Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fylkesmannen i Nordland Kjell H S Jensen ekstrahjelp 27. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fylkesmannen i Nordland Kjell H S Jensen ekstrahjelp 27. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fylkesmannen i Nordland Kjell H S Jensen ekstrahjelp 27. november 2012

2 Tema 2: Dokumentasjon (1) Krav i forskriften (FOR-2010-10-29-1379): § 2 siste setning – generelt dokumentasjonskrav: –«Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften.» § 4 tredje ledd siste punktum – mer konkret: –«Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.» www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 T2: Dokumentasjon (2) Hva sier rundskrivet (F-05/2011) til § 2: Side 3: «I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen gi en begrunnelse og en dokumentasjon som er tilstrekkelig til at IKBH som omfattes av forskriften kan vurdere om forskriftens regler er fulgt.» Side 4: «Ut fra forskriftens system vil det dermed være en fordel for kommunen og de IKBH at alle sider av beregningen av TSene er klarlagt og dokumentert så tidlig som mulig for å unngå at det blant de IKBH foreligger tvil om beregning av Tsene.» www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 T2: Dokumentasjon (3) Hva sier rundskrivet (F-05/11) til § 4: Side 9: «Kommunen må ved beregningen av tilskuddet etter forskriften ta med alle budsjetterte driftskostnader i alle tilsv. KBHer. De budsjetterte kostnadene for driften i de KBHene (…) må være konkretisert på en måte som viser at alle relevante kostnader er inkludert. Dersom tall i kommunebudsjettet med hjemmel i kommuneloven ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om relevante driftskostnader i de KBHene er tatt med i beregningen, må kommunen konkretisere driftskostnadene ned til et egnet detaljeringsnivå for å oppfylle forskriftens dokumentasjonskrav.» Side 11: «(…) plikt til konkretisering (…) www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 4

5 T2: Dokumentasjon (4) Dokumentasjonsplikten ved vedtak om tilskudd: www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 T2: Dokumentasjon (5) Hva er utfordringen? Hovedforutsetninger: Tilskudd skal være basert på kommunens budsjett Kommunen skal kunne dokumentere at alle reelle kostnadene for barnehagedriften er med Manglende forutsetninger: Det er svært få krav i kommuneloven til kommunebudsjett Kommunenes budsjettpraksis er ikke lovregulert og dermed ulik Kommunens driftsbudsjett for barnehagedrift er ikke et entydig begrep Konsekvensen? Dokumentasjonkravet kan være vanskelig å oppfylle Forskriftskravet fører til behov for særbudsjett ut over kommunelovens krav www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6

7 T2: Dokumentasjon (6) Hva er «god nok» dokumentasjon? Tilstrekkelig detaljeringsgrad At alle relevante kostnader er med Kunne følge tall fra budsjett til regnskap (transparens) Budsjett og regneark med tilskuddsberegning er i noen tilfelle ikke tilstrekkelig dokumentasjon etter plikten www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 T2: Dokumentasjon (7) Forholdet til forvaltningsloven: FVLs krav til saksbehandling ved enkeltvedtak skal følges Vedtaket skal begrunnes, jf. fvl §§ 24 og 25 Begrunnelsesplikten skal sikre at de IKBHene kan se at kommunen i tilstrekkelig grad har utredet saken og at de har reell mulighet til å vurdere vedtakets innhold www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 8

9 T2: Dokumentasjon (8) Fylkesmannens rolle, jf. f § 12: Klagemyndighet F side 4, til § 2: «En tvil kan medføre at IKBHer ser seg nødt til å få beregningen av tilskuddssatsene konkret prøvet ved en klage til Fylkesmannen.» F side 11, til § 4: «Ved en klage må Fylkesmannen konkret vurdere om kommunen har fremlagt nødvendig dokumentasjon på at alle kostnader til ordinære drift er inkludert i grunnlaget.» Revisorrolle? www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 9

10 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 10


Laste ned ppt "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fylkesmannen i Nordland Kjell H S Jensen ekstrahjelp 27. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google