Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARK ved UV. Hva er ARK – Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse ved UiO Utarbeidet for sektoren av en gruppe forskere ved UiO, UiB, UiT, NTNU Har et teoretisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARK ved UV. Hva er ARK – Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse ved UiO Utarbeidet for sektoren av en gruppe forskere ved UiO, UiB, UiT, NTNU Har et teoretisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARK ved UV

2 Hva er ARK – Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse ved UiO Utarbeidet for sektoren av en gruppe forskere ved UiO, UiB, UiT, NTNU Har et teoretisk og forskningsbasert fundament som gir grunnlag for oppfølgingstiltak og forskning. Benytter valide og reliable måleinstrument. ARK består av http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark- uio/ark/index.htmlhttp://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark- uio/ark/index.html

3 Hva er viktig før ARK gjennomføres Forankring Organisering – oppdeling Utarbeide prosessplan - Identifisere prosessledere Synliggjøre hvor vi alle kan gå inn å se

4 Forankring Instituttledere, verneombud, kontorsjefer er orientert Utarbeide deltageroversikt (må ha vært ansatt i minst 3 mnd og ha minst 20% stilling) Informasjonsmøter til de som skal delta

5 Organisering – oppdeling med prosessledere Ved fakultetet har vi delt oss opp i fire områder – dvs IPED, ILS, ISP, UV- sekretariatet. UV-sekretariatet har en egen seksjon FFS – de holder orienteringsmøte i dag. Kontorsjefer og undertegnede er prosessledere pt.

6 Utarbeide prosessplan - Mandag 29. september åpner spørreskjema (tar om lag 20 minutter å svare på) (din nærmeste leder er den du har medarbeidersamtale med) Fredag 17. oktober – spørreskjema lukkes. Resultatene bearbeides ved NTNU

7 Synliggjøre hvor vi alle kan gå inn å se Fakta ark og spørreskjema ligger på nettside ved NTNU - http://www.ntnu.no/arkhttp://www.ntnu.no/ark Der kan vi alle gå inn å se nærmere på dette før spørreskjemaene åpnes for oss. Nettsiden kan være grunnlag for diskusjoner og avklaringer før vi svarer på skjema.

8 Etter bearbeiding ved NTNU Tidlig i november: Separate tilbakemeldingsmøter med 1) verneombud, 2) ledelse 3) egne presentasjoner for de fire organiserte områdene.

9 Tilbakemeldings- og bearbeidingsmøtene er viktige Resultatene presenteres Resultatene diskuteres i grupper Ikke bare diskusjon om det som ikke fungerer – men også på hva som er bra og hvordan opprettholde dette Ut av resultatene skal man sette opp prioriteter for hva man skal jobbe videre med.

10 Oppfølging Få konkrete tiltak Vanskelig å få tiltak når noe fungerer bra – hvordan opprettholde Gode tiltak er: –realistiske –konkrete –viktige –innenfor de rammene en har

11 Videre: Oppfølging av tiltak: For å sikre at tiltakene følges opp, skal de prioriteres og føres inn i enhetens handlingsplan. Ledelsen må følge opp at tiltakene bli gjennomført. Kommer tilbake til dette. Laget egen nettside ved UVnettside ved UV


Laste ned ppt "ARK ved UV. Hva er ARK – Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse ved UiO Utarbeidet for sektoren av en gruppe forskere ved UiO, UiB, UiT, NTNU Har et teoretisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google