Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lier kommune Sykehus på Gullaug Hvordan vil Lier takle presset? Innledning til debatt Lampeland 27.01.05 Ulla Nævestad, Ordfører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lier kommune Sykehus på Gullaug Hvordan vil Lier takle presset? Innledning til debatt Lampeland 27.01.05 Ulla Nævestad, Ordfører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lier kommune Sykehus på Gullaug Hvordan vil Lier takle presset? Innledning til debatt Lampeland 27.01.05 Ulla Nævestad, Ordfører

2 Lier kommune Lier kommune – noen tall 302 km2 22 000 innbyggere 9 500 arbeidstakere 8 500 arbeidsplasser 40 000 daa jordbruksareal i drift herav 8 500 daa hagebruksareal 200 km2 produktiv skog 650 årsverk i landbruket

3 Lier kommune Kommuneplan for Lier - visjonen Vår visjon er: Grønne Lier Om 30 – 40 år skal liungene kunne si: Vi har bevart: naturområder, kulturminner og kulturlandskap Vi kan oppleve: en grønn dal og et vakkert kulturlandskap Vi har utnyttet ressursene slik at vi har: et aktivt og mangfoldig landbruk klare grenser for inngrep og nedbygging av landskapet (Kommuneplan for Lier 2002-2013. Visjon og utdrag av utdypende tekst)

4

5 Lier kommune Kommunedelplan for ytre Lier Medvirkningsprosessen: Temavise arbeidsgrupper i sving sept.-okt. 04 Strandsone Veier og samferdsel (Sykehusgruppe ble ikke etablert – ingen meldte seg) Samarbeidsforum i arbeid nå med følgende deltakere: Arbeidsgruppene – én fra hver av dem Næringsliv og landbruk Natur- og friluftsorganisasjoner Statens vegvesen og Sykehuset Buskerud HF Lier kommune – politikere og rådmannen

6

7 Lier kommune Sykehus på Gullaug Konsekvensutredningen viser: Kortvarig sysselsettingsvekst i anleggsperioden Ikke sannsynlig at flytting til Gullaug i seg selv vil føre til vekst i næringslivet Etablering på Gullaug vil kunne trekke til seg helserelaterte virksomheter Boligveksten kan bli høy dersom Lier kommune ønsker det, det beror på de valg kommunen gjør

8 Lier kommune Sykehus på Gullaug Lier kommune tror: At funnene i konsekvensutredningen stemmer Fremtidig vekst i Lier er mer avhengig av andre forhold enn sykehusetableringen Presset fra Oslo og Drammen Nye veier - særlig nye kryss mellom hovedveiene på Viker, Jensvoll, Amtmannssvingen eller …?? er sterke lokaliseringsfaktorer for næringslivet Boligbyggingen har vi mål om å kanalisere til lia i øst Utsikten - Engersand

9 Lier kommune Lier kommune – mellom Oslo og Drammen Fra Fremtidsbilder for Lier. Prof. Tor Selstad.

10 Lier kommune Arealdisponeringen i ytre Lier Lier kommune vil gjøre: Styre for å holde veksten lav Holde på prinsippet om grønt belte i dalen Lierelva og Linnesstranda naturreservat viktige elementer Opprettholde et sterkt jordvern Avvise containerhavn og godsterminal på Lierstranda de forbruker areal og flytter presset lenger utover i Lier Fortsette å arbeide for næring på Gjellebekk/Gunnaråsen som alternativ til dalbunnen Styre boligveksten til aksen Utsikten – Engersand Dette er hva vi har sagt til nå – vi vil fortsette med det

11


Laste ned ppt "Lier kommune Sykehus på Gullaug Hvordan vil Lier takle presset? Innledning til debatt Lampeland 27.01.05 Ulla Nævestad, Ordfører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google