Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse: http://www.udir.no/barnehage/regelverk/Tolking-av- regelverket1/Tilskudd

2 T5: Lovendring og tolkinger (1) Lovendring fra 01.01.2013: Bhl §§ 14a, 16 og 16a § 14 a: «Barnehagen skal ha et rimelig årsresultat.» Kostnader generelt, kostnader vedr. eier/e og deres nærstående Ikke vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn vanlig Krav til dokumentasjon Utfyllende forskrift med krav om regnskap, revisjon og rapportering, krav til dokumentasjon og opplysningsplikt om økonomiske forhold www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 T5: Lovendring og tolking (2) § 16 Tilsyn: Pålegg om retting. Sanksjon: Stenging Ny sanksjon: Bruke økonomiske reaksjoner vedr. § 14a. Kan påklages til FM. § 16a Økonomiske reaksjonsmidler: Holde tilbake eller redusere tilskudd Kreve tilbakebetaling av tilskudd Samsvar mellom reaksjonen og regelbruddets art og økonomiske betydning www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 T5: Tolking av regelverket (3) § 11: Refusjon for gjestebarn Bosatt: Det stedet der barnet faktisk bor, uavhengig av folkeregisteradresse Refusjonsbeløp: En «dag-til-dag»- beregning Gjelder også barn uten rett til barnehageplass, krav: innenfor opptakskrets og –kriterier etter bhl § 7 www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 4

5 T5: Tolking av regelverket (4) § 4: 4 % påslag for administrasjonskostnader HMS: Inngår i påslaget på 4 % for administrasjonskostnader Forsikring av bygg: Inngår ikke i 4 %- påslaget AFP: Inngår ikke i 4 %-påslaget Pensjonsutgifter: Inngår ikke i 4 %-påslaget og skal utgjøre faktiske innbetalinger til pensjonsordningen, med fradrag for bruk av premiefond, beregnet som forholdvis andel av lønn www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 T5: Tolking av regelverket (5) § 4: 25 %-regelen om KBH med høye driftskostnader Gjelder kun på budsjett-tidspunktet, ikke i driftsåret eller ved regnskapsavslutningen «Dyre» kommunale barnehager, som skal unntas tilskuddsgrunnlaget, må dokumenteres ved beregning i budsjettprosessen www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6

7 T5: Tolking av regelverket (6) Eksempel på klagegrunnlag: Mangelfull eller manglende dokumentasjon Kostnader holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget Avvik i forhold til KOSTRA ikke forklart Sterk reduksjon i tilskudd, for lavt til at IKBH kan fortsette driften Uklarheter i kostnadsgrunnlaget Lite troverdig budsjett Feil utregning av tilskudd Reduksjon av tilskudd pga. store aktivitetsendringer www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 T5: Tolking av regelverket (7) Fylkesmannens rolle, jf. F § 12 Klageinstans: Vurdere om kommunen har beregnet og utbetalt tilskudd etter regelverket Vurdere om kommunen har tilstrekkelig dokumentert og konkretisert at alle relevante kostnader i de ulike kostnadspostene er tatt med i beregningen av tilskuddssatsene Ved klage: 1) Konkret prøving av beregning av tilskuddssatsene (r-skriv s. 4) 2) Konkret vurdering om alle kostnader ved ordinær drift er inkludert i grunnlaget og dokumentert (r-skriv s. 11) Ikke være kommunerevisjon? www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 8

9 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 9


Laste ned ppt "Likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lovendring og tolkinger av regelverket Nettadresse:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google