Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Den digitale hverdagen – fagdag for de uavhengige forlagene Valg og vurdering av digitale læringsressurser Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Den digitale hverdagen – fagdag for de uavhengige forlagene Valg og vurdering av digitale læringsressurser Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Den digitale hverdagen – fagdag for de uavhengige forlagene Valg og vurdering av digitale læringsressurser Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier 20.11.08 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, Schweigaardsgate 14

2 Hvorfor DidIKTikk? Stort behov for en lærebok som kombinerer:  Ferdigheter i IKT  IKT i praktisk undervisning Fokus: hva en lærer trenger for å bruke IKT i klasserommet Presenterer didaktiske råd og tips for praktisk undervisning med IKT

3 Hvilke utfordringer har skolen/lærere i møtet med digitale læremidler og nettressurser? l Ta kontroll over IKT i barnehage og skole –Ikke overlever barna og elevene til seg selv! IKT er ikke et tryllestøv! l Systematisk bruk – tilrettelegging, integrering i læreprosesser l Kritisk bruk Må velge og vurdere etter konkrete behov – systematikk og dokumentasjon – l Bygge opp en felles samling av evalueringer l (Digitalt utstyr og oppdatering/tilpasning)

4 Erfaringer fra valg og vurdering av digitale læringsressurser i skole og læreutdanning l Overordna mål: Bevisst bruk av digitale læremidler gjennom valg og vurdering l Eksempel 1: Felles base med ressurser –DidIKTikk: skjema for valg og vurderingskjema l Eksempel 2: Et FoU-prosjektet MathWhiz – Planlegging, gjennomføring og evaluering: Gamelike Learning Objects (Globs)Globs –Deltakere: Lærerstudenter, elever ved praksisskoler, øvingslærere og lærerutdannere –Utvikle/tilpasse nye animasjoner i tråd med uttestingsresultater –[Undersøkelse|Automatiske resultater]UndersøkelseAutomatiske resultater

5 Digitale læringsressurser fører IKKE nødvendigvis til: Ny pedagogikk, ny metodikk, nye læringsformer og merverdi for læring l Avhenger mye av læreren/pedagogen og tilrettelegger/utvikler l Må være en bevisst del av konteksten - ”Putter” IKT inn i læringsprosesser slik de alltid har vært, eller utnytter teknologien og endrer ordinær læringsprosess? –Remediering: http://www.visualthesaurus.comhttp://www.visualthesaurus.com –Varierte læringsformer viktig, kompetanse i bruk av digitale læringsressurser = overførbar kompetanse til mange områder –Viktig med støtte i nasjonale planer, skoleeier og ledelse! OG forlagsbransjen?

6 Forlagenes rolle i utviklingen av digitale læremidler/ressurser? l Veilede og ha et bevisst forhold til hva som er bra/dårlig l Sørge for muligheter for tilpassa opplæring –Hva er ofte problemet? Tilgjengelighet for alle! –Løsning: Universell utforming [Handlingsplan fra dep]Handlingsplan fra dep »Innføre god tilgjengelighet (WAI-kriteriene) på offentlige nettsteder (MOD), Globalis - interaktivt atlas (UD), styrke universell utforming i arkiver, biblioteker og museer (KKD).WAI-kriteriene »Norsk veileder om tilgjengelighet på nettsteder – Deltasenteret (Helsedirektoratet) Deltasenteret

7 Bok uten nettsted

8 Nettsted uten bok

9 Noen eksempler l Gyldendal Zoom, Samfunnsfag for Ungdomstrinnet, lærebok på nett: http://www.gyldendal.no/zoom http://www.gyldendal.no/zoom l Gyldendal Safari, norsk for mellomtrinnet: http://www.gyldendal.no/safari http://www.gyldendal.no/safari l Hoppebakken http://www.hoppebakken.no http://www.hoppebakken.no

10 Hva forventer vi (forfatterne)? l Web-designere i forlagene l God kommunikasjon mellom web- designer og forfatter –Web-designeren har teknisk og kreativ kompetanse –Forfatteren har pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse l Nettsted på plass til utgivelsen

11 Dette må på plass l Systemer og rutiner for å lage nettsteder l Avtaler om –Hvor skal bokas nettsted ligge? –Hvem har kontrollen med innholdet? –Hvor ofte skal det oppdateres? –Økonomi –Opphavsrett –Tilgjengelighet –(og sikkert mer)

12 Andre ting å tenke på… l Tilpasse mest mulig gjeldende læreplaner og læreverk hvis til skolen l Åpne digitale læremidler/ressurser på Internett l Utvikle de slik at det trengs minst mulig utenom standard programvare for å ta de i bruk l Enkelt brukegrensesnitt med enkel navigering l Ulike former for visualisering

13 Oppsummerende: Hva er en god digital læringsresurs? l Tilgjengelig for alle - Følger WAI-kriteriene l Enkel å sette seg inn i (for læreren), planlegge bevisst bruk - (lærer)veiledning l Skreddersydd konteksten (for eksempel læreplanverket og læreverkene) l Krever kun standard programvare og teknisk utstyr (spesielt til skolebruk) l Slipper å installere noe, ha brukernavn og passord etc. l Som tillegg til læreboka, ikke ne erstatning l Heller digitale læringsobjekter som kan brukes til å designe egne læringsløp?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Den digitale hverdagen – fagdag for de uavhengige forlagene Valg og vurdering av digitale læringsressurser Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google