Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSYN FOLKEHELSE  Brev frå fylkesmann 25.06.2014  Praktisk tilrettelegging og rykte går…  Møte med rådmann og kommunalsjef  Innsending av dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSYN FOLKEHELSE  Brev frå fylkesmann 25.06.2014  Praktisk tilrettelegging og rykte går…  Møte med rådmann og kommunalsjef  Innsending av dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSYN FOLKEHELSE  Brev frå fylkesmann 25.06.2014  Praktisk tilrettelegging og rykte går…  Møte med rådmann og kommunalsjef  Innsending av dokumentasjon  Førebuing med alle aktuelle  Gjennomføring av tilsyn  Oppfølging

2

3 Det vi kjapt fikk på plass var…  Risikoanalyse: organisering og utvikling av folkehelsearbeidet  Organisasjonskart

4 Dokumentasjon som ble sendt  Organisasjonskart, inklusiv organisering og ansvar i folkehelsearbeidet  Årshjul for internkontroll  Risiko- og sårbarhetsvurdering for folkehelsearbeidet  Planstrategi, kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)  Temaplanar  Referat frå styringsgruppemøte feb.2014  Sak til kommunestyret om styringsgruppe sept.2013  Dokumentasjon om informasjon og vurderinger fra det løpende oversiktsarbeid.  Årsmeldingar  Oversikt over helsetilstanden

5 Førebuande møte  Kva er folkehelse? Definisjon og diskusjon  Lovverk  Gjennomgang av sendt dokumentasjon  Heimesida  God Helse-partnarskap  Regional delplan  Praktiske ting

6 ERFARINGAR  Morsomt  Nyttig rettleiing – indirekte og direkte  Avklarande  Samlande  Gir folkehelsearbeidet auka status

7 OPPFØLGING  Einingsleiarmøte  Formannskap  Styringsgruppa  Heimesida


Laste ned ppt "TILSYN FOLKEHELSE  Brev frå fylkesmann 25.06.2014  Praktisk tilrettelegging og rykte går…  Møte med rådmann og kommunalsjef  Innsending av dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google