Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2013. Tidsplan St prp 1 – okt Tildelingsbrev - utkast til FM - nov/des Endelig tildelingsbrev – jan/febr Embetsoppdraget fra KD/Udir i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2013. Tidsplan St prp 1 – okt Tildelingsbrev - utkast til FM - nov/des Endelig tildelingsbrev – jan/febr Embetsoppdraget fra KD/Udir i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2013

2 Tidsplan St prp 1 – okt Tildelingsbrev - utkast til FM - nov/des Endelig tildelingsbrev – jan/febr Embetsoppdraget fra KD/Udir i jan FM`s virksomhetsplan – jan Informasjon på Utlysing av kompetansemidler før sommerferie | 2

3 Overordna mål I formålsparagrafen for barnehage og skole ligger et bredt samfunnsmandat og et tydelig verdigrunnlag Utdanningssystemet skal Gi alle likeverdige muligheter til å utvikle evnene sine og medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller Legge vekt på tidlig innsats og livslang læring | 3

4 Mål for barnehagefeltet Retten til barnehageplass blir innfridd -Kommunene vil bli kompenserte for merutgiftene i forbindelse med omlegginga i kontantstøtteordninga -Fylkesmannen vil fortsatt følge med på hvordan kommunene oppfyller retten til plass Prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage -Maksimalprisen skal videreføres på samme nominelle nivå som i | 4

5 forts. Mål for barnehagefeltet Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager -Stortingsmelding om barnehagen i fremtiden, legges frem vår Sikre likeverdig kvalitet i alle barnehager og stabile rammevilkår for ikke-kommunale barnehager -Øke minimumstilskuddet fra 92 til 94 % fra 1. aug. -Full likeverdig behandling i løpet av KD vil videreføre forskningsinnsatsen i Udir. vil følge opp tilsynsaktiviteten til Fylkesmannen -Det jobbes med et system for å følge opp kvaliteten i sektoren -Studieopplegg for kommunen som barnehagemyndighet | 5

6 forts. Mål for barnehagefeltet Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning -Ny samla kompetansestrategi som skal gjelde fra 2014, vil bli lagt frem vår Flere av kompetansetiltakene i 2012, vil videreføres i Styrke satsing på kompetanseutvikling i sektoren -Etter- og videreutdanningstiltak for assistenter -Rekrutteringskampanjen VFSL videreføres -Tiltak for å heve kompetansen for praktisk likestillingsarbeid -KD vil følge opp handlingsplan for samisk språk | 6

7 forts. Mål for barnehagefeltet Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap -Et mål å øke antallet minoritetsspråklige barn i barnehagen -Og å styrke kompetansen til barnehagen på området språkstimulering og flerkulturell pedagogikk | 7

8 Kommer: Ny barnehagelærerutdanning Ny barnehagelov | 8

9 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! | 9


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2013. Tidsplan St prp 1 – okt Tildelingsbrev - utkast til FM - nov/des Endelig tildelingsbrev – jan/febr Embetsoppdraget fra KD/Udir i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google