Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bolig – Den fjerde velferdspillaren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bolig – Den fjerde velferdspillaren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bolig – Den fjerde velferdspillaren
KBL, 5. mai 2011 Heikki Holmås, Stortingsrepresentant Oslo SV og leder Kommunal- og forvaltningskomiteen

2 Å bo er en menneskerett Alle skal kunne bo trygt og godt

3 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 27. Midlertidig botilbud        Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

4 I Norge skal alle ha et hjem

5 Forslag 14: Gjør en trygg bo-situasjon til en del av behandlingen
Forslag 14: Gjør en trygg bo-situasjon til en del av behandlingen. Et varig bo-tilbud gir trygghet og må være et selvstendig mål også for personer som har hatt et tungt rusmisbruk i mange år.

6 2,3 millioner boliger i Norge

7 Vi blir flere – mange flere

8 Siden alle skal bo – må vi ha nok boliger til alle Hvis alle skal bo må alle kunne kjøpe eller leie til en pris de kan klare

9 Boligmarkedet Pris Antall Tilbud Markedspris Etterspørsel
Antall boliger til markedspris Antall

10 Boligprisvekst

11

12

13 Nordisk perspektiv

14 Stabil boligprisutvikling er et gode
Stabil og tilstrekkelig boligbygging Stabil boligfinansiering Husbanken (grunnlån og startlån) Fastrente (I dag 20 års fastrente for 4,4%) Nok utleieboliger

15 m

16 Stabil og tilstrekkelig
Stabil tilgang på tomter Offentlig regulering Offentlig ekspropriering Klargjøring av tomter Kommunesammenslåing eller felles kommunale arealplaner Tilstrekkelig bygging av studentboliger og andre ikke-kommersielle/non-profit utleieboliger Statlig politikk for tilstrekkelig boligplanlegging, regulering og boligbygging – fylkesmannen får en rolle.

17 Koordinering For å lykkes med det boligpoltiske arbeidet er det behov for koordinert innsats. Regjeringsnivå Statssekretærutvalg Fylkesnivå Fylkesmann Kommune Husbanken, IMDI, Helseforetak, Fylkesmann, Barnevern, ENOVA

18 Norge er et spesielt land
Kilde: NOU 2002:2

19 Styrke eierlinjen og styrke utleielinjen

20 Antall utleieboliger finansiert

21 Studentboliger finansiert

22 Mer stabil leiepris Øke andelen ikke-kommersielle/non-profit boliger ved å anskaffe flere Vil ha lov som pålegger at husleie og tilskudd går til boligene: Vedlikehold Rimelig leie – kryssubsidiering Nye utleieboliger I dag i all hovedsak for boliger til flyktninger med aller dårligst råd og rusproblemer. Nå utvides til ungdom og gjøres tilgjengelig for alle.

23 Hvorfor regulering til gjengs leie?

24 Mer stabilt privat leiemarked
Styrkede rettigheter for leietakere: Rett til tidsubegrenset leie som hovedregel i stedet for 3 års tidsbegrensede leiekontrakter. Evt: rett til fornyelse og regulering til gjengs leie i stedet for markedspris. Husleietvistutvalg i flere byer. Finnes for Oslo og Akershus, Bergen og Trondheim! Boligprisindeks – som gjør det mulig for folk å vite hva som er gjengs leie

25 Folk må få eie Alle som har fast inntekt og vil eie må få anledning til det Kommunene tilbyr Startlån Flere må få tilskudd som de betaler tilbake når de selger leilighet. Flere må gis støtte til å skaffe boliger i distriktskommuner.

26 Bostøtte Utvidet fra bostøttemottakere i 2008 til i mars 2010 Regelverk som omfatter alle med lav inntekt og høye boutgifter Løfter mange enslige over lavinntektsgrensen Vi må fortsatt styrke bostøtten, særlig for barnefamilier med lav inntekt

27 Bostedsløse 6091 registrerte bostedsløse i 2008 1526 Oslo 669 Bergen
223 Trondheim 215 Stavanger

28 Soria Moria II Regjeringen vil:
arbeide for å avskaffe bostedsløshet ved å skaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger, boliger med oppfølgingstjeneste og ikke-kommersielle boliger. at de som kommer ut av rus- og psykiatriinstitusjoner eller fengsel skal tilbys et varig botilbud.

29 Segregering og byutvikling
Folk bor klassedelt Vindern i Oslo lever folk i snitt 12 år lenger enn på Sagene i Oslo. 40% av barn i Gamle Oslo har lavinntekt – 90% av dem er minoritetsbarn. Liberalt boligmarked forsterker klassedeling – De med dårlig råd får ikke valgfrihet. (Gentrifisering) Etniske skiller avledet av klasseskiller Ghettofisering Et mulig svar Folk fra alle inntektsgrupper skal kunne bo i alle deler av byene Det må bygges blokker i villaområder og omvendt (Aktiv reguleringspolitikk og aktiv tomtepolitikk) Det må bygges ikke-kommersielle utleieboliger i rike bydeler Boligmijøoppfølging er et must!

30 Boligen som fjerde velferdspillar
Et godt hjem har positiv innvirkning på helse, utdanning, arbeidsdeltakelse, helse og sosial inkludering Tilstrekkelig og stabil boligbygging . Styrke eierlinjen og styrke utleielinjen Bedre bostøtte, særlig for barnefamilier En bevisst sosial boligpolitikk er det viktigste for å bekjempe segregering og ghettoer

31 I Norge skal alle ha et hjem

32 www.heikki.no Mobil:+47 90727116 E-post: heh@stortinget.no
Spørsmål og svar Mobil: E-post:


Laste ned ppt "Bolig – Den fjerde velferdspillaren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google