Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilligsentralen mellom stat, kommune og lokalsamfunn Håkon Lorentzen Institutt for samfunnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilligsentralen mellom stat, kommune og lokalsamfunn Håkon Lorentzen Institutt for samfunnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilligsentralen mellom stat, kommune og lokalsamfunn Håkon Lorentzen Institutt for samfunnsforskning

2 Forsøksfase 1991 – 1993: 91 sentraler i prøveordning, 1991 - 1993 Sosialsentraler; eldrerettet, blandet eierskap, statsavhengighet, frivillige fra utenfor arbeidsmarkedet, Uklare (konkurrerende) relasjoner til frivillige organisasjoner Konklusjon: utydelig konsept, uklar plassering

3 Fase 2: Permanent ordning Etableringen av FRISAM (1995) skulle styrke ’frivillighetens egenart’ FRISAM legges ned (2004), Frivillighet Norge opprettes (2005) Forvaltningen av sentralene flyttes fra Sosial- til Kulturdepartementet

4 Retningslinjer: 1991: Prøve og feile, omsorgssektoren 1996: Formidling til andre organisasjoner, 2005: Samordne frivillig aktivitet 2006: Sektorovergripende nærmiljøsentraler, koordinering mellom sivilsamfunn og myndigheter (St. meld 39)

5 Den idealtypiske nærmiljøsentral Lokal forankring: Med lokalsamfunnet som ramme Sosial integrasjon: Sentralen som sosial møteplass Formidling: Internt og eksternt (til andre) Samarbeid: a) sektorinternt b) sektorovergripende Koordinering: Knytte sammen likeartede aktiviteter Infrastruktur: Tilrettelegger av kompetansehevende og infrastrukturelle aktiviteter (kurs, lokaler, informasjon, seminarer mm)

6 Idealer og realiteter Mye Noe: Lite/intet: Lokal forankring1000 Intern formidling100 0 Formidling til andre30 70 Integrerende aktiviteter7030 Sektorinternt samarbeid 80200 Tverrsektorielt samarbeid355015 Koordinering10 90 Infrastruktur 30 70

7 Samfunnstrender Fristilte frivillige Konkurranse om ubetalt arbeidskraft Faglig ekspansjon Frakopling Utvisking av sektorgrenser

8 Politiske trender Frivillige organisasjoner som Interesseformidlere ”opp” - Brukermedvirkning Implementeringsorgan ”ned” - prosjekt/aktivitetsstøtte

9 Fire dilemma Eierskap: Offentlig eller sivil aktør ? Forankring: Stat eller kommune? Forankring: Demokratisk innflytelse? Oppgaver: Sektorspesifikke eller -overgripende? Frivillige organisasjoner: Konkurrent eller medspiller?

10 Hvem skal bestemme ? Tre styrende instanser: Eier, gjennom styre Staten, gjennom retningslinjer og midler Kommunen, gjennom retningslinjer, midler, administrativ plassering Praksis, gjennom oppgaver


Laste ned ppt "Frivilligsentralen mellom stat, kommune og lokalsamfunn Håkon Lorentzen Institutt for samfunnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google