Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse: regelverket1/Tilskudd

2 T5: Lovendring og tolkinger (1) Lovendring fra : Bhl §§ 14a, 16 og 16a § 14 a: «Barnehagen skal ha et rimelig årsresultat.» Kostnader generelt, kostnader vedr. eier/e og deres nærstående Ikke vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn vanlig Krav til dokumentasjon Utfyllende forskrift med krav om regnskap, revisjon og rapportering, krav til dokumentasjon og opplysningsplikt om økonomiske forhold | 2

3 T5: Lovendring og tolking (2) § 16 Tilsyn: Pålegg om retting. Sanksjon: Stenging Ny sanksjon: Bruke økonomiske reaksjoner vedr. § 14a. Kan påklages til FM. § 16a Økonomiske reaksjonsmidler: Holde tilbake eller redusere tilskudd Kreve tilbakebetaling av tilskudd Samsvar mellom reaksjonen og regelbruddets art og økonomiske betydning | 3

4 T5: Tolking av regelverket (3) § 11: Refusjon for gjestebarn Bosatt: Det stedet der barnet faktisk bor, uavhengig av folkeregisteradresse Refusjonsbeløp: En «dag-til-dag»- beregning Gjelder også barn uten rett til barnehageplass, krav: innenfor opptakskrets og –kriterier etter bhl § 7 | 4

5 T5: Tolking av regelverket (4) § 4: 4 % påslag for administrasjonskostnader HMS: Inngår i påslaget på 4 % for administrasjonskostnader Forsikring av bygg: Inngår ikke i 4 %- påslaget AFP: Inngår ikke i 4 %-påslaget Pensjonsutgifter: Inngår ikke i 4 %-påslaget og skal utgjøre faktiske innbetalinger til pensjonsordningen, med fradrag for bruk av premiefond, beregnet som forholdvis andel av lønn | 5

6 T5: Tolking av regelverket (5) § 4: 25 %-regelen om KBH med høye driftskostnader Gjelder kun på budsjett-tidspunktet, ikke i driftsåret eller ved regnskapsavslutningen «Dyre» kommunale barnehager, som skal unntas tilskuddsgrunnlaget, må dokumenteres ved beregning i budsjettprosessen | 6

7 T5: Tolking av regelverket (6) Eksempel på klagegrunnlag: Mangelfull eller manglende dokumentasjon Kostnader holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget Avvik i forhold til KOSTRA ikke forklart Sterk reduksjon i tilskudd, for lavt til at IKBH kan fortsette driften Uklarheter i kostnadsgrunnlaget Lite troverdig budsjett Feil utregning av tilskudd Reduksjon av tilskudd pga. store aktivitetsendringer | 7

8 T5: Tolking av regelverket (7) Fylkesmannens rolle, jf. F § 12 Klageinstans: Vurdere om kommunen har beregnet og utbetalt tilskudd etter regelverket Vurdere om kommunen har tilstrekkelig dokumentert og konkretisert at alle relevante kostnader i de ulike kostnadspostene er tatt med i beregningen av tilskuddssatsene Ved klage: 1) Konkret prøving av beregning av tilskuddssatsene (r-skriv s. 4) 2) Konkret vurdering om alle kostnader ved ordinær drift er inkludert i grunnlaget og dokumentert (r-skriv s. 11) Ikke være kommunerevisjon? | 8

9 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! | 9


Laste ned ppt "Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google