Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korrupsjon eller smøring - hva er forskjellen??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korrupsjon eller smøring - hva er forskjellen??"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korrupsjon eller smøring - hva er forskjellen??
Ingebjørg Harto Advokat og avdelingsdirektør i NHO

2 Fra norsk idyll… Arkivfoto fra Oslo bymuseum, lånt fra

3 …til del av verden

4 Smøring eller korrupsjon – regelverksendringer og behov for veiledning
2004 – Ny kunnskap - seminar 2003 – Horisont 2003 – Norge får verdens strengeste korrupsjonslovgivning 2000 – Standpunkt korrupsjon 1999 – endringer i norsk lov 1997 – OECD-konvensjon om korrupsjon Tidlig 90-tall: Fremdeles skattefradrag i Norge

5 Nytt regelverk Straffelovens § 276
den som i anledning av stilling, verv eller oppdrag i Norge eller utlandet gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel, eller for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel. krever, mottar, aksepterer fra eller gir eller tilbyr noen, en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag

6 Smøring – eller korrupsjon ??
Bestikkelser Korrupsjon Smøring Sentrale begreper eller begrepsforvirring….? Markedsføringstiltak Gaver Bonus Rabatt Provisjon Kick-back ….

7 Hvem omfattes av straffereglene ?
Stilling, verv eller oppdrag I anledning av Ansettelsesforhold Verv valgte eller utnevnte, betalte eller ubetalte Oppdrag Private forhold faller utenfor

8 Hva omfattes av straffereglene ?
”Utilbørlig fordel” Konkret totalvurdering Bransje/relasjonsavhengig ? Miljøavhengig (innland/utland/nasjonalitet ?) Ytelsens art og verdi – penger eller kontantekvivalenter Grad av åpenhet Eventuelle interne bedriftsretningslinjer Offentlig eller privat sektor Givers/mottagers posisjon – beslutningstager på høyt nivå ? Kritikkverdig – ikke nok ”..ganske klart klanderverdig forhold” ?

9 Hva omfattes av straffereglene (forts) ?
Utilbørlig fordel ? Fordeler i forbindelse med vanlig representasjon? Sedvane av betydning ? Interne retningslinjer Retningslinjer fra bransje/næringslivsorganisasjoner Formål med gaven – leilighetsgaver

10 Aktuelt: Ulovlig påvirkningshandel

11 Påvirkningshandel Påvirkningshandel
Uklar bestemmelse – vanskelig grensedragning Bakgrunn for bestemmelsen – Europarådskonvensjon og pengebidrag til politiske partier.. Påvirkningshandel privat sektor – utenfor konvensjonen – men innefor straffebestemmelsen… Utilbørlig fordel Påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Ikke krav om utilbørlig påvirkning!

12 Regelverkets betydning i praksis?
Regelverk ikke alt Moral, etikk og forventninger i samfunnet omkring også en viktig faktor Faren for å trå feil og tape omdømme – behov for sikkerhetsmarginer hos bedriftene Vanskelige vurderinger å foreta for den enkelte aktør Vanskelig å vurdere i ettertid av overordnete, styrende organer og tilsyns og kontrollmynigheter Forholdet til bedriftenes langvarige og innarbeidede legitime praksis vedrørende markedsføring og relasjonsbygging Uansett behov for bevissthet omkring de nye utfordringer som nytt regelverk og samunnsånd gir !

13 Aktuelt: Relasjonsbygging
Hvor går grensen for rimelig påvirkning eller markedsføring? Norge: Gråsoner eller mørketall? Bakgrunn: Bakgrunn fra DN.NO forgrunn fra nrk.no,

14 Behov for møteplasser Hvordan skapes nye forretningsmuligheter?
Kjennskap til mulige partnere med komplementær kompetanse Bygge tillit, gode relasjoner kan redusere transaksjonskostnader Markedsføring mot storkunder Hvilke kanaler er hensiktsmessige? Hvor sårbare er profesjonelle innkjøpere? Hva kan gjøres for å skjerme mot utilbørlig påvirkning?

15 Offentlig og privat Et skille på vikende front?
Skjerpede forventninger til privat sektor Noen relevante forskjeller Oppdragsgiver: Borgere eller eiere? Behov for offentlig innsyn Formell myndighet Hvem kan ”slakke på tøylene” basert på tillit? Større valgfrihet i forhold til grenser i privat sektor

16 NHO-veileder om gaver, representasjon og utgiftsdekning
NHO arbeidsgruppe ”Smøring” / Relasjonsbygging Gaver i forretningsforhold Representasjon Utgiftsdekning Rimelige grenser Aldri akseptabelt Vurderes i det enkelte tilfelle Alltid greit

17 NHO-veileder om gaver, representasjon og utgiftsdekning
Gir ikke alle svarene Peker på viktige forhold og aktuelle problemstillinger Gir anvisning på mulige bedriftsinterne prosesser Viktigst av alt: Ansatte og ledelse må ha et bevisst forhold til utfordringene Åpenhet en nøkkelfaktor !


Laste ned ppt "Korrupsjon eller smøring - hva er forskjellen??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google