Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan vi bruke det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan vi bruke det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan vi bruke det?
IKT i norskfaget Hvordan kan vi bruke det?

2 Hvorfor skal vi bruke det?
Elevane bør utvikle evne til å kunne nytte elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt (L97: 78-79). Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk (L06: 10) . Føringene i L97, forsterket i L06. L06, IKT grunnleggende ferdighet. Valgte IKT i norskfaget pga. IKT status i samfunnet. Nevne raskt hva IKT står for Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi.

3 Pedagogisk programvare
Har vi ressursene? Datamaskiner Tilgjengelighet Pedagogisk programvare Skoler har som oftest tilgang til nok maskiner. Organisering av datamaskiner. Egne rom vs. fordelte ressurser. Bjørn Bakke og Ninian Millar, IKT – bare DET! Kap. 2. Avtaler i kommunen for programvare. Kommersiell pedagogisk programvare (Josefine) Neste bilde viser Josefine-spill

4 Josefine

5 IKT i begynneropplæringen
Bruke IKT IKT er ingen ! IKT i begynneropplæringen Elevane skal kunne bruke datamaskinen til tekstskaping (L06: 11). Tastaturet Utforskende lek Leke bibliotek LingDys – forskningsprosjekt Det vil være like absurd som å si at det er en belønning for elevene at du skal bruke tavla i neste time. Tavle og IKT er verktøy i undervisning på lik linje L06 kompetansemål etter 2. trinn Svein Bertheussen, Pedagogisk bruk av IKT. Barn strever med finmotorikk, kan skrive med tastatur. Cook og Finlayson, IKT i klasserommet. Lek er læring! Klare mål for læring i pedagogisk lek. Eksempel: bibliotek. LingDys – spesialpedagogisk programvare 1. og 2. klasse på to skoler i Sortland kommune. Programmet kan ”lese” det barna skriver. Lek og læring – prøving og feiling. Den ene 1. klassen på 17 elever hadde knekt lesekoden før påske.

6 Skriftlig prosjektarbeid
Bruke IKT Skriftlig prosjektarbeid Glem kladdene og innføringen! Grafikk Veggavis vs. Internettpublisering Planlegging av IKT-prosjekter Lett å redigere teksten, slippe å skrive alt på nytt. (POS) Enkelt å ”pynte” på teksten. Dynamisk, grafikk kan flyttes etter ønske ettersom produktet utvikles. Motivasjon ved å publisere noe på nett. Viktig å tenke gjennom en del ting når man skal sette i gang IKT-prosjekter. Liste hos Bakke og Millar s IKT – også DET!

7 Bruke IKT Muntlig framføring IKT som nytt verktøy PowerPoint
Barna må lære å ta det i bruk Vi kjenner tavle, overhead, plakater, CD, osv. fra før. PowerPoint er et eksempel på framvisningsprogram som lar brukeren inkludere lyd, film, bilder, alt på ett sted. Hvordan introduserer vi det til barna? Introduserende time av typen ”forelesning” kan funke som motivasjon. Barna må lære ved å trykke selv. Knytte eksperimentering til en meningsfull oppgave som skal vises fram.

8 Bruke IKT Internett Kunnskapsløftet om Internett Mange fordeler
Fallgruver Den klare pedagogiske lederen Internett er nevnt i listen over kompetansemål hele tre separate ganger. Elever må få kompetanse i bruk av Internett. Bakke og Millar ser mange fordeler ved bruk av Internett. De viktigste: - lære å finne aktuelt stoff effektivt, dermed trene skumlesing - barna kan utforske temaer i eget tempo - mye på Internett er gratis i motsetning til CD-ROM, men barna må lære å være kritiske Barna trenger konkrete oppgaver og god veiledning for å holde seg til temaet. Internett er full av interessante distraksjoner. Meningsløs surfing bør minimaliseres i skoletiden. En hver lærer bør opparbeide seg lister over nyttige nettadresser til forskjellige emner i faget. For eksempel om Ibsen, om ordklasser, om sjangere osv. Selv om barna sitter foran PC’en er læreren den pedagogiske lederen og skal ha like klare mål for læring med PC som med arbeid med ”stillelesingshefte” eller andre oppgaver. Veilederrolle.

9 Konklusjon IKT må integreres IKT må brukes rett IKT gir muligheter IKT er nødvendig IKT er nyttig!

10 Litteratur Bjørn Bakke og Ninian Millar 2000 : IKT - også DET! - En praktisk IKT-bok med hovedvekt på språkundervisning. NKS-Forlaget Deidre Cook og Helen Finlayson 2003: IKT i klasserommet - Interaktive, barn, kommunikativ læring. Gyldendal Norsk Forlag Jørgen Knudsen 2004: IKT og norsk - Norsk for ungdomstrinnet. H. Aschehoug & Co. Svein Bertheussen 2003: Pedagogisk bruk av IKT - med hovedvekt på Microsoft-program. Edb kunnskap AS. Læreplan av 1997 : Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Læreplan av 2006 : Kunnskapsløftet Mikrodaisy AS: Rapport fra forskningsprosjekt i Sortland kommune:


Laste ned ppt "Hvordan kan vi bruke det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google