Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring IKT og undervisning Geir Ove Rosvold Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring IKT og undervisning Geir Ove Rosvold Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring IKT og undervisning Geir Ove Rosvold Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag

2 Avdeling for informatikk og e-læring Pedagogikk. Utviklingstrekk. 1. Lærer-sentrerte undervisningsformer Student-sentrerte undervisningsformer Fagkunnskaps-sentrert. Pensumstyrt kunnskap Kunnskap om å tilegne seg kunnskap (metakunnskap) Individ-orienterte læringsprosesser Gruppe-orienterte læringsprosesser

3 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Pedagogikk. Utviklingstrekk. 2. Samfunnets kompetansebehov Pedagogiske utviklingstrekk IKT- utvikling Livslang læring Globalisering og kommersialisering Fremtiden

4 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Trender i utdanningsmarkedet. 1. –Sviktende søking fra førstegangssøkere til tradisjonelle (heltids-)studier. –Kraftig fokus på livslang læring. Utviskede grenser mellom grunnutdanning, etter- og videreutdanning, og bedriftsintern opplæring. –Fremvekst av et kommersielt interessant utdannings- marked.

5 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Trender i utdanningsmarkedet. 2. –IKT og IKT-baserte læringsmetoder kombinert med globalisering gir ytterligere kommersialisering. –Bedrifter oppretter egne sertifiseringsordninger som konkurrerer med vekttall fra U/H, og blir like akseptert som kvalitetsbevis –IKT vil virke som drivkraft for utvikling av kunnskaps-, undervisnings- og læringsmodeller.

6 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Trender i utdanningsmarkedet. 3. En ny verden for UH-sektoren med nye muligheter og nye utfordringer. Nye konkurrenter og nye alliansepartnere –bedrifts- og bransjeuniversiteter –profesjonsorganisasjoner –kurs- og opplæringsorganisasjoner –mediaselskaper og IKT-selskaper –multinasjonale konserner

7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Spørsmål Kan du tenke deg å følge nettbasert undervisning? Rent nettbasert? Kombinert med samlinger? Helst bare tradisjonell undervisning? Er du i stand til å finne informasjon om et nettbasert kurs som passer deg? Hvordan vil du gå frem? Flere store norske bedrifter bruker Internett og intranett til bedriftsintern opplæring. Blant annet Telenor, Gjensidige Nor, Veritas… Kjenner du til bedrifter som gjør det samme? Erfaringer? Hvilke vurderinger og undersøkelser ville du gjøre før du melder deg på et nettbasert studium i utlandet?

8 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Teknologi. Prosessering Historikk –”Mange brukere – en maskin” (50, 60, 70-tallet) –”En bruker – en maskin” (PCens inntog, 80-tallet) –”En bruker – mange maskiner” (PC i nettverk,Internett) –Multimedia. Sammensmelting av tekst, lyd, bilde, film, animasjon

9 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Teknologi. Nettverk Andre nett Datanett Telefoni Kabel-TV Digital informasjon Tjenesteintegrert nett Trådløs

10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Teknologi. IKT Informasjonsteknologi Fra regnemaskin til multimediamaskin Felles kommunikasjonsstandarder Internett IKT Kommunikasjnssteknologi Fra spesialnett til tjenesteintegrerende nett

11 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Teknologi. Utvikling Beregningskapasitet (Moores lov) –Tilgjengelig maskinkraft pr krone fordobles ca hvert 1,5. år. Båndbredde (Gilders lov) –Tilgjengelig båndbredde 3-dobles hvert år

12 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Internett. 1. –Internett og web er basert på åpne standarder Brukere og tjenester kan kommunisere, samvirke og dele ressurser på tvers av plattformer Effektiv utviklingsmulighet for nye produkter, ressurser og tjenester –Brukere, tjenester og ressurser knyttes sammen i et system som er tilgjengelig og virksomt uavhengig av tid og rom. –Enkle, og nærmest universelle, brukergrensesnitt mot tjenester og ressurser (nettleser)

13 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Internett. 2. –Ulike datatyper og kommunikasjonsformer konvergerer. De samles, håndteres og distribueres i en og samme datastrøm og datakanal. –Ingen sentral kontroll og styring med tjenester og ressurser Kooperativ og ekperimenterende praksis i utvikling av tjenester og ressurser Kollektiv kreativitet og utpreget tradisjon for deling av kunnskap

14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Spørsmål Hvorfor velger nettstudenter denne undervisningsformen? Hvorfor er nettstudenter positive til å lære via nettet? Mange tilbydere av nettbasert opplæring opplever at studentene oppnår bedre resultater enn tilsvarende tradisjonelle undervisningsopplegg. Hva kan dette skyldes?

15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Referanser Det viktigste bakgrunnsmaterialet i dette foredraget er beskrevet i: –Arbeidsgruppen for digitale læremidler: ”scenarier.edu” ADL og Future Preview. 2000. –Morten Flate Paulsen ”Nettbasert utdanning. Erfaringer og visjoner. NKI Forlaget. 2001.


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring IKT og undervisning Geir Ove Rosvold Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google