00080 Rissa0,2340.00093 Etter antall slamtanker AndelBeløpCa. timer OsenCa. 0,117.20034 Roan0,0714.70029 Åfjord0,1836.40073 Bjugn0,2856.100112 Ørland0,13 25.800 52 Rissa0,2549.70099 Lik fordeling: ca. 70 arbeidstimer per kommune, verdi = 33.000

13 Regional vannforvaltningsplan – følger for landbruksforvaltninga

14 Miljømål i landbrukspåvirka vannforekomster GØT 2021GØT 2027GØP 2021GØP 2027 BjugnKlakksbekken Steinvikbekken Botngårdselva Brekkvatnet Djupelva Eidselva Liavatnet Oldelva Ryaelva Eidsvatnet Solemsvatnet ØrlandDalabekken Kalvåbekken Tilløpsbekker til Rusasetvatnet Biskopbekken Djupdalskanalen Leirbekken Leirdalsbekken Røstadelva Meldalskanalen

15 Miljømål i landbrukspåvirka vannforekomster GØT 2021GØT 2027GØP 2021GØP 2027 RoanPrestelva Straumselva Vettavikbekken Storvikbekken OsenBekker ved Strand Steinsdalselva

16 Miljømål i landbrukspåvirka vannforekomster GØT 2021GØT 2027GØP 2021GØP 2027 RissaBekker i nedslagsfeltet til Botn og Prestelva Skauga m/sidebekker Botn Strømmen Div. småbekker Storvatnet ÅfjordImsaelva Stordalsvatnet Bekker på Stokkøya og Linesøya Grytfjorden

17 Foreslåtte tiltak Tidlig gjødselspredning Kantvegetasjon Endret jordarbeiding Informasjonstiltak


Laste ned ppt "Fellesmøte - Nordre Fosen vannområde 02.03.15. Saksliste 1.Prosjekt spredte avløp 2.Regional vannforvaltningsplan – følger for landbruket 3.Erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google