Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en medarbeiderundersøkelse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en medarbeiderundersøkelse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til workshop med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen

2 Hva er en medarbeiderundersøkelse?
Et begrepsapparat/språk for å forstå egen arbeidshverdag En utviklingsmetode Et monitoreringssystem for å ”overvåke” arbeidsmiljøet Et evalueringsverktøy?

3 Program (4 timer) 09.00 Innledning 10.00 Gruppearbeid
Kort innledning om undersøkelsen og forutsetninger for et godt etterarbeid med resultatene Resultater – presenter rapporten Gruppearbeid Hva fungerer bra og mindre bra? Velge ett forbedringsområde og ett bevaringsområde Plenumsarbeid Presentere de ulike gruppenes syn på resurser og utfordringer. Velge ett forbedringsområde og ett bevaringsområde Gruppe arbeid Hver gruppe utarbeid forslag til ett tiltak knyttet til forbedringsområde og operasjonaliserer årsaker til kvalitetene på ett bevaringsområd Plenumsarbeid Presenter gruppenes forslag til tiltak og betydningsfulle årsaker til kvalitetene på forbedringsområdet. Storgruppen prioriterer inntil 1 tiltak og 1 årsak som skal følges opp etter tilbakemeldingsmøtet. 12.30 Oppsummering og avslutning Leder oppsummerer og avtaler plan for det videre arbeidet. Handlingsplaner utarbeides av mindre grupper og presenteres på neste møte i seksjonen, enheten, ledergruppen

4 Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet - tilbakemeldingsmøtet
Lære noe om arbeidsmiljø generelt og for egen enhet spesielt Gi den enkelte medarbeider/leder en forståelse og oversikt over resultatene i egen enhet Avdekke belastninger og stimulanser felles for flertallet av medarbeiderne/lederne i enheten. Unngå å fokusere på det strikt individuelle, og det som dreier seg om hele organisasjonen. At medarbeidere/ledere tar ansvar for å fortolke for å nyttiggjøre sine egne resultater på medarbeiderundersøkelsen enhetens ansatte skal ha diskutert sine synspunkter på og vurderinger av resultatene med hverandre og ha kommet til enighet om ; hva de er fornøyd med og hva som er viktigst å utvikle og/eller forbedre. konkrete forslag om tiltak rettet mot det som bør forbedres. hvordan tiltakene skal gjennomføres. enhetene skal dokumentere utviklingsarbeidet i enheten

5 Utfordringer til medarbeidere og ledere i tilbakemeldingsmøtet
Ta ansvar uttrykke dine tanker om hva som er bra og hva som ikke fungerer i enheten si fra når du er uenige med kolleger om hva som er felles problemer /styrker i enheten for å sikre at tiltakene faktisk gjennomføres – det er ikke leders ansvar å skape et godt arbeidsmiljø alene Tålmodighet og langsiktighet det tar tid for dere som gruppe/enhet å tilegne dere ferdigheter og utvikle den tryggheten som skal til for å jobbe systematisk med å utvikle seksjonen/stasjonen Fokusere på belastninger og stimulanser i egen enhet Når dere velger hva der ønsker å jobbe med - velg tematikk som er relevant for flertallet av medarbeidere i seksjonen/stasjonen Avgrense problemstillingene og tiltak Dere trenger ikke endre alt med en gang, eller løse de vanskeligste problemene. Del større utfordringer/problemer i mindre deler slik at dere finner sted der dere kan begynne med

6 Ledelse Støtte fra nærmeste leder Bemyndigende ledelse Rettferdig ledelse Positive utfordringer Kontroll i arbeidet Kontroll over avgjørelser Kontroll over arbeidsintensitet Rolleforventninger Rolleklarhet Rollekonflikt Jobbkrav Kvantitative krav Krav til læring Beslutningskrav Personlighet Tidligere erfaringer Sosialt samspill Sosial støtte Samarbeid Mobbing Arbeidsglede og engasjement i jobben Mestring av arbeidet Utmattelse i arbeidet Engasjement i organisasjonen Medarbeiderundersøkelsen fra Sensus as med tillegg for Universitetet i Stavanger Verdier Nærværsfaktorer Vurderinger og opplevelser Resultater Styringsmodell ved UiS Beslutningsprosesser Samspill jobb -familie Forskjellsbehandling Helse Jobbtilfredshet Karriereutvikling

7 Av enhetene i normgrunnlaget
Hver enkelt enhet blir sammenlignet andre ca 2618 enheter, medarbeidere og ledere Svar prosent Variasjon Gjennomsnitt 75 Lave skårer Middels skårer Høye skårer 65 16 % Av enhetene i normgrunnlaget Ca 68 % Av enhetene i normgrunnaget 16 % Av enhetene i Normgrunnlaget Meget sjelden eller aldri Av og til Svar sort spørsmålstekst Nokså Sjelden Nokså ofte Meget ofte eller alltid Svar rød spørsmålstekst Meget ofte eller alltid Nokså ofte Av og til Nokså sjelden Meget sjelden eller aldri

8 Er vi enige ? Medarbeiderne i denne enheten svarer mer likt enn medarbeiderne i de fleste andre enhetene i sammenligningsgrunnlaget Medarbeiderne i denne enheten svarer omtrent like likt/forskjellig som medarbeiderne i andre enheter i sammenligningsgrunnlaget 74 Medarbeiderne i denne enheten svarer mer forskjellig enn medarbeiderne i de fleste andre enhetene i sammenligningsgrunnlaget 75

9 Svarprosent Virksomheten ? % Vår institutt/enhet/ ledergruppe: ? %

10 Sett inn bildene fra rapporten her

11 Oppsummering sterke og svake resultater
Sterkeste Svakest

12 Gruppearbeid 1 A. Hva fungerer bra i enheten?
Bli enige om 1 bevaringsområde, et område der dere opplever at enheten fungere godt B. På hvilke områder må vi forbedre oss? Bli enige om 1 forbedringsområde, områder der dere mener dere bør gjøre endringer Skriv ned resultatet som punkter på en flippover og benytt den så når dere presenterer gruppearbeidet i plenum

13 Gruppearbeid 2 A.  Hva er årsaken til at det fungerer så godt på bevaringsområdet? Hva er det dere/leder/andre gjør som bidrar til det positive resultatet på dette området ? Bli enige om de 2 viktigste årsakene/faktorene /forholdene. B. Hva kan vi konkret gjøre for å forbedre oss på området som ikke fungerer godt nok? Bli enige om 1-2 gode tiltak. Lag en presentasjon på flippover, lysark evt på en PC.

14 Oppsummering av plenumsdiskusjon problemstillinger og styrker
Forbedringsområde Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette forbedringsområde? 1. 2. Bevaringsområder Resultatanalyse – Hvilke tema/spørsmål fanget opp dette bevaringsområdet? 1. 2.

15 Handlingsplan for forbedringsområde
Forbedringsområde Det som må opprettholdes er: Ansvarlig Evaluering dato 1. A B 2.

16 Handlingsplan for bevaringssområde
Bevaringsområde Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Utført dato 1. A B 2.


Laste ned ppt "Hva er en medarbeiderundersøkelse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google