Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omdømme: Quo vadis?- eller Rotarys omdømme møter media Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omdømme: Quo vadis?- eller Rotarys omdømme møter media Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omdømme: Quo vadis?- eller Rotarys omdømme møter media Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1

2

3 Hva kjennetegner Rotary  Gjør mye godt i verden  Betydelig nettverk  Et klart og tydelig fellesskap  Beslutningstakere i nøkkelposisjoner  Respekterte yrkesutøvere  Effektive program  Fastsatte regler og retningslinjer  - og med en medie-politikk

4 Rotary: Gjør mye godt i verden  Media – den fjerde statsmakt:  der yrkesutøverne møter og følger opp samfunnets toppledere på en armlengdes avstand i offentlighetens interesse  Det er ikke noe galt med Rotarys formål  Mange andre gjør det samme – aldri mange nok  Pensjonister er like velkomne som alle andre – men kunne kanskje ha startet noe tidligere..

5 Rotary: Betydelig nettverk  Medias syn:  Klart lokalt basert  Ikke en demokratisk forsamling i samfunnet  Til en viss grad lukket (velger sine egne)  Profilen er uklar:  Yrkesbasert nettverk og/eller humanitær organisasjon (varierende budskap)

6 Rotary: Et klart og tydelig fellesskap  Medias syn:  En subkultur med fastlåst regelverk (COL)  har ikke Frimurere gått til Rotary..?, eller..  Titler og symboler er ikke er så imponerende  President, Guvernør, tre-bokstavs forkortelser  Status er avhengig av person  Innebygget amerikansk verdisyn

7 Rotary:Beslutningstakere i nøkkelposisjoner  Medias syn:  Ikke nødvendigvis sant tvers i gjennom, mange er ”past” fra andre posisjoner (nestkommanderende)  Skal du først påvirke media –  gjør det i et demokratisk miljø  medie-samfunnet er åpent for alle

8 Rotary: Respekterte yrkesutøvere  Medias syn:  Medlemsutvelgelse basert på interne anbefalinger er ikke en sann prøving av faglige yrkesegenskaper  Man ender lett opp med ”beste av de villige”  Til og med ett medlem som det offentlig stilles spørsmål ved - kaster en lang skygge

9 Rotary: Effektive program  Medias syn:  Vellykkede utvekslinger med utviklede land gir uforglemmelige personlige erfaringer  Utviklingshjelp til utviklingsland gjennom Rotary Foundation (stor bidragsyter) er fortsatt noe som skjer langt borte

10 Rotary: Fastsatte regler+retningslinjer  Medias syn:  Media blir ikke imponert av formaliteter  Rotarianere har i det siste blitt samfunns- bevisste og omgir seg med store ord

11 Rotary: - med en media-politikk  Medias syn:  Media-politikker (om hvordan forholde seg til media) om de finnes - er ofte naive, på grensen til stupide  En sann tilnærming til media er å komme frem med sakene slik de virkelig er – og så ta syretesten om man blir forstått og akseptert

12 Hva får vi ut av dette? Omdømme: Hva er ditt budskap? Bruk alle mulige kanaler!

13 Virkemidler mål nr. 3:  Omdømme 1: Polio Plus  Omdømme 2: Yrkesbasert medlemskap  Omdømme 3: Mangfold 13

14 ”Alle mulige kanaler”:  Media er bl.a.:  Papirbasert  Nasjonalt, lokalt, daglig, ukentlig +  TV-skjerm-basert  Mangfold kanaler tilsv. papirbasert  Video, DVD redigert +  Nettbasert  Hjemmesider, Facebook, Twitter, LinkedIn + 14

15 15

16 16

17


Laste ned ppt "Omdømme: Quo vadis?- eller Rotarys omdømme møter media Distriktssamling 2009 R.I. distrikt 2310 DGE Per Olav Stenseth18. april 2009 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google