Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til workshop med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til workshop med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til workshop med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen

2 Hva er en medarbeiderundersøkelse? Et begrepsapparat/språk for å forstå egen arbeidshverdag En utviklingsmetode Et monitoreringssystem for å ”overvåke” arbeidsmiljøet Et evalueringsverktøy?

3 Program (4 timer) 09.00 Innledning Kort innledning om undersøkelsen og forutsetninger for et godt etterarbeid med resultatene Resultater – presenter rapporten 10.00 Gruppearbeid Hva fungerer bra og mindre bra? Velge ett forbedringsområde og ett bevaringsområde 10.45 Plenumsarbeid Presentere de ulike gruppenes syn på resurser og utfordringer. Velge ett forbedringsområde og ett bevaringsområde 11.00 Gruppe arbeid Hver gruppe utarbeid forslag til ett tiltak knyttet til forbedringsområde og operasjonaliserer årsaker til kvalitetene på ett bevaringsområd 11.45 Plenumsarbeid Presenter gruppenes forslag til tiltak og betydningsfulle årsaker til kvalitetene på forbedringsområdet. Storgruppen prioriterer inntil 1 tiltak og 1 årsak som skal følges opp etter tilbakemeldingsmøtet. 12.30Oppsummering og avslutning Leder oppsummerer og avtaler plan for det videre arbeidet. Handlingsplaner utarbeides av mindre grupper og presenteres på neste møte i seksjonen, enheten, ledergruppen

4 Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet - tilbakemeldingsmøtet Lære noe om arbeidsmiljø generelt og for egen enhet spesielt Gi den enkelte medarbeider/leder en forståelse og oversikt over resultatene i egen enhet Avdekke belastninger og stimulanser felles for flertallet av medarbeiderne/lederne i enheten. Unngå å fokusere på det strikt individuelle, og det som dreier seg om hele organisasjonen. At medarbeidere/ledere tar ansvar for å fortolke for å nyttiggjøre sine egne resultater på medarbeiderundersøkelsen enhetens ansatte skal ha diskutert sine synspunkter på og vurderinger av resultatene med hverandre og ha kommet til enighet om ; hva de er fornøyd med og hva som er viktigst å utvikle og/eller forbedre. konkrete forslag om tiltak rettet mot det som bør forbedres. hvordan tiltakene skal gjennomføres. enhetene skal dokumentere utviklingsarbeidet i enheten

5 Utfordringer til medarbeidere og ledere i tilbakemeldingsm ø tet Ta ansvar uttrykke dine tanker om hva som er bra og hva som ikke fungerer i enheten si fra n å r du er uenige med kolleger om hva som er felles problemer /styrker i enheten for å sikre at tiltakene faktisk gjennomf ø res – det er ikke leders ansvar å skape et godt arbeidsmilj ø alene T å lmodighet og langsiktighet det tar tid for dere som gruppe/enhet å tilegne dere ferdigheter og utvikle den tryggheten som skal til for å jobbe systematisk med å utvikle seksjonen/stasjonen Fokusere p å belastninger og stimulanser i egen enhet N å r dere velger hva der ø nsker å jobbe med - velg tematikk som er relevant for flertallet av medarbeidere i seksjonen/stasjonen Avgrense problemstillingene og tiltak Dere trenger ikke endre alt med en gang, eller l ø se de vanskeligste problemene. Del st ø rre utfordringer/problemer i mindre deler slik at dere finner sted der dere kan begynne med

6 Ledelse •Støtte fra nærmeste lederStøtte fra nærmeste leder •Bemyndigende ledelseBemyndigende ledelse •Rettferdig ledelseRettferdig ledelse Positive utfordringer Kontroll i arbeidet •Kontroll over avgjørelserKontroll over avgjørelser •Kontroll over arbeidsintensitetKontroll over arbeidsintensitet Rolleforventninger •RolleklarhetRolleklarhet •RollekonfliktRollekonflikt Jobbkrav •Kvantitative kravKvantitative krav •Krav til læringKrav til læring •BeslutningskravBeslutningskrav Personlighet Tidligere erfaringer Sosialt samspill •Sosial støtteSosial støtte •SamarbeidSamarbeid •MobbingMobbing Arbeidsglede og engasjement i jobben Arbeidsglede og engasjement i jobben Mestring av arbeidet Utmattelse i arbeidet Engasjement i organisasjonen Engasjement i organisasjonen Medarbeiderundersøkelsen fra Sensus as med tillegg for Universitetet i Stavanger Verdier Nærværsfaktorer Vurderinger og opplevelser Resultater Styringsmodell ved UiS Beslutningsprosesser Samspill jobb -familie Forskjellsbehandling Helse Jobbtilfredshet Karriereutvikling

7 Lave skårer Høye skårer Ca 68 % Av enhetene i normgrunnaget Middels skårer 75 Svar prosent Hver enkelt enhet blir sammenlignet andre ca 2618 enheter, 26 857 medarbeidere og ledere Gjennomsnitt 65 Variasjon 0 25 50 75 100 Meget sjelden eller aldri Nokså Sjelden Av og til Nokså ofte Meget ofte eller alltid Svar sort spørsmålstekst Meget ofte eller alltid Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden eller aldri Svar rød spørsmålstekst 16 % Av enhetene i Normgrunnlaget 16 % Av enhetene i normgrunnlaget

8 Er vi enige ? Medarbeiderne i denne enheten svarer mer likt enn medarbeiderne i de fleste andre enhetene i sammenligningsgrunnlaget Medarbeiderne i denne enheten svarer omtrent like likt/forskjellig som medarbeiderne i andre enheter i sammenligningsgrunnlaget Medarbeiderne i denne enheten svarer mer forskjellig enn medarbeiderne i de fleste andre enhetene i sammenligningsgrunnlaget 75 74

9 Svarprosent Virksomheten ? % Vår institutt/enhet/ ledergruppe: ? %

10 Sett inn bildene fra rapporten her

11 Oppsummering sterke og svake resultater Sterkeste Svakest

12 Gruppearbeid 1 A. Hva fungerer bra i enheten? Bli enige om 1 bevaringsområde, et område der dere opplever at enheten fungere godt B. På hvilke områder må vi forbedre oss? Bli enige om 1 forbedringsområde, områder der dere mener dere bør gjøre endringer Skriv ned resultatet som punkter på en flippover og benytt den så når dere presenterer gruppearbeidet i plenum

13 Gruppearbeid 2 A. Hva er årsaken til at det fungerer så godt på bevaringsområdet? Hva er det dere/leder/andre gjør som bidrar til det positive resultatet på dette området ? Bli enige om de 2 viktigste årsakene/faktorene /forholdene. B.Hva kan vi konkret gjøre for å forbedre oss på området som ikke fungerer godt nok? Bli enige om 1-2 gode tiltak. Lag en presentasjon på flippover, lysark evt på en PC.

14 Oppsummering av plenumsdiskusjon problemstillinger og styrker Forbedringsområde Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette forbedringsområde? 1. 2. Bevaringsområder Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette bevaringsområdet? 1. 2.

15 Handlingsplan for forbedringsområde Forbedringsområde Det som må opprettholdes er:Ansvarlig Evaluering dato 1. A B 2. A B

16 Handlingsplan for bevaringssområde BevaringsområdeTiltakTidsfristAnsvarlig Utført dato 1. A B 2. A B


Laste ned ppt "Forslag til workshop med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google