Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-ledelse – 2 nye tilbud fra KS WORKSHOP IA Hedmark God ledelse Samarbeid Kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-ledelse – 2 nye tilbud fra KS WORKSHOP IA Hedmark God ledelse Samarbeid Kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-ledelse – 2 nye tilbud fra KS WORKSHOP IA Hedmark God ledelse Samarbeid Kompetanse

2 IA – Hva er viktig nå? Mål: Hvilke mål skal vi sette oss i vår kommune, på vår arbeidsplass? 1.Hvordan skal vi hente motivasjon og inspirasjon til å fortsette arbeidet med IA? 2.Hva har vi gjort? Har det virket? Hvis ikke- gjør noe annet! Det er ingen hensikt å gjøre mer av det samme - som ikke virker? 3.Opprett god dialog med tillitsvalgte og bli enige om veien videre. 4.Sett konkrete SMART mål 5.Hent inspirasjon far andre - mye lurt er gjort 6.Lykke til – husk dette er en utholdenhetsprøve, og på lang sikt vil resultatene bli synlige!! Ikke gi opp!!

3 Fravær i et langt historisk perspektiv

4 8,7 9,4 9,2 9,4 9,5 8,6

5 2 nye tilbud fra KS 2-DAGERS SAMLING 1.Regionale nettverk med personalledere og konsulenter –Styrke deltakerne i rollen som lederstøtte –Oppdatere kunnskap om muligheter og forpliktelser i ny IA-avtale –Trening i bruk av verktøy –Inspirasjon til fortsatt innsats i IA-arbeidet EN DAG – kl 09-16 2.Ledere og tillitsvalgte i enkeltkommuner med høyt sykefravær –Tydeliggjøre ledernes roller og ansvar i IA- arbeidet –Oppdatere kunnskap om muligheter og forpliktelser i ny IA-avtale –Gjøre oppstatus og komme ett skritt videre –Formøte med kommunen Målet er å styrke lederkompetansen i IA- arbeidet i kommunesektoren

6 Bakgrunn - Hvorfor et tilbud om IA-ledelse God ledelse er avgjørende for å lykkes i IA-arbeidet. Virksomhetslederne har nøkkelroller (NIBR, IRIS m.fl) IA- arbeidet er sammensatt og krevende. Viktig å styrke ledernes kompetanse i relasjonsledelse og kulturbygging. Forpliktelser i forbindelse med ny IA-avtale. Lederne må kunne: –forebygge fravær – utfordre, støtte og stille krav –utvikle organisasjonskulturer for nærvær og kvalitet - se og anerkjenne medarbeidere. (å bli sett er et grunnleggende behov i oss alle) –samarbeide, involvere og skape forpliktelse –utvikle og følge opp HMS-systemene –følge opp sykmeldte medarbeidere

7 Tematisk utgangspunkt Forebygging HMS arbeid – innsats ift ulike grupper Oppfølging Rutiner for oppfølging av sykmeldte /tilrettelegging samarbeid m/NAV og legene Utvikling helsefremmende arbeidsplasser Nærvær – trivsel – mestring – forpliktelse KULTURBYGGING Nærvær og redusert sykefravær - god ledelse er avgjørende Flere tiltak sammen, samtidig og over tid gir resultater Ledelse Kompetanse Samarbeid

8 Sykdom og helse 10 prosent

9 IA-ledelse – tilbud til kommuner med høyt sykefravær Drahjelp /skreddersydd kick off Kriterier for å få tilbudet; 1. høyt sykefravær 35 + 99 kommuner 2. god forankring - 3. etablert ”prosjekt”/innsats (systematisk tilnærming?) 35 kommuner har 12-15% 99 kommuner har 10-12% Formøte med rådmann m.fl. - status mål og tiltak/ nærværsprosjekt - ”Hjemmeoppgaver” før samlingen - hvordan følge opp? 1 dag samling med lederne tillitsvalgte & ordfører ++ 0900-1600 3 ressurs- personer fra KS

10 10 punkter for et redusert sykefravær Inspirert av Siren Vetnes Johannessen, Mandal kommune og Kvalitetskommuneprogrammet, Iris-rapport 1. Forankring –Toppledelsen må eie og ville dette –Tillitsvalgte er med i partssamarbeid (partnere) –Politikerne, informasjon, eierskap og deltakelse 2. Handlingsplan med målsetting og ønsket resultat –Hvordan ser det ut nå? –Hvor vil vi – hva er våre ambisjoner? –Hvordan skal vi komme dit? 3. Samarbeid med andre aktører –Leger, NAV, BHT, andre kommuner, nettverk, private bedrifter osv. ?

11 Forts. 4. Oppfølgingsrutiner –Korte og punktvise –Sikre at oppfølgingen blir fulgt av alle lederne –Kontrollrutiner 5. Lederen og ledelsen –Synlig- og tydeliggjøring av lederansvaret for… oppfølging forebygging utvikling av helsefremmende arbeidsplass –Positiv og løsningsorientert ledelse –(Obligatoriske) Opplæringstiltak for ledere

12 Forts. 6. Etablere et “forum” for dialogmøter med leder og ansatt m.fl. - Nærværsmøte, fokusmøte, IA-utvalg e.l. - Faste medlemmer, max. 3 ? (en tillitsvalgt) - Medlemmene samler kompetanse, avklarer roller og gir råd 7. Bevisstgjøring om både plikter og rettigheter - Komme på jobb når jeg er frisk! - Se om jeg kan gå på jobb med det friske og ikke nødvendigvis bli hjemme med det syke. - Økt gradert sykemelding. - Informasjonsrunder på alle arbeidssteder

13 Forts. 8. Prioritere tiltak for utsatte “grupper” - Gravide arbeidstakere, renholdere, kontoransatte m.fl. - Voldsutsatte ansatte - Tiltak med tilpasset fottøy, bedre utstyr osv. 9. Tilrettelegging, fleksibilitet og dialog - Virksomhetskultur som fremmer kvalitet og nærvær - Ansatte og ledere må sammen se på justering av oppgaver - Dialogen om funksjonsevne må være sentral 10. Ting tar tid! Hold fokuset hele tiden! - Statistikk, synliggjøre frem-/tilbakegang, flere “jippier” - Se sykefraværsarbeidet på lik linje med økonomien

14 Kjennetegn ved dem som lykkes God ledelse –Ansvar for utvikling, tilrettelegging og oppfølging –Tydelige ledere - rollemodeller som ser, utfordrer og støtter Partssamarbeid som forankrer –Aktivt partssamarbeid på alle nivå i kommunen. Rådmann ”eier” arbeidet.. Politikere ser viktigheten og skaper trøkk. De tillitsvalgte er likeverdige partnere Kompetanse –Mestring - riktig bruk av kompetanse muligheter for utvikling Systematisk jobbing over tid –Fokus på nærvær og kvalitet i hele organisasjonen over tid – bredde av tiltak over tid God ledelse Samarbeid Kompetanse


Laste ned ppt "IA-ledelse – 2 nye tilbud fra KS WORKSHOP IA Hedmark God ledelse Samarbeid Kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google