Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og unge med funksjonsnedsettelser- En folkehelse utfordring? Nick Williams, 03.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og unge med funksjonsnedsettelser- En folkehelse utfordring? Nick Williams, 03.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og unge med funksjonsnedsettelser- En folkehelse utfordring? Nick Williams, 03.11.2014

2

3 Barn og unge med funksjonsnedsettelser en folkehelseutfordring?

4 Folkehelse befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning 3 T’er: – Trygghet – Trivsel og – Tilhørighet

5

6 Utfordring?

7 Er den generelle helsen til barn og unge med funksjonsnedsettelser noe som noen bør bekymre seg for og følgelig bør de gjør noe med dette?

8

9

10

11 Ung i Nordland 2013

12

13 Ca 17 % av befolkning sier at de har funksjonsnedsettelser Personer med funksjonsnedsettelser er adskillig mindre representert i arbeidslivet enn de uten. De har lavere inntekt og er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakere De har større uro for vold og trusler Personer med funksjonsnedsettelser er mindre fornøyd med sin økonomi og mindre fornøyd med livet generelt Personer med funksjonsnedsettelser er mer ensomme

14 36 % av personer med funksjonsnedsettelser rapporterer at de har meget bra eller middels bra helse kontra 86 % av befolkningen som helhet.

15 Vel, Svenskene har noe mer…

16 Hard data. From Sweden! 1.1/3 av alle svenske barn har minst én funksjonsnedsettelse 2.Fysisk aktivitet 3.Andre aktivitet 4.Psykisk helse

17 Hard data. From Sweden! Barn med funksjonsnedsettelser lever oftere med EN forelder enn barn uten funksjonsnedsettelser Barn med funksjonsnedsettelser er oftere offer for mobbing enn barn uten funksjonsnedsettelser.

18 Hard data. From Sweden! Helse – Barn med funksjonsnedsettelser har klart dårligere helse enn barn uten funksjonsnedsettelser – Barn med neuropsykiatriske nedsettelser er særlig utsatt. – Barn med kun allergiske funksjonsnedsettelser har nesten likedanne resultater som unger uten funksjonsnedsettelser.

19 Hard data. From Sweden! Foreldre til barn funksjonsnedsettelser har dårligere selvrapporterte helse enn foreldre til barn uten funksjonsnedsettelser.

20 Forslag til tiltak Arbeid mot mobbing i skolene Informasjon og veiledning Universell utforming Ellers lite konkret.

21 10.000 foreldre i de nordiske landene har fått samme spørsmålsskjema.

22 Derav i Norge 3.000

23 Tid for Sensur Er den generelle helsen til barn og unge med funksjonsnedsettelser noe som noen bør bekymre seg for og følgelig bør de gjør noe med dette?

24 Men!


Laste ned ppt "Barn og unge med funksjonsnedsettelser- En folkehelse utfordring? Nick Williams, 03.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google